Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 191-208. számaiból

Magyar Közlöny 2013. évi 191. szám, megjelent: 2013. november 19.

435/2013. (XI. 19.) Kormány rendelet: Egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1847/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 

1848/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatás-fejlesztési keret-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1853/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A Bocuse d'Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről

1854/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról

1855/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: Az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

1857/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások működőképességének biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról

1859/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1865/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról

1866/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése" című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

1867/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton" című) kiemelt projekt támogatása növeléséről


Magyar Közlöny 2013. évi 192. szám, megjelent: 2013. november 20.

439/2013. (XI. 20.) Kormány rendelet: A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

440/2013. (XI. 20.) Kormány rendelet: Egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról

441/2013. (XI. 20.) Kormány rendelet: Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és engedélyezéséről, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendeletek módosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 193. szám, megjelent: 2013. november 21.

2013. évi CLXXXVIII. Törvény: Az egységes közszolgáltatói számlaképről

2013. évi CLXXXIX. Törvény: A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról

2013. évi CXC. Törvény: A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

2013. évi CXCI. Törvény: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról

2013. évi CXCII. Törvény: Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 194. szám, megjelent: 2013. november 22.

2013. évi CXCIII. Törvény: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról

2013. évi CXCV. törvény
Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról

2013. évi CXCVI. Törvény: A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

67/2013. (XI. 22.) NFM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

1870/2013. (XI. 22.) Kormány határozat: A hazai bányászat jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról

1871/2013. (XI. 22.) Kormány határozat: Az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 195. szám, megjelent: 2013. november 25.

52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet: A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

1873/2013. (XI. 25.) Kormány határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 196. szám, megjelent: 2013. november 26.

25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről

72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet: A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról

29/2013. (XI. 26.) KIM rendelet: A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 197. szám, megjelent: 2013. november 27.

443/2013. (XI. 27.) Kormány rendelet: A fémkereskedelmi tevékenységről

98/2013. (XI. 27.) OGY határozat: A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február-2013. február) szóló beszámoló elfogadásáról


Magyar Közlöny 2013. évi 198. szám, megjelent: 2013. november 28.

2013. évi CXCVII. Törvény: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2013. évi CXCVIII. Törvény: A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról

445/2013. (XI. 28.) Kormány rendelet: A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

450/2013. (XI. 28.) Kormány rendelet: A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Kormány rendelet módosításáról

451/2013. (XI. 28.) Kormány rendelet: A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011.

452/2013. (XI. 28.) Kormány rendelet: A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet: A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról

1874/2013. (XI. 28.) Kormány határozat: A Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat lefolytatásáról

1875/2013. (XI. 28.) Kormány határozat: A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

1879/2013. (XI. 28.) Kormány határozat: A Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításáról

1882/2013. (XI. 28.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

1883/2013. (XI. 28.) Kormány határozat: A 2007-2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014. január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól


Magyar Közlöny 2013. évi 199. szám, megjelent: 2013. november 29.

2013. évi CC. Törvény: Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

455/2013. (XI. 29.) Kormány rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

456/2013. (XI. 29.) Kormány rendelet: A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

457/2013. (XI. 29.) Kormány rendelet: Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormány rendelet módosításáról

70/2013. (XI. 29.) NFM rendelet: A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

109/2013. (XI. 29.) VM rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

1886/2013. (XI. 29.) Kormány határozat: A regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

1887/2013. (XI. 29.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektekkel összefüggő közbeszerzési eljárásokban jelentkező jelentős mértékű költségnövekmények kezeléséről

1888/2013. (XI. 29.) Kormány határozat: A DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében" című) projekt akciótervi nevesítéséről

1890/2013. (XI. 29.) Kormány határozat: A TIOP-3.2.3/12-1-2013-0001 azonosító számú („A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról


Magyar Közlöny 2013. évi 200 . szám, megjelent: 2013. december 2.

458/2013. (XII. 2.) Kormány rendelet: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány rendelet módosításáról

74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet: A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet: A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

72/2013. (XII. 2.) NFM rendelet: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 201. szám, megjelent: 2013. december 4.

460/2013. (XII. 4.) Kormány rendelet: A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

461/2013. (XII. 4.) Kormány rendelet: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelet: A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

64/2013. (XII. 4.) BM rendelet: A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

65/2013. (XII. 4.) BM rendelet: A Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet: Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet: Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hő-teljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

1891/2013. (XII. 4.) Kormány határozat: Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1895/2013. (XII. 4.) Kormány határozat: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

1896/2013. (XII. 4.) Kormány határozat: A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

1898/2013. (XII. 4.) Kormány határozat: A CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

1899/2013. (XII. 4.) Kormány határozat: Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1901/2013. (XII. 4.) Kormány határozat: A Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról


Magyar Közlöny 2013. évi 202. szám, megjelent: 2013. december 5.

2013. évi CCIII. Törvény: A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2013. évi CCIV. Törvény: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

465/2013. (XII. 5.) Kormány rendelet: A Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet: A MABISZ elkülönített szervezeti egységének éves gazdálkodási jelentéséről

37/2013. (XII. 5.) AB határozat: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítvány elutasításáról

1905/2013. (XII. 5.) Kormány határozat: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről


Magyar Közlöny 2013. évi 203. szám, megjelent: 2013. december 7.

467/2013. (XII. 7.) Kormány rendelet: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormány rendelet módosításáról

26/2013. (XII. 7.) MNB rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Magyar Nemzeti Bank honlapján történő meghirdetésének rendjéről

111/2013. (XII. 7.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről


Magyar Közlöny 2013. évi 204. szám, megjelent: 2013. december 9.

2013. évi CCVI. Törvény: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról


Magyar Közlöny 2013. évi 205. szám, megjelent: 2013. december 10.

2013. évi CCVII. Törvény: Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

1910/2013. (XII. 10.) Kormány határozat: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 214/C. a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai erőforrások megőrzése intézkedés esetében az 5 évre szóló kötelezettség vállalásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 206. szám, megjelent: 2013. december 11.

469/2013. (XII. 11.) Kormány rendelet: Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

470/2013. (XII. 11.) Kormány rendelet: A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormány rendelet módosításáról

472/2013. (XII. 11.) Kormány rendelet: A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

1919/2013. (XII. 11.) Kormány határozat: A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról

1921/2013. (XII. 11.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

1922/2013. (XII. 11.) Kormány határozat: A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről

1925/2013. (XII. 11.) Kormány határozat: A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok meghosszabbításáról

1928/2013. (XII. 11.) Kormány határozat: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

1929/2013. (XII. 11.) Kormány határozat: Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezete érdekében a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


Magyar Közlöny 2013. évi 207. szám, megjelent: 2013. december 12.

2013. évi CCXII. Törvény: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

2013. évi CCXIV. Törvény: Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról

2013. évi CCXV. Törvény: A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

473/2013. (XII. 12.) Kormány rendelet: A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról

474/2013. (XII. 12.) Kormány rendelet: Az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

74/2013. (XII. 12.) NFM rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

116/2013. (XII. 12.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

101/2013. (XII. 12.) OGY határozat: Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról

1931/2013. (XII. 12.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és e prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

1932/2013. (XII. 12.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről

1933/2013. (XII. 12.) Kormány határozat: A KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével" című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedimentesítéséről

1934/2013. (XII. 12.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról


Magyar Közlöny 2013. évi 208. szám, megjelent: 2013. december 13.

2013. évi CCXVI. Törvény: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet: A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet: A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet: A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

1935/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról szóló 1136/2013. (III. 19.) Kormány határozat módosításáról

1936/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1263/2013. (V. 14.) Kormány határozat módosításáról

1937/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című) nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról

1938/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

1939/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú [„M60 gyorsforgalmi út 58. számú főút - 5826. jelű út közötti szakasz építése (kivitelezés)" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1940/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1941/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló, tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

1942/2013. (XII. 13.) Kormány határozat: A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Kormány határozat, valamint a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Kormány határozat módosításáról