Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 1-9. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 1. szám, megjelent: 2013. január 2.
1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet: A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról
Magyar Közlöny 2013. évi 2. szám, megjelent: 2013. január 4.
2/2013. (I. 4.) Kormány rendelet: A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről


1/2013. (I. 4.) ME határozat: A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 3. szám, megjelent: 2013. január7.
1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet: A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet: A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
1/2013. (I. 7.) NFM rendelet: A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 4. szám, megjelent: 2013. január 8.
1/2013. (I. 8.) KIM rendelet: A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól
13/2013. (I. 8.) KE határozat: Balatonakarattya községgé nyilvánításáról
Magyar Közlöny 2013. évi 5. szám, megjelent: 2013. január 10.
1004/2013. (I. 10.) Kormány határozat: A közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról
1007/2013. (I. 10.) Kormány határozat: Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról
1008/2013. (I. 10.) Kormány határozat: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet módosításához kapcsolódó szállítói előleg szankciórendszerének kidolgozásáról
1009/2013. (I. 10.) Kormány határozat: A GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja" című), továbbá a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 6. szám, megjelent: 2013. január 11.
4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet: Az államháztartás számviteléről
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet: A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 7. szám, megjelent: 2013. január 16.
5/2013. (I. 16.) Kormány rendelet: A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1011/2013. (I. 16.) Kormány határozat: A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről
1012/2013. (I. 16.) Kormány határozat: A GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések" című) pályázati felhívás keretében beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról
1013/2013. (I. 16.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" című és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése" című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáróll
3/2013. (I. 16.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1/2013. (I. 16.) NFM határozat: Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Kormány rendelet 49. alcíme hatálybalépését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 8. szám, megjelent: 2013. január 18.
6/2013. (I. 18.) Kormány rendelet: A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
7/2013. (I. 18.) Kormány rendelet: A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Kormány rendelettel összefüggő egyes Kormány rendeletek módosításáról
8/2013. (I. 18.) Kormány rendelet: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet: A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről
5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet: Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
1016/2013. (I. 18.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 9. szám, megjelent: 2013. január 21.
10/2013. (I. 21.) Kormány rendelet: A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
1018/2013. (I. 21.) Kormány határozat: Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítéséről
1019/2013. (I. 21.) Kormány határozat: Az Országgyűlés épületében lévő kormányzati irattárak elhelyezésével kapcsolatos feladatokról
1020/2013. (I. 21.) Kormány határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, a Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
5/2013. (I. 21.) ME határozat: Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd és Heilingenkreuz közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról