Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 137-154. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 137. szám, megjelent: 2013. augusztus 16.
309/2013. (VIII. 16.) Kormány rendelet: A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról
310/2013. (VIII. 16.) Kormány rendelet: A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról


Magyar Közlöny 2013. évi 138. szám, megjelent: 2013. augusztus 21.
311/2013. (VIII. 21.) Kormány rendelet: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Kormány rendelet módosításáról
1565/2013. (VIII. 21.) Kormány határozat: A Dunaferr Zrt. kapcsán szükséges egyes intézkedésekről
1569/2013. (VIII. 21.) Kormány határozat: A GOP-2.1.3-12-2013-0028 azonosító számú („25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csorna" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 139. szám, megjelent: 2013. augusztus 22.
61/2013. (VIII. 22.) EMMI rendelet:
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 140. szám, megjelent: 2013. augusztus 27.
313/2013. (VIII. 27.) Kormány rendelet:
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Kormány rendelet módosításáról
16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
50/2013. (VIII. 27.) NFM rendelet: A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet: A hulladékjegyzékről
1571/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú [„M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna szakasz I. ütem megvalósítása Szeleste-Hegyfalu (84. sz. főúti csomópontig) a 98+300-105+800 km. sz. között" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1572/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0018 azonosító számú („31. sz. főút JNSZ megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1573/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0017 azonosító számú („62. sz. főút Seregélyes elkerülő szakasz építése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1574/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés és fejlesztés 3,712-10,046 kmsz. - K088.02" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1575/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-11-2013-0012 azonosító számú („33. sz. főút Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítés 0+000-37+780 km szelvények között" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1576/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz" című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0014 azonosító számú [„86. sz. főút 37,7-53 kmsz. 11,5 t burkolat erősítés (Vas megye)" című] projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
1577/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1578/2013. (VIII. 27.) Kormány határozat: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezése során a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) közúti elemeinek felülvizsgálatáról

Magyar Közlöny 2013. évi 141. szám, megjelent: 2013. augusztus 28.
314/2013. (VIII. 28.) Kormány rendelet:
A szakképzési megállapodásról
315/2013. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
317/2013. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
318/2013. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
320/2013. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Kormány rendelet módosításáról
323/2013. (VIII. 28.) Kormány rendelet: A halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet: Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
1580/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átvétele érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1583/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról
1584/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati felhívásra benyújtható projektjavaslatok jóváhagyásáról
1585/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
1586/2013. (VIII. 28.) Kormány határoza: A TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú („Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása" című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
1587/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében egyes komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatását célzó projektek támogatásának jóváhagyásáról
1588/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű („Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése" című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
1589/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: A TIOP-2.2.6/12/1/A számú („Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével" című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
1590/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú („A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált attrakciófejlesztése" című) projekttel összefüggésben a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
1591/2013. (VIII. 28.) Kormány határozat: Az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú („»Víz nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem« - Derecske város régi szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja" című) projekttel összefüggésben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 142. szám, megjelent: 2013. augusztus 29.
324/2013. (VIII. 29.) Kormány rendelet: Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
325/2013. (VIII. 29.) Kormány rendelet: A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
1594/2013. (VIII. 29.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosító számú („1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" című) projekt támogatásának növeléséről

Magyar Közlöny 2013. évi 143. szám, megjelent: 2013. augusztus 30.

2013. évi CXXXVII. Törvény: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
16/2013. (VIII. 30.) HM rendelet: A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését támogató elektronikus infokommunikációs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről
34/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről
1598/2013. (VIII. 30.) Kormány határozat: A higanyról szóló Minamata Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 144. szám, megjelent: 2013. szeptember 3.
328/2013. (IX. 3.) Kormány rendelet: A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
329/2013. (IX. 3.) Kormány rendelet: Egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1605/2013. (IX. 3.) Kormány határozat: A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról
1606/2013. (IX. 3.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest - Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 145. szám, megjelent: 2013. szeptember 5.
1616/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos további szükséges intézkedésekről
1619/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről
1622/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról
1623/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: Az egyes 2007-2013. évekre szóló operatív programok módosításáról
1624/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program előkészítéséről
1626/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007-2008., 2009-2010. és 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1627/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
1629/2013. (IX. 5.) Kormány határozat: Az uniós forrásfelhasználást akadályozó jogszabály-módosítások előkészítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 146. szám, megjelent: 2013. szeptember 6.
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet: A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 147. szám, megjelent: 2013. szeptember 10.
76/2013. (IX. 10.) VM rendelet:
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
1631/2013. (IX. 10.) Kormány határozat: A szombathelyi sportcélú beruházásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről
1635/2013. (IX. 10.) Kormány határozat: A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének növeléséről
1636/2013. (IX. 10.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1637/2013. (IX. 10.) Kormány határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosításainak jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 148. szám, megjelent: 2013. szeptember 11.
53/2013. (IX. 11.) BM rendelet:
A belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről
1638/2013. (IX. 11.) Kormány határozat: A Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos feladatokról
1639/2013. (IX. 11.) Kormány határozat: A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek finanszírozása érdekében az Uniós fejlesztések és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 149. szám, megjelent: 2013. szeptember 13.
52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet:
A villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról

Magyar Közlöny 2013. évi 150. szám, megjelent: 2013. szeptember 16.
1644/2013. (IX. 16.) Kormány határozat:
A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 151. szám, megjelent: 2013. szeptember 17.
1649/2013. (IX. 17.) Kormány határozat:
A KEOP-7.1.3.0-2008-0027. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1650/2013. (IX. 17.) Kormány határozat: A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0013. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1651/2013. (IX. 17.) Kormány határozat: A DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 azonosító számú („Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1652/2013. (IX. 17.) Kormány határozat: A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosító számú („Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1653/2013. (IX. 17.) Kormány határozat: A TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban" című kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1654/2013. (IX. 17.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról
1656/2013. (IX. 17.) Kormány határozat: Az ÉAOP-5.1.2/C-11-2012-0008 azonosító számú („A Debreceni Vízmű Zrt. Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja" című) projekttel összefüggésben a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 152. szám, megjelent: 2013. szeptember 19.
7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet:
A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről
8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet: A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról
9/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet: A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
10/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet: A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet és a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról
11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet: A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról
12/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet: A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról
65/2013. (IX. 19.) EMMI rendelet: A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 153. szám, megjelent: 2013 szeptember 20.
336/2013. (IX. 20.) Kormány rendelet:
A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Kormány rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet módosításáról
1660/2013. (IX. 20.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1661/2013. (IX. 20.) Kormány határozat: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáról, valamint programirodájának létrehozásáról
1662/2013. (IX. 20.) Kormány határozat: A köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről
1663/2013. (IX. 20.) Kormány határozat: Közösségi tér létrehozása érdekében egyes ingatlanok tulajdonjogának állam javára történő megszerzésének támogatásához szükséges források biztosításáról
1665/2013. (IX. 20.) Kormány határozat: Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
120/2013. (IX. 20.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra kiépítéséről és használatáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 154. szám, megjelent: 2013. szeptember 23.
1666/2013. (IX. 23.) Kormány határozat:
A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő feladatokról