Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 155-170. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 155. szám, megjelent: 2013. szeptember 24.
18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet: Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról
1668/2013. (IX. 24.) Kormány határozat: A Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról


Magyar Közlöny 2013. évi 156. szám, megjelent: 2013. szeptember 25.
337/2013. (IX. 25.) Kormány rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormány rendelet módosításáról
84/2013. (IX. 25.) VM rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 157. szám, megjelent: 2013. szeptember 25.
341/2013. (IX. 25.) Kormány rendelet: A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól
343/2013. (IX. 25.) Kormány rendelet: Egyes elektronikus hírközlési tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet: Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet: A rádióamatőr szolgálatról
16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
53/2013. (IX. 25.) NFM rendelet: Egyes elektronikus hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
54/2013. (IX. 25.) NFM rendelet: A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezéséről
55/2013. (IX. 25.) NFM rendelet: A rádióamatőr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
1669/2013. (IX. 25.) Kormány határozat: A Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról
1670/2013. (IX. 25.) Kormány határozat: A logisztika ágazat 2014-2020 közötti szakpolitikai stratégiája elfogadásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 158. szám, megjelent: 2013. szeptember 26.

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.)
2013. évi CXXXIX. Törvény: A Magyar Nemzeti Bankról
2013. évi CXL. Törvény: A fémkereskedelemről
2013. évi CXLI. Törvény: A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 159. szám, megjelent: 2013. szeptember 27.
2013. évi CXLII. Törvény: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CXLIII. Törvény: Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
2013. évi CXLIV. Törvény: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi CXLV. Törvény: A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról
344/2013. (IX. 27.) Kormány rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormány rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormány rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
56/2013. (IX. 27.) NFM rendelet: A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
58/2013. (IX. 27.) NFM rendelet: Egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 130. szám, megjelent: 2013. szeptember 30.
345/2013. (IX. 30.) Kormány rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
348/2013. (IX. 30.) Kormány rendelet: A bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
42/2013. (IX. 30.) NGM rendelet: A hitelintézetek befektetési szabályzatáról
1674/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról és a Normafa Park kiemelt beruházással összefüggő feladatokról
1675/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi épületének felújításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1677/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: Az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról
1678/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: Az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító programról
1680/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A Duna transznacionális együttműködési program közös intézményrendszerének felállításához szükséges feladatokról
1681/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése" című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról szóló 1483/2012. (XI. 7.) Kormány határozat módosításáról
1682/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő intézmények pályázatairól
1683/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 azonosító számú („61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz építése" című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1684/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú („Zsolnay Kulturális Negyed" című) projekt támogatásának növeléséről és a nagyprojekt támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
1685/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges további intézkedésről
1687/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezése és a sziráki Teleki-sírbolt teljes helyreállítása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1690/2013. (IX. 30.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
124/2013. (IX. 30.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 161. szám, megjelent: 2013. október 1.
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet: A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról
87/2013. (X. 1.) VM rendelet: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 162. szám, megjelent: 2013. október 2.
55/2013. (X. 2.) BM rendelet: Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról
24/2013. (X. 2.) KIM rendelet: A közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről
1693/2013. (X. 2.) Kormány határozat: A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritások keretének növeléséről
1694/2013. (X. 2.) Kormány határozat: Egyes közlekedésfejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
1695/2013. (X. 2.) Kormány határozat: Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.) Kormány határozat módosításáról
1696/2013. (X. 2.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program nagyprojektjeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről
1697/2013. (X. 2.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" című), valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére" című) nagyprojektek támogatási kérelmeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
126/2013. (X. 2.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 163. szám, megjelent: 2013. október 3.
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

Magyar Közlöny 2013. évi 164. szám, megjelent: 2013. október 4.
352/2013. (X. 4.) Kormány rendelet: A ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 179/2012. (VII. 27.) Kormány rendelet hatályon kívül helyezéséről
353/2013. (X. 4.) Kormány rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet módosításáról
89/2013. (X. 4.) VM rendelet: A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról
1701/2013. (X. 4.) Kormány határozat: A Tisza-tó Nemzeti Programról

Magyar Közlöny 2013. évi . szám, megjelent: 2013. október 7.

2013. évi CXLVIII. Törvény: A Normafa Park történelmi sportterületről
2013. évi CL. Törvény: A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
354/2013. (X. 7.) Kormány rendelet: A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
22/2013. (X. 7.) HM rendelet: A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról
90/2013. (X. 7.) VM rendelet: A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 166. szám, megjelent: 2013. október 8.
2013. évi CLI. Törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
356/2013. (X. 8.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet módosításáról
357/2013. (X. 8.) Kormány rendelet: A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Kormány rendelet módosításáról
1703/2013. (X. 8.) Kormány határozat: Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013-2022) elfogadásáról
1704/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A 2013/2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési program kérdéseiről
1707/2013. (X. 8.) Kormány határozat: Miskolc és térsége kiemelt fejlesztési központtá nyilvánításáról
1708/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A „8. sz. főút Márkó-Herend közötti szakasz 11,5 t burkolat-megerősítés, kapacitásbővítés (63+650-69+055) kmsz." című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1709/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037 azonosító számú („»Kalanderdő« - természetközeli élmények a Deseda környékén" című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
1710/2013. (X. 8.) Kormány határozat: Az „ERNYŐ_13" kódszámú („K+F+I ernyőprojektek támogatása" tárgyú) pályázat keretében megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek jóváhagyásáról
1711/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív program keretében megvalósítani tervezett egyes szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházások Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról
1712/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1713/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1714/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1715/2013. (X. 8.) Kormány határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0012 azonosító számú [„Győr-Sopron vasútvonal Győr (Rába-híd)-Fertőszentmiklós (kiz.) szakasz engedélyezési tervdokumentáció készítése" című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 167. szám, megjelent: 2013. október 9.
358/2013. (X. 9.) Kormány rendelet: A felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
59/2013. (X. 9.) NFM rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
1717/2013. (X. 9.) Kormány határozat: A központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes feladatokról
1718/2013. (X. 9.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program forrásából megvalósított közös érdekeltségű hidrometeorológiai hálózatnak az Európai Unió által előírt kötelező fenntartása érdekében a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 168. szám, megjelent: 2013. október 10.

92/2013. (X. 10.) VM rendelet: A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról
93/2013. (X. 10.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról
94/2013. (X. 10.) VM rendelet: A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 169. szám, megjelent: 2013. október 11.
359/2013. (X. 11.) Kormány rendelet: A 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról
360/2013. (X. 11.) Kormány rendelet: Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
363/2013. (X. 11.) Kormány rendelet: A Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormány rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
58/2013. (X. 11.) BM rendelet: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
1722/2013. (X. 11.) Kormány határozat: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
1724/2013. (X. 11.) Kormány határozat: Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről
1730/2013. (X. 11.) Kormány határozat: Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyére vonatkozó magyar pályázat benyújtásáról és a székhelynek alkalmas épület felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1731/2013. (X. 11.) Kormány határozat: A 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről
1732/2013. (X. 11.) Kormány határozat: A DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme" című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
1733/2013. (X. 11.) Kormány határozat: A KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése" című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról
1734/2013. (X. 11.) Kormány határozat: A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen" című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról
1735/2013. (X. 11.) Kormány határozat: A KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)" című] projekt akciótervi nevesítéséről
1736/2013. (X. 11.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 170. szám, megjelent: 2013. október 14.
17/2013. (X. 14.) NMHH rendelet: Egyes azonosító-gazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról
25/2013. (X. 14.) KIM rendelet: Egyes miniszteri rendeleteknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megszűnésével és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrehozásával összefüggő módosításáról
45/2013. (X. 14.) NGM rendelet: Az ipari alpin-technikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosításáról
1737/2013. (X. 14.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
1738/2013. (X. 14.) Kormány határozat: A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
1739/2013. (X. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0021 azonosító számú („86. Zalalövő elkerülő szakasz" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és támogatásának jóváhagyásáról
1740/2013. (X. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0022 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota-Veszprém I. szakasz 33+100-39+600 km sz. (Pétfürdő-Hajmáskér) közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése" című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
1741/2013. (X. 14.) Kormány határozat: A TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet - híd a munka világába" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról