Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Közélet
Közélet
Nyilatkozat
Az alábbiakban az MKFE elnökének, dr. Vereczkey Zoltánnak az elektronikus útdíj bevezetéséről szóló nyilatkozatát olvashatják.


A fuvarozói társadalom már régóta várt azokra a versenyképesség javító intézkedésekre, amelyek megfogalmazódtak a 2013. június 3-án Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel aláírt Stratégiai Partnerségi Megállapodásban.

A gépjármű adó európai uniós minimum szintre való csökkentése ezen államháztartási elvonási elem vonatkozásában felszámolja a 2004-es csatlakozást követően mind a mai napig fennálló közel harminc százalékos versenyhátrányunkat. A használatarányos útdíj 7,5 százalékának az iparűzési adó terhére történő elszámolása szintén a versenyhátrány egy részének megszüntetését eredményezi, mivel az iparűzési adó a verseny országok adózási jogrendjében nem került bevezetésre. Bízzunk abban, hogy a kedvező kamatterhű, fuvarozók számára igénybe vehető forgóeszköz hitel konstrukciója elérhetővé válik a használatarányos útdíj bevezetése előtt, Magyarország Kormánya mindenesetre erre kötelezettséget vállalt.

Köszönöm a 2013. május 25-i Országos Küldöttgyűlés támogató, megerősítő véleményét, amely hozzájárult a megállapodás létrejöttéhez és aláírásához. Köszönöm az Elnökség tagjainak az előkészítés során tanúsított áldozatos szerepvállalását és folyamatos támogatását.

Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy a megállapodást az aláíró felek nem tekintik lezártnak. Még ebben az évben visszatérünk a használatarányos útdíj bevezetését követően mindazokra a versenyképességet javító intézkedésekre, amelyek nem kerültek most bevezetésre. Tovább foglalkozunk a visszterhes vagyonátruházási illeték megszüntetésével, a célzott, a gépjárművezetői utánpótlást biztosító oktatási alap létrehozásával és a környezetvédelmi beruházások folyamatos finanszírozásának megteremtetésével.

Fel kell hívnom a figyelmet a megállapodás utolsó gondolatára, amely rögzíti, hogy a Magyar Kormány hosszú távon fent kívánja tartani azokat a versenyképesség javító intézkedéseket, amelyeket a 2010-es kormányváltást követően foganatosított. Elsősorban gondolunk a kereskedelmi gázolaj intézményének fenntartására, amelynek havi rendszerességgel történő visszaigénylését ez évben értük el. Gondolunk továbbá az üzemanyag megtakarítás személyi jövedelemadó mentes kifizetésének hosszú távú megőrzésére ugyanúgy, mint az európai uniós jogrendhez igazodó adómentesen kifizethető napidíj kérdésére. Ezek kiemelt gazdasági jelentősége mindannyiunk számára közismert.

Tudjuk, hogy ezen megállapodással nem ért véget a használatarányos útdíj bevezetése kapcsán szükséges érdekképviseleti munka. El kell érjük, hogy az útdíj megfizetésének ellenőrzése során a hatóságok fokozottan ellenőrizzék a külföldi honosságú fuvarozók magyarországi fuvarozási jogosultságát. El kell érjük, hogy hatékonyan meg tudjuk védeni a magyarországi „árualapot" és mozgalmat kell indítanunk a tekintetben, hogy a magyarországi székhelyű de külföldi tulajdonú szállítmányozók megbízásaikat elsősorban a magyar fuvarozók részére biztosítsák.

El kell érjük, hogy az Egyesület az útdíj bírságok és reklamációk kérdésében az ellenőrzés területén bevonásra kerüljön. Szeretnénk elérni, hogy szolgáltató korlátolt felelősségű társaságunk képes legyen hathatós technikai segítséget adni a használatarányos útdíj bevezetésének kérdésében a hozzánk forduló tagoknak.

Kérem, figyeljék honlapunkat, ahol tudomást szerezhetnek a június 6-a és 19-e között megszervezett road-showról, amely minden megyeszékhelyen az ottani területi kamarával közösen kerül megrendezésre. A tájékoztatón az ÁAK és a kivitelezést végző i-cell Kft. ad részletes tájékoztatást a bevezetés körülményeiről.

Végül - a szakma és a saját érdekükben - tisztelettel felkérem az MKFE valamennyi tagját, azonnal kezdje meg egyeztető tárgyalásait megbízóival az útdíj-költségek maradéktalan áthárítása érdekében.