Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 20-41. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 20. szám, megjelent: 2013. február 7.
1047/2013. (II. 7.) Kormány határozat: A kiemelt felsőoktatási intézményekről
Magyar Közlöny 2013. évi 22. szám, megjelent: 203. február 13.
31/2013. (II. 13.) Kormány rendelet: Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről


32/2013. (II. 13.) Kormány rendelet: Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormány rendelet módosításáról
1056/2013. (II. 13.) Kormány határozat: A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról
1057/2013. (II. 13.) Kormány határozat: A MaSat-2 műhold előkészítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1059/2013. (II. 13.) Kormány határozat: A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről
1060/2013. (II. 13.) Kormány határozat: A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésének időszerű feladatairól

Magyar Közlöny 2013. évi 23. szám, megjelent: 2013. február 14.

34/2013. (II. 14.) Kormány rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormány rendelet módosításáról
35/2013. (II. 14.) Kormány rendelet: A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
36/2013. (II. 14.) Kormány rendelet: A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Kormány rendelet módosításáról
37/2013. (II. 14.) Kormány rendelet: A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Kormány rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
1061/2013. (II. 14.) Kormány határozat: Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról
1062/2013. (II. 14.) Kormány határozat: A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. és a LEGO Manufacturing Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 24. szám, megjelent: 2013. február 15.
3/2013. (II. 15.) NGM rendelet: A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 25. szám, megjelent: 2013. február 18.
42/2013. (II. 18.) Kormány rendelet: Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Kormány rendelet módosításáról
1063/2013. (II. 18.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program szabad forrásainak felhasználásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 26. szám, megjelent: 2013. február 19.

46/2013. (II. 19.) Kormány rendelet: Az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági szabályokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1065/2013. (II. 19.) Kormány határozat: Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1067/2013. (II. 19.) Kormány határozat: Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések lakosságának az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatásával összefüggő feladatokról
1068/2013. (II. 19.) Kormány határozat: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget terhelő egyes költségek pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 27. szám, megjelent: 2013. február 20.
47/2013. (II. 20.) Kormány rendelet: A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
9/2013. (II. 20.) VM rendelet: A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

Magyar Közlöny 2013. évi 28. szám, megjelent: 2013. február 21.
2013. évi II. törvény: Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről
6/2013. (II. 21.) OGY határozat: A kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló jelentés elfogadásáról
7/2013. (II. 21.) OGY határozat: Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról
1072/2013. (II. 21.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest - Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1073/2013. (II. 21.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1074/2013. (II. 21.) Kormány határozat: A KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosító számú („OLM - Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése" című) és a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0002 azonosító számú („OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése" című), projektek támogatásának jóváhagyásáról
1075/2013. (II. 21.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program Infrastruktúra Fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1077/2013. (II. 21.) Kormány határozat: Egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történő nevesítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 29. szám, megjelent: 203. február 22.
6/2013. (II. 22.) NFM rendelet: A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet, valamint a légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosításáról
1079/2013. (II. 22.) Kormány határozat: A megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez szükséges eszközök beszerzési feltételeinek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 30. szám, megjelent: 2013. február 25.
52/2013. (II. 25.) Kormány rendelet: A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról
53/2013. (II. 25.) Kormány rendelet: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
1080/2013. (II. 25.) Kormány határozat: Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról
1081/2013. (II. 25.) Kormány határozat: A Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2021 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
1084/2013. (II. 25.) Kormány határozat: Az AUDI Hungaria Motor Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 31. szám, megjelent: 2013. február 26.
2013. évi V. törvény:
A Polgári Törvénykönyvről

Magyar Közlöny 2013. évi 32. szám, megjelent: 2013. február 26.
2013. évi VI. törvény :
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
55/2013. (II. 26.) Kormány rendelet: A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Kormány rendelet módosításáról
3/2013. (II. 26.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
7/2013. (II. 26.) NFM rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Magyar Közlöny 2013. évi 33. szám, megjelent: 2013. február 27.
57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
58/2013. (II. 27.) Kormány rendelet: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
1085/2013. (II. 27.) Kormány határozat: A telephelyi tevékenységek környezeti szempontú felülvizsgálatáról
1086/2013. (II. 27.) Kormány határozat: Az üzemanyag megjelölés és ellenőrzés alkalmazásáról az adóelkerülés felderítése és megakadályozása érdekében

Magyar Közlöny 2013. évi 34. szám, megjelent: 2013. február 28.

61/2013. (II. 28.) Kormány rendelet: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Kormány rendelet módosításáról
16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet: A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Magyar Közlöny 2013. évi 35. szám, megjelent: 2013. március 1.

7/2013. (III. 1.) NGM rendelet : Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 36. szám, megjelent: 2013. március 4.
64/2013. (III. 4.) Kormány rendelet: Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormány rendelet módosításáról
1094/2013. (III. 4.) Kormány határozat: Az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Kormány határozat módosításáról
1095/2013. (III. 4.) Kormány határozat: Az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
1096/2013. (III. 4.) Kormány határozat: A „V0" Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről
1097/2013. (III. 4.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott „M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz kivitelezése" című; a KÖZOP-1.5.0-09-2009-0004 azonosító számú projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
1098/2013. (III. 4.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0013 azonosító számú („M8-M4 elválási csomópont előkészítése és kivitelezési munkái" című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0021 azonosító számú („47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű előkészítési projektjavaslatok jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 37. szám, megjelent: 2013. március 5.
97/2013. (III. 5.) KE határozat: A Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 38. szám, megjelent: 2013. március 6.
8/2013. (III. 6.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről
9/2013. (III. 6.) AB határozat: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezéseire vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 39. szám, megjelent: 2013. március 7.

11/2013. (III. 7.) OGY határozat: A Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében
1103/2013. (III. 7.) Kormány határozat: A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 40. szám , megjelent: 2013. március 8.
67/2013. (III. 8.) Kormány rendelet: Az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
69/2013. (III. 8.) Kormány rendelet: A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet módosításáról
72/2013. (III. 8.) Kormány rendelet: A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1116/2013. (III. 8.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1117/2013. (III. 8.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017 azonosító számú („Szigetvári Kistérség Ivóvízminőség-javító Programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1120/2013. (III. 8.) Kormány határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közérdekű feladatai feltételeinek biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 41. szám, megjelent: 2013. március 11.

2013. évi X. törvény: A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról
75/2013. (III. 11.) Kormány rendelet: A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Kormány rendelet módosításáról
5/2013. (III. 11.) NMHH rendelet: A közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról
15/2013. (III. 11.) VM rendelet: A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről
1121/2013. (III. 11.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról
1122/2013. (III. 11.) Kormány határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének megállapításáról, egyes kiemelt projektjei akciótervi nevesítéséről és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tartaléklistájának jóváhagyásáról