Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 171-182. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 171. szám, megjelent: 2013. október 16.
364/2013. (X. 16.) Kormány rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól


5/2013. (X. 16.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
60/2013. (X. 16.) NFM rendelet:A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 172. szám, megjelent: 2013. október 17.
2013. évi CLV. Törvény: A támogatott döntéshozatalról
2013. évi CLVI. Törvény: A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról
2013. évi CLIX. Törvény: A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2013. évi CLX. Törvény: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
366/2013. (X. 17.) Kormány rendelet: Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) Kormány rendelet módosításáról
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A" és „B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
1746/2013. (X. 17.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című) nagyprojekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 173. szám, megjelent: 2013. október 21.
2013. évi CLXVI. Törvény: A közútkezelői feladatok átadásáról
2013. évi CLXVII. Törvény: Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról
2013. évi CLXIX. Törvény: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
26/2013. (X. 21.) KIM rendelet: Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról

Magyar Közlöny 2013. évi 174. szám, megjelent: 2013. október 22.
367/2013. (X. 22.) Kormány rendelet: A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2/2013. (X. 22.) OGY politikai nyilatkozat: A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben
1747/2013. (X. 22.) Kormány határozat: A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Magyar Közlöny 2013. évi 175. szám, megjelent: 2013. október 24.
368/2013. (X. 24.) Kormány rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Kormány rendelet módosításáról
371/2013. (X. 24.) Kormány rendelet: Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1749/2013. (X. 24.) Kormány határozat: A Magyar Posta Zrt. tevékenységének áttekintéséről és kisebbségi részesedés értékesítésének előkészítéséről
1751/2013. (X. 24.) Kormány határozat: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
1752/2013. (X. 24.) Kormány határozat: A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
1754/2013. (X. 24.) Kormány határozat: A Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról
1755/2013. (X. 24.) Kormány határozat: A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 176. szám, megjelent: 2013. október 25.
373/2013. (X. 25.) Kormány rendelet: A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról
374/2013. (X. 25.) Kormány rendelet: Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Kormány rendelet módosításáról
375/2013. (X. 25.) Kormány rendelet: A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Kormány rendelet módosításáról
376/2013. (X. 25.) Kormány rendelet: Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormány rendelet módosításáról
377/2013. (X. 25.) Kormány rendelet: Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Kormány rendelet módosításáról
378/2013. (X. 25.) Kormány rendelet: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
1764/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
1767/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A regionális Közlekedési Központok részvényvásárlási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
1768/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A 2014-2020 vidékfejlesztési program elindításával összefüggő finanszírozási kérdésekről
1769/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről
1771/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú („Dolgozva tanulj!" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1772/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. és 4. prioritásának módosításáról
1773/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2011-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és forrásának biztosításáról
1774/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről
1776/2013. (X. 25.) Kormány határozat: A KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről
131/2013. (X. 25.) ME határozat: Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 177. szám, megjelent: 2013. október 28.
18/2013. (X. 28.) NMHH rendelet: A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
61/2013. (X. 28.) BM rendelet: Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról
1779/2013. (X. 28.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0026 azonosító számú ("M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna szakasz II. ütem megvalósítása Hegyfalu-Csorna szakasz a 105+800-139+165 km sz. között" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 178. szám, megjelent: 2013. október 29.

22/2013. (X. 29.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet: Az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól
63/2013. (X. 29.) NFM rendelet: Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról

Magyar Közlöny 2013. évi 179. szám, megjelent: 2013. október 30.
64/2013. (X. 30.) NFM rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről

Magyar Közlöny 2013. évi 180. szám, megjelent: 2013. október 31.
1782/2013. (X. 31.) Kormány határozat: A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó rendezési jogdíj megfizetéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 181. szám, megjelent: 2013. október 31.
65/2013. (X. 31.) NFM rendelet: Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 182. szám, megjelent: 2013. november 4.
1784/2013. (XI. 4.) Kormány határozat: A Delphi Hungary Kft., a Delphi Thermal Hungary Kft., a Delphi Connection Systems Hungary Kft., a Delphi Hungary Services Kft., a Telenor Magyarország Zrt., a Telenor Common Operation Zrt., a Schneider Electric Zrt., a SE-CEE Schneider Electric Kft., a Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. és a M&C Energia Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
1785/2013. (XI. 4.) Kormány határozat: Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél a jogszabályváltozások miatt jelentkező többletfeladatok ellátásának biztosításához szükséges intézkedésekről
1787/2013. (XI. 4.) Kormány határozat: A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1789/2013. (XI. 4.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" című] nagyprojekt költségnövekményének jóváhagyásáról
1790/2013. (XI. 4.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0027 azonosító számú [„55. sz. főút Kelebia-Tataháza közötti (40+975-71+829 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról