Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2012. évi 104-115. számaiból
Magyar Közlöny 2012. évi 104. szám, megjelent: 2012. augusztus 2.
39/2012. (VIII. 2.) BM rendelet: Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet, valamint az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról


22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet: Egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról
45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet: Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet: A gyártmánylapról
84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 105. szám, megjelent: 2012. augusztus 6.
46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet: Az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet: A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról
1275/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, továbbá a támogatás összegének növeléséről („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése")
1276/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról
1277/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F pályázatainak forrásátcsoportosításáról
1279/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program keretében egymilliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt projektjavaslat jóváhagyásáról („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program")
1280/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről („Veszprém belső körút"; „81. számú főút 26+300-26+630 kilométerszelvények közötti út- és híd rehabilitációja"; „Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése", valamint „A Hegyeshalom (kiz)-Csorna-Porpác vasútvonal villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása")
1281/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról [„Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója"]
1282/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében történő forrásátcsoportosításról
1283/2012. (VIII. 6.) Kormány határozat: Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 3. prioritása keretében történő forrásátcsoportosításról

Magyar Közlöny 2012. évi 106. szám, megjelent: 2012. augusztus 9.
216/2012. (VIII. 9.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Kormány rendelet módosításáról
217/2012. (VIII. 9.) Kormány rendelet: Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
1285/2012. (VIII. 9.) Kormány határozat: A KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 „Várkert Bazár fejlesztése" című kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1286/2012. (VIII. 9.) Kormány határozat: Az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről
1287/2012. (VIII. 9.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiemelt projektek jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről (TÁMOP 3.2.1.B-11/1 és a TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1 kiemelt projektek)
1290/2012. (VIII. 9.) Kormány határozat: Költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
1291/2012. (VIII. 9.) Kormány határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1514/2011. (XII. 30.) Kormány határozat módosításáról
95/2012. (VIII. 9.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás módosítására vonatkozó Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2012. évi 107. szám, megjelent: 2012. augusztus 13.
218/2012. (VIII. 13.) Kormány rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
220/2012. (VIII. 13.) Kormány rendelet: A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet: Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
1293/2012. (VIII. 13.) Kormány határozat: Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
223/2012. (VIII. 15.) Kormány rendelet: A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Kormány rendelet hatályon kívül helyezéséről
224/2012. (VIII. 15.) Kormány rendelet: A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Kormány rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából
14/2012. (VIII. 15.) EMMI rendelet: A területi koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról és feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról
24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól
1306/2012. (VIII. 15.) Kormány határozat: A Győr Keleti Iparterület elkerülő út (Audi) beruházási projektje kapcsán a régészeti feltárási költségek megállapításáról, valamint a régészeti feladatok ellátásához szükséges költségek finanszírozásáról

Magyar Közlöny 2012. évi 110. szám, megjelent: 2012. augusztus 23.
228/2012. (VIII. 23.) Kormány rendelet: A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
38/2012. (VIII. 23.) KIM rendelet: Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosításáról
25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról 26/2012. (VIII. 23.) NGM Egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül rendelet helyezéséről
47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet: Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról
48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet: Az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról
1309/2012. (VIII. 23.) Kormány határozat: A Wekerle Terv - a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékû növekedési stratégiájáról
1311/2012. (VIII. 23.) Kormány határozat: A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról

Magyar Közlöny 2012. évi 111. szám, megjelent: 2012. augusztus 27.
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
49/2012. (VIII. 27.) NFM rendelet: A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól
1313/2012. (VIII. 27.) Kormány határozat: Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 112. szám, megjelent: 2012. augusztus 28.
229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
230/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
231/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Kormány rendelet módosításáról
233/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormány rendelet módosításáról
16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet: Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról
50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet: Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
89/2012. (VIII. 28.) VM rendelet: A Tamariska-domb természetvédelmi terület létesítéséről
90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről
1314/2012. (VIII. 28.) Kormány határozat: A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1053/2012. (III. 6.) Kormány határozat módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 113. szám, megjelent: 2012. augusztus 29.
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet: A lakáscélú munkáltatói kölcsönről
91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet: A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Magyar Közlöny 2012. évi 114. szám, megjelent: 2012. augusztus 30.

238/2012. (VIII. 30.) Kormány rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Kormány rendelet módosításáról
240/2012. (VIII. 30.) Kormány rendelet: A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Kormány rendelet módosításáról
93/2012. (VIII. 30.) VM rendelet: A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosításáról
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet: Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról
1320/2012. (VIII. 30.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott és finanszírozandó egyes kiemelt beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításáról
1322/2012. (VIII. 30.) Kormány határozat: Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Magyar Közlöny 2012. évi 115. szám, megjelent: 2012. augusztus 31.
243/2012. (VIII. 31.) Kormány rendelet: A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Kormány rendelet módosításáról
244/2012. (VIII. 31.) Kormány rendelet: A felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól
245/2012. (VIII. 31.) Kormány rendelet: Egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
247/2012. (VIII. 31.) Kormány rendelet: A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Kormány rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet módosításáról
248/2012. (VIII. 31.) Kormány rendelet: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
103/2012. (VIII. 31.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról