Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno október 19-én?
Ezen a napon született Aszódon 1929-ben Burger Kálmán Széchenyi-díjas magyar gyógyszerész, kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a fémkomplexek képződésének és szerkezetének alapkutatási vizsgálata biológiai hatású modellrendszereken. Új gyógyszerhatású fémkomplexek előállítása. Már egyetemi hallgató korában elsősorban a kémia iránt érdeklődött, felfigyelt erre Schulek Elemér, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék vezetője.

Burger Kálmán 1954-ben szerzett gyógyszerésztudományi oklevelet. Schulek tanszékén kezdte egyetemi oktatói és kutatói pályáját, együtt dolgozott a többi Schulek tanítvánnyal. 1958-ban megvédte kandidátusi disszertációját a d-pozitív töltésû halogének témában. 1966-ban védte meg nagydoktori disszertációját Szerves reagensek a fémanalízisben címmel analitikai kémia témában. 1968-ban egyetemi tanári kinevezést kapott az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszéken.

Gyakran volt nyugati egyetemeken vendégelőadó, nemzetközi konferenciákon 23 alkalommal tartott plenáris előadásokat. Stokholmban, Stuttgartban vendégkutatóként működött. Norwich-ban, műszeres analízist oktatott 1977-ben, az Egyesült Államokban, Princetonban szervetlen kémiát tanított 1981-ben. 1983-ban elvállalta a JATE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék vezetését. 1987/88-1989/90-ben Burger Kálmán töltötte be a JATE tudományos rektorhelyettesi posztját is.

Már 1983-ban elindította a tanszéken a biokoordinációs kémiai kutatásokat. 1991-ben tanszékének kezdeményezésére a szegedi felsőoktatási intézmények (JATE, SZOTE, JGYTF, KÉEÉFK) 12 tanszékének részvételével megalakult a Környezet- és Természetvédelmi Kutatási Oktatási Regionális Centrum (KÖTKORC). 1992-ben megindult a 4 szemeszteres, önköltséges posztgraduális környezetvédő képzés 40-100 fő között ingadozó hallgatói létszámmal.

Mind oktatói, mind kutatói és közéleti tevékenységében sokat tett a kémiai tudományok fejlődéséért és a gyakorlatba való átültetéséért. Fő oktatási területei: Analitikai kémiai, szervetlen kémiai és koordinációs kémiai oktatás. Számos tudományos tisztséget betöltött az egyetemek és a MTA testületeiben. A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben választotta levelező tagnak, 1993-tól rendes tag. Budapesten hunyt el 2000. június 8-án.