Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 88-112. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 88. szám, megjelent: 2013. június 4.
177/2013. (VI. 4.) Kormány rendelet: Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet: Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól


Magyar Közlöny 2013. évi 90. szám, megjelent: 2013. június 5.
1302/2013. (VI. 5.) Kormány határozat: Az árvíz- és a belvíz védekezési, a vízkár elhárítási, a helyreállítási, valamint a márciusi rendkívüli időjárással összefüggő kiadások finanszírozásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 91. szám, megjelent: 2013. június 7.
2013. évi LXXIII. Törvény: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2013. évi LXXIV. Törvény: Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról
179/2013. (VI. 7.) Kormány rendelet: A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Kormány rendelet módosításáról
182/2013. (VI. 7.) Kormány rendelet: Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
21/2013. (VI. 7.) BM rendelet: A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról
1308/2013. (VI. 7.) Kormány határozat: Az elektronikus útdíj rendszer kiépítése érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 92. szám, megjelent: 2013. június 7.
190/2013. (VI. 7.) Kormány rendelet: A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben" című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1311/2013. (VI. 7.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0 azonosító számú („szennyvízelvezetés és tisztítás" című) konstrukció egyes egymilliárd forintot meghaladó támogatási összegű, támogatási szerződéssel már rendelkező projektjeinek többlettámogatási igényének jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 93. szám, megjelent: 2013. június 10.
191/2013. (VI. 10.) Kormány rendelet: Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Kormány rendelet módosításáról
77/2013. (VI. 10.) ME határozat: Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 95. szám, megjelent: 2013. június 12.
29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet: Az útdíj szedő által az útdíj szolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíj szolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről
1314/2013. (VI. 12.) Kormány határozat: A Molnár Tamás Kutató Központ felállításáról
1321/2013. (VI. 12.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú („Kistelek szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1326/2013. (VI. 12.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1327/2013. (VI. 12.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes nagyprojektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
1328/2013. (VI. 12.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásának módosításáról
78/2013. (VI. 12.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint kitermeléséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 96. szám, megjelent: 2013. június 13.

2013. évi LXXVII. Törvény: A felnőttképzésről
2013. évi LXXIX. Törvény: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2013. évi LXXXI. Törvény: Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról
201/2013. (VI. 13.) Kormány rendelet: A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Kormány rendelet módosításáról
1332/2013. (VI. 13.) Kormány határozat: A DDOP-5.1.3/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Villányi elkerülő út építése" című) projekt támogatásemelésének jóváhagyásáról
1333/2013. (VI. 13.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004 azonosító számú („Szentes szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1334/2013. (VI. 13.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosító számú („Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1335/2013. (VI. 13.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú („Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1336/2013. (VI. 13.) Kormány határozat: A KMOP-2.1.1/A-11-2013-0005 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 12106. j. úton" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1337/2013. (VI. 13.) Kormány határozat: A TÁMOP-6.1.3/B-12/1 azonosító számú („Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 97. szám, megjelent: 2013. június 14.

2013. évi LXXXV. Törvény: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
203/2013. (VI. 14.) Kormány rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról
30/2013. (VI. 14.) NFM rendelet: A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 98. szám, megjelent: 2013. június 17.
206/2013. (VI. 17.) Kormány rendelet: Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
50/2013. (VI. 17.) VM rendelet: A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
1343/2013. (VI. 17.) Kormány határozat: Az e-útdíj rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1345/2013. (VI. 17.) Kormány határozat: Multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 99. szám, megjelent: 2013. június 18.
209/2013. (VI. 18.) Kormány rendelet: Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 100. szám, megjelent: 2013. június 19.
1348/2013. (VI. 19.) Kormány határozat: Az elektronikus útdíj rendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint a bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 101. szám, megjelent: 2013. június 20.
2013. évi XCI. Törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
2013. évi XCIV. Törvény: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 102. szám, megjelent: 2013. június 21.
2013. évi XCIX. Törvény: A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi CI. Törvény: Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
215/2013. (VI. 21.) Kormány rendelet: A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
216/2013. (VI. 21.) Kormány rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi, önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését szolgáló módosításáról
217/2013. (VI. 21.) Kormány rendelet: Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Kormány rendelet módosításáról
218/2013. (VI. 21.) Kormány rendelet: Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormány rendelet módosításáról
4/2013. (VI. 21.) HM rendelet: A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002 (V. 10.) HM rendelet módosításáról
32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet: A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról
33/2013. (VI. 21.) NFM rendelet: A radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről

Magyar Közlöny 2013. évi 104. szám, megjelent: 2013. június 24.
222/2013. (VI. 24.) Kormány rendelet: A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Kormány rendelet módosításáról
223/2013. (VI. 24.) Kormány rendelet: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormány rendelet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Kormány rendelet módosításáról
225/2013. (VI. 24.) Kormány rendelet: A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
54/2013. (VI. 24.) VM rendelet: A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról
1359/2013. (VI. 24.) Kormány határozat: A „V0" Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.) Kormány határozat végrehajtásáról
1366/2013. (VI. 24.) Kormány határozat: Gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlójának megváltozásáról
1367/2013. (VI. 24.) Kormány határozat: Takarékszövetkezeti szektor átalakításáról és újjászervezéséről, valamint a szükséges forrás biztosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 105. szám, megjelent: 2013. június 25.
2013. évi CVII. Törvény: A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2013. évi CVIII. Törvény: Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
228/2013. (VI. 25.) Kormány rendelet: A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
11/2013. (VI. 25.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről

Magyar Közlöny 2013. évi 106. szám, megjelent: 2013. június 26.


Magyar Közlöny 2013. évi 107. szám, megjelent: 2013. június 26.

2013. évi CXI. Törvény: A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
89/2013. (VI. 26.) ME határozat: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 108. szám, megjelent: 2013. június 27.
2013. évi CXIV. Törvény: A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
2013. évi CXV. Törvény: Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CXVI. Törvény: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról
2013. évi CXVII. Törvény: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2013. évi CXVIII. Törvény: Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
2013. évi CXIX. Törvény: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2013. évi CXX. Törvény: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
2013. évi CXXI. Törvény: A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról
28/2013. (VI. 27.) BM rendelet: A minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet: Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
1375/2013. (VI. 27.) Kormány határozat: A Nemzeti Környezetvédelmi Program Tárcaközi Bizottságról
1376/2013. (VI. 27.) Kormány határozat: A Növényi Génbank Tanácsról és szakági munkabizottságairól
1378/2013. (VI. 27.) Kormány határozat: Az Országos Erdő Tanácsról
1379/2013. (VI. 27.) Kormány határozat: Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról
1382/2013. (VI. 27.) Kormány határozat: A vízgazdálkodási tanácsokról

Magyar Közlöny 2013. évi 109. szám, megjelent: 2013. június 28.

230/2013. (VI. 28.) Kormány rendelet: Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet: A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
35/2013. (VI. 28.) NFM rendelet: Az atomenergiáról szóló törvény alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettség teljesítésének módjáról

Magyar Közlöny 2013. évi 110. szám, megjelent: 2013. június 29.
57/2013. (VI. 29.) VM rendelet: Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 111. szám, megjelent: 2013. június 30.
2013. évi CXXII. Törvény: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
232/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet: A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról
233/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet: Az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről
239/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet: A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Kormány rendelet módosításáról
240/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Kormány rendelet módosításáról
241/2013. (VI. 30.) Kormány rendelet: Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Kormány rendelet módosításáról
1383/2013. (VI. 30.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes légi-navigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1386/2013. (VI. 30.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról szóló 1701/2012. (XII. 29.) Kormány határozat módosításáról
1387/2013. (VI. 30.) Kormány határozat: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet információs társadalom-fejlesztéssel kapcsolatos feladataival összefüggő egyes feladatokról és kormányhatározatok módosításáról
1388/2013. (VI. 30.) Kormány határozat: A Normafa Park beruházás megvalósításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 112. szám, megjelent: 2013. július 1.