Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 122-136. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 122. szám, megjelent: 2013. július 16.
275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet: Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
1443/2013. (VII. 16.) Kormány határozat : A Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
1447/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című, az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról


1448/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1449/2013. (VII. 16.) Kormány határozat : A KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú ("Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és -elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1450/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú ("Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál felmérése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1451/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú ("Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1452/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú ("Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020 programozási időszakban" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1454/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Komplex rehabilitáció Gárdonyban" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 123. szám, megjelent: 2013. július 17.
36/2013. (VII. 17.) BM rendelet: A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról
41/2013. (VII. 17.) NFM rendelet: A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 29/2005. (VII. 27.) HM rendelet, valamint a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet hatályon kívül helyezéséről
1459/2013. (VII. 17.) Kormány határozat: A nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Magyar Közlöny 2013. évi 124. szám, megjelent: 2013. július 19.
42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet: Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
60/2013. (VII. 19.) VM rendelet: A 2013. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról

Magyar Közlöny 2013. évi 125. szám, megjelent: 2013. július 23.
12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
19/2013. (VII. 23.) KIM rendelet: A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 126. szám, megjelent: 2013. július 24.
280/2013. (VII. 24.) Kormány rendelet: Egyes közúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
281/2013. (VII. 24.) Kormány rendelet: A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
1467/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról
1468/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A víziközmű-szektor gazdálkodásával és integrációjával összefüggő költségvetési kérdésekről
1469/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
1470/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A BOSCH cégcsoport és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
1472/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról
1473/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról
1474/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú („Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó" című) nagyprojekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1475/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem" című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének és a vonatkozó nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról
1476/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása, I. ütem" című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projektjavaslat Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről
1477/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: Az NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú („A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán" című) projekttel összefüggésben a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
1478/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú („Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1479/2013. (VII. 24.) Kormány határozat: A TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban, illetve a TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Magyar Közlöny 2013. évi 127. szám, megjelent: 2013. július 25.

283/2013. (VII. 25.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet módosításáról
2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelet: A földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól
43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet:A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

Magyar Közlöny 2013. évi 128. szám, megjelent: 2013. július 26.
285/2013. (VII. 26.) Kormány rendelet: A Stipendium Hungaricumról
287/2013. (VII. 26.) Kormány rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
290/2013. (VII. 26.) Kormány rendelet: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet módosításáról
292/2013. (VII. 26.) Kormány rendelet: A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
1483/2013. (VII. 26.) Kormány határozat: A geszti Tisza-kastély felújításával kapcsolatos feladatokról
1487/2013. (VII. 26.) Kormány határozat: A KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú ("A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1488/2013. (VII. 26.) Kormány határozat: A KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú ("Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1489/2013. (VII. 26.) Kormány határozat: A KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú ("Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 129. szám, megjelent: 2013. július 29.
299/2013. (VII. 29.) Kormány rendelet: Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet módosításáról
300/2013. (VII. 29.) Kormány rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
301/2013. (VII. 29.) Kormány rendelet: A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
69/2013. (VII. 29.) VM rendelet: A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról
1490/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, mint szakhatóság kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról
1492/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1493/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
1494/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
1495/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt esetében a támogatási szerződéstől való elállásról és a támogatási kérelem Európai Bizottságtól történő visszavonásáról
1496/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: A TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú ("GEOMATECH - A GeoGebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
1498/2013. (VII. 29.) Kormány határozat: Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán új közúti Dráva-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 130. szám, megjelent: 2013. július 31.
1502/2013. (VII. 31.) Kormány határozat: A KMOP-5.2.2/A-13-2013-0001 azonosító számú ("Északi Lipótváros megújítása" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1503/2013. (VII. 31.) Kormány határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú ["Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése" című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú ("Ferencváros »C« elágazás-Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) projektek támogatásának növeléséről, e két projekt 2015. december 31-e után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról, továbbá a kapcsolódó "Orosházi úti felüljáró és kapcsolódó útépítési munkák" című projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
1505/2013. (VII. 31.) Kormány határozat: A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges intézkedésről

Magyar Közlöny 2013. évi 131. szám, megjelent: 2013. augusztus 1.
306/2013. (VIII. 1.) Kormány rendelet: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormány rendelet módosításáról
1507/2013. (VIII. 1.) Kormány határozat: A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
1510/2013. (VIII. 1.) Kormány határozat: Az agrárszakképző intézmények átvételéhez és további működtetéséhez szükséges, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1514/2013. (VIII. 1.) Kormány határozat: A Pesti Vigadó épület rekonstrukciójának befejező III. üteméhez nyújtandó költségvetési támogatásról
1517/2013. (VIII. 1.) Kormány határozat: A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1521/2013. (VIII. 1.) Kormány határozat: A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében funkcióbővítő célú városfejlesztés témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről
1522/2013. (VIII. 1.) Kormány határozat: A GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú "ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis" című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1240/2013. (IV. 26.) Kormány határozat módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 132. szám, megjelent: 2013. augusztus 7.
40/2013. (VIII. 7.) BM rendelet: A 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról
20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 133. szám, megjelent: 2013. augusztus 9.
42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet: Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről
48/2013. (VIII. 9.) NFM rendelet: Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

Magyar Közlöny 2013. évi 134. szám, megjelent: 2013. augusztus 12.
1529/2013. (VIII. 12.) Kormány határozat:
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes és a Liget Budapest projektekhez kapcsolódó beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1530/2013. (VIII. 12.) Kormány határozat: A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 135. szám, megjelent: 2013. augusztus 14.
1531/2013. (VIII. 14.) Kormány határozat:
Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezetben való részvételről

Magyar Közlöny 2013. évi 136. szám, megjelent: 2013. augusztus 15.
308/2013. (VIII. 15.) Kormány rendelet:
A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar -Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Kormány rendelet módosításáról
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
1542/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1543/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1544/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
1545/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról
1546/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú ("Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1547/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú ("Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1548/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrész csatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1549/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú ("Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1550/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú ("Bagamér Nagyközség Szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1551/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú ["Szolnok (kiz.)-Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése" című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról
1552/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat:A KÖZOP-2.4.0-09-2010-0001 azonosító számú ["Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal átépítésének (1. ütem) előkészítése" című] projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001 azonosító számú ("Budapest-Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója I/1. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről
1553/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0005 azonosító számú ("68. sz. főút Nagyatád elkerülés kivitelezési munkáinak elvégzése" című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1554/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú ["M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)" című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
1555/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat: A "62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése" című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról