Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2014. évi 2-32. számaiból

MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 2. szám, megjelent: 2014. január 10.

2/2014. (I. 10.) VM rendelet: Az állami topográfiai térképi adatbázisról

MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 4. szám, megjelent: 2014. január 17.

5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet: A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról6/2014. (I. 17.) Korm. rendelet: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet: A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1004/2014. (I. 17.) Korm. határozat: A vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1008/2014. (I. 17.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0016 azonosító számú („Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1010/2014. (I. 17.) Korm. határozat: A NAP_13 kódszámú („Nemzeti Agykutatási Program támogatása" című) kiírásra érkezett projekt támogatásának jóváhagyásáról

1011/2014. (I. 17.) Korm. határozat: A „Kreatív város - fenntartható vidék" a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósíthatóságával kapcsolatos egyes kérdésekről

1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat: A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 5. szám, megjelent: 2014. január 20.

1/2014. (I. 20.) KIM határozat: A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatálybalépésének megállapításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 6. szám, megjelent: 2014. január 20.

8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet: A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1013/2014. (I. 20.) Korm. határozat: Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében nevesített, turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az Észak-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében nevesített turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt támogatási szerződésének módosításáról

1014/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz (96+055-125+000 kmsz.) új Tisza híddal" című] projekt kapcsán felmerült régészeti többletköltségek finanszírozásáról

1015/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét-Békéscsaba-nyugat csomópontok között" című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

1016/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" című) projekt akciótervi nevesítéséről

1018/2014. (I. 20.) Korm. határozat: A DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám, megjelent: 2014. január 21.

1/2014. (I. 21.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről

1/2014. (I. 21.) NGM rendelet: A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 9. szám, megjelent: 2014. január 24.

12/2014. (I. 24.) Korm. rendelet: A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet: A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

NFM rendelet: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

1020/2014. (I. 24.) Korm. határozat: A falugazdász-hálózat finanszírozása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 10. szám, megjelent: 2014. január 27.

4/2014. (I. 27.) VM rendelet: A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

5/2014. (I. 27.) VM rendelet: A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 11. szám, megjelent: 2014. január 29.

13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

14/2014. (I. 29.) Korm. rendelet: A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet: Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

6/2014. (I. 29.) KIM rendelet: Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

1022/2014. (I. 29.) Korm. határozat: A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 12. szám, megjelent: 2014. január 30.

15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

16/2014. (I. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 13. szám, megjelent: 2014. január 31.

4/2014. (I. 31.) BM rendelet: Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól

6/2014. (I. 31.) BM rendelet: A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet: A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

8/2014. (I. 31.) BM rendelet: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

4/2014. (I. 31.) NFM rendelet: Egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosításáról

1028/2014. (I. 31.) Korm. határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

15/2014. (I. 31.) ME határozat: Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízatásának meghosszabbításáról

16/2014. (I. 31.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

17/2014. (I. 31.) ME határozat: A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről

3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet: Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 14. szám, megjelent: 2014. február 3.

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet: A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 15. szám, megjelent: 2014. február 6.

1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

5/2014. (II. 6.) NFM rendelet: A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

7/2014. (II. 6.) VM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1036/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1037/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1038/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú („A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1039/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról

1041/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése" című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 16. szám, megjelent: 2014. február 7.

25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet: Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról

9/2014. (II. 7.) BM rendelet: Egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

9/2014. (II. 7.) VM rendelet 
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

6/2014. (II. 7.) OGY határozat: A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról

1048/2014. (II. 7.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

1049/2014. (II. 7.) Korm. határozat: Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását (ELI-ALPS) célzó nagyprojekt 2. fázisához szükséges forráskeret módosításáról

1050/2014. (II. 7.) Korm. határozat: A KÖZOP-4.5.0-09-11/2012-0003 azonosító számú („A Budapesti Szabadkikötő intermodális fejlesztése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, és támogatásának jóváhagyásáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 17. szám, megjelent: 2014. február 7.

27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet: Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 18. szám, megjelent: 2014. február 11.

2014. évi I. törvény 
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

2014. évi II. törvény: A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2014. évi VI. törvény: Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről

2014. évi VII. törvény: A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet: Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 19. szám, megjelent: 2014. február 11.

2014. évi VIII. törvény: A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1060/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 20. szám, megjelent: 2014. február 12.

2014. évi IX. törvény: A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről

2014. évi X. törvény: A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet: Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

6/2014. (II. 12.) NFM rendelet: Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 21. szám, megjelent: 2014. február 14.

10/2014. (II. 14.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 22. szám, megjelent: 2014. február 17.

2014. évi XI. törvény: A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

11/2014. (II. 17.) VM rendelet: A föld használatával összefüggő egyes agrártámogatásokra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 23. szám, megjelent: 2014. február 18.

3/2014. (II. 18.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet: A bányászati koncessziós pályázati eljárásról

1062/2014. (II. 18.) Korm. határozat: Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról szóló 1763/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

1064/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

1065/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („Sopron-Nyugat vontatási alállomás teljes korszerűsítésének megvalósítása" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1066/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú [„47. számú főút Békés megyei szakasz (132+921-167+332 kmsz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése kivitelezési munkáinak elvégzése" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 24. szám, megjelent: 2014. február 19.

35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet: Az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól

36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet: A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1068/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A Magyar Telekom Nyrt. magyarországi nagybefektetővel való partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről

1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

1072/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A központosított közbeszerzésre kötelezett szervek mobil távközlési szolgáltatásainak igénybevételéről

1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról

1075/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad') között közúti határátkelőhely létesítéséről és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 25. szám, megjelent: 2014. február 21.

11/2014. (II. 21.) BM rendelet: A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

12/2014. (II. 21.) BM rendelet: A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről

9/2014. (II. 21.) NFM rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám, megjelent: 2014. február 24.

2014. évi XIV. törvény: Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

2014. évi XV. törvény: A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

2014. évi XVI. törvény: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet: A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 29. szám, megjelent: 2014. február 26.

14/2014. (II. 26.) BM rendelet: Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szerv igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

3/2014. (II. 26.) KüM rendelet: A diplomáciai információs célokra használt zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat: A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásáról, és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 30. szám, megjelent: 2014.február 26.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól

48/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság összefonódása közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

11/2014. (II. 26.) KIM rendelet: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

1084/2014. (II. 26.) Korm. határozat: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével kapcsolatos jogalkotási feladatokról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 31. szám, megjelent: 2014. február 28.

51/2014. (II. 28.) Korm. rendelet: A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2/2014. (II. 28.) HM rendelet:A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről

1086/ 2014. (II. 28.) Korm. határozat: A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról

1092/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról

1093/2014. (II. 28.) Korm. határozat: Az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építéséhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról


MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 32. szám, megjelent: 2014. március 3.

53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

1096/2014. (III. 3.) Korm. határozat: A magyar-román határszakaszon tervezett határon átnyúló közútkapcsolatok megvalósításával összefüggő feladatokról

25/2014. (III. 3.) ME határozat: A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

27/2014. (III. 3.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról