Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2014. évi 33-54. számaiból
A  Magyar Közlöny 2014. évi 33. szám, megjelent: 2014. március 4.

55/2014. (III. 4.) Kormány rendelet: A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

58/2014. (III. 4.) Kormány rendelet: Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Kormány rendelet módosításáról

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról  10/2014. (III. 4.) NFM rendelet: A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

1099/2014. (III. 4.) Kormány határozat: Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

1103/2014. (III. 4.) Kormány határozat: A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatban egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről


Magyar Közlöny 2014. évi 34. szám, megjelent: 2014. március 6.

60/2014. (III. 6.) Kormány rendelet: A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

61/2014. (III. 6.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet módosításáról

62/2014. (III. 6.) Kormány rendelet: Az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

11/2014. (III. 6.) NFM rendelet: A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról

1108/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

1109/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

1110/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

1111/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

1112/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

1113/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A Közép-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program és az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

1115/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

1116/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú („Bio-fűtőmű létesítése Mohácson" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

1117/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról, valamint a projekt 2015. május 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

1118/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés" című] projekt akciótervi nevesítéséről

1119/2014. (III. 6.) Kormány határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú („Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban" című) projekt támogatásának növeléséről

1120/2014. (III. 6.) Kormány határozat: Az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon" című) projekt támogatásának növeléséről


Magyar Közlöny 2014. évi 35. szám, megjelent: 2014. március 7.

20/2014. (III. 7.) BM rendelet: Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

16/2014. (III. 7.) VM rendelet: A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 36. szám, megjelent: 2014. március 10.

2/2014. (III. 10.) NMHH rendelet: A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról

18/2014. (III. 10.) VM rendelet: A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 37. szám, megjelent: 2014. március 12.

2/2014. (III. 12.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet: A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről


Magyar Közlöny 2014. évi 38. szám, megjelent: 2014. március 13.

67/2014. (III. 13.) Kormány rendelet: A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

75/2014. (III. 13.) Kormány rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet módosításáról

20/2014. (III. 13.) KIM rendelet: Az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről

1128/2014. (III. 13.) Kormány határozat: A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

1129/2014. (III. 13.) Kormány határozat: Az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

1130/2014. (III. 13.) Kormány határozat: Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, („Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

1131/2014. (III. 13.) Kormány határozat: Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú („A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

1132/2014. (III. 13.) Kormány határozat: A Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok keretében turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

1133/2014. (III. 13.) Kormány határozat: A Közép-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

1134/2014. (III. 13.) Kormány határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú („ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között - Megvalósítás" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

1135/2014. (III. 13.) Kormány határozat: A KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú („Az OPAI fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

1136/2014. (III. 13.) Kormány határozat: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról


Magyar Közlöny 2014. évi 39. szám, megjelent: 2014. március 14.

81/2014. (III. 14.) Kormány rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Kormány rendelet módosításáról

82/2014. (III. 14.) Kormány rendelet: A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Kormány rendelet módosításáról

83/2014. (III. 14.) Kormány rendelet: A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

84/2014. (III. 14.) Kormány rendelet: A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Kormány rendelet módosításáról

23/2014. (III. 14.) BM rendelet: A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

13/2014. (III. 14.) NFM rendelet: A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

1139/2014. (III. 14.) Kormány határozat: A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről

1141/2014. (III. 14.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú („Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

1142/2014. (III. 14.) Kormány határozat: A Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

1143/2014. (III. 14.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

1144/2014. (III. 14.) Kormány határozat : A XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 40. szám, megjelent: 2014. március 18.

1150/2014. (III. 18.) Kormány határozat: A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 41. szám, megjelent: 2014. március 20.

87/2014. (III. 20.) Kormány rendelet: A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól

90/2014. (III. 20.) Kormány rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról

92/2014. (III. 20.) Kormány rendelet: A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Kormány rendelet módosításáról

1152/2014. (III. 20.) Kormány határozat: A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről

1153/2014. (III. 20.) Kormány határozat: A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Kormány határozat módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 42. szám, megjelent:  2014. március 21.

94/2014. (III. 21.) Kormány rendelet: A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

25/2014. (III. 21.) BM rendelet: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 43. szám, megjelent: 2014. március 25.

96/2014. (III. 25.) Kormány rendelet: A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

97/2014. (III. 25.) Kormány rendelet: A kötelező jótállásról szóló Kormány rendeletek módosításáról

99/2014. (III. 25.) Kormány rendelet: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet módosításáról

100/2014. (III. 25.) Kormány rendelet: A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

1162/2014. (III. 25.) Kormány határozat: A Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

1164/2014. (III. 25.) Kormány határozat: A fővárosi közösségi közlekedés 2014. évi működtetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

1165/2014. (III. 25.) Kormány határozat: Az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban" című) projekt támogatásának növeléséről


Magyar Közlöny 2014. évi 44. szám, megjelent: 2014. március 25.

1167/2014. (III. 25.) Kormány határozat: A tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról


Magyar Közlöny 2014. évi 45. szám, megjelent: 2014. március 26.

106/2014. (III. 26.) Kormány rendelet: Az „Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os társasági részesedése állami tulajdonban álló társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

1171/2014. (III. 26.) Kormány határozat: Az egyes közúti közlekedési rendszerek közötti együttműködési képesség feltételeinek megteremtéséről, valamint az ezen rendszerek által gyűjtött adatok kölcsönös felhasználása jogi kereteinek kialakításáról

1173/2014. (III. 26.) Kormány határozat: A GlaxoSmithKline Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

1174/2014. (III. 26.) Kormány határozat: A kecskeméti atlétikai centrum beruházásról

1175/2014. (III. 26.) Kormány határozat: A székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a." vagyoni elemeinek megvásárlása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

1176/2014. (III. 26.) Kormány határozat: A „Czinka Panna - Vidékfejlesztő Roma Fiatalok" ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1177/2014. (III. 26.) Kormány határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról

1178/2014. (III. 26.) Kormány határozat: A Regionális Operatív Programból megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásáról


Magyar Közlöny 2014. évi 46. szám, megjelent: 2014. március 27.

1179/2014. (III. 27.) Kormány határozat: A Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

1183/2014. (III. 27.) Kormány határozat: Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

1184/2014. (III. 27.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról

1185/2014. (III. 27.) Kormány határozat: A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 47. szám, megjelent: 2014. március 28.

1186/2014. (III. 28.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

1187/2014. (III. 28.) Kormány határozat: Az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről

1188/2014. (III. 28.) Kormány határozat: A „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek" elnevezésű programban való magyar részvételről

1191/2014. (III. 28.) Kormány határozat: A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése" című) nagyprojekt megvalósításának elősegítéséről

1192/2014. (III. 28.) Kormány határozat: Az „M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése" című módosított nagyprojekt-javaslat Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről


Magyar Közlöny 2014. évi 48. szám, megjelent: 2014. március 31.

107/2014. (III. 31.) Kormány rendelet: Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

14/2014. (III. 31.) NFM rendelet: Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet: Az állami digitális távérzékelési adatbázisról

1195/2014. (III. 31.) Kormány határozat: Az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

1196/2014. (III. 31.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 49. szám, megjelent: 2014 április 1.

108/2014. (IV. 1.) Kormány rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Kormány rendelet módosításáról

110/2014. (IV. 1.) Kormány rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

111/2014. (IV. 1.) Kormány rendelet: A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

1199/2014. (IV. 1.) Kormány határozat: A közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól

1200/2014. (IV. 1.) Kormány határozat: Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

1205/2014. (IV. 1.) Kormány határozat: A HYGINETT Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

1206/2014. (IV. 1.) Kormány határozat: Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról

1208/2014. (IV. 1.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

1209/2014. (IV. 1.) Kormány határozat : A Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről


Magyar Közlöny 2014. évi 50. szám, megjelent: 2014. április 3.

115/2014. (IV. 3.) Kormány rendelet: A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

116/2014. (IV. 3.) Kormány rendelet: A közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

117/2014. (IV. 3.) Kormány rendelet: Egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

118/2014. (IV. 3.) Kormány rendelet: A gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet: A tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet: A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet: Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet: Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet módosításáról

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet: Egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

1213/2014. (IV. 3.) Kormány határozat: A regionális víziközmű-társaságok közszolgálati szerződés alapján történő finanszírozása érdekében az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról

1215/2014. (IV. 3.) Kormány határozat: A KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú („Márianosztra-Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása" című) projekttel összefüggésben az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

1216/2014. (IV. 3.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című) kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének kompenzálásáról

1217/2014. (IV. 3.) Kormány határozat: A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosító számú („A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről


Magyar Közlöny 2014. évi 51. szám, megjelent: 2014. április 4.

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

10/2014. (IV. 4.) AB határozat: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 163/F. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról


Magyar Közlöny 2014. évi 52. szám, megjelent: 2014. április 8.

17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet: A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról

1220/2014. (IV. 8.) Kormány határozat: A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1221/2014. (IV. 8.) Kormány határozat: Az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó intézkedésekről

1222/2014. (IV. 8.) Kormány határozat: A „»Kreatív város - fenntartható vidék« új regionális fejlesztési stratégia megvalósításáról Kőszeg város példáján" című koncepcióval kapcsolatos egyes feladatokról


Magyar Közlöny 2014. évi 53. szám, megjelent: 2014. április 10.

123/2014. (IV. 10.) Kormány rendelet: A közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

128/2014. (IV. 10.) Kormány rendelet: A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

30/2014. (IV. 10.) BM rendelet: A minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről

31/2014. (IV. 10.) BM rendelet: Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

12/2014. (IV. 10.) AB határozat: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályos 37/B. § (3) bekezdés b) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

1227/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

1228/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1231/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-07 számú szerződés módosítása alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

1232/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: Az Országos Roma Önkormányzat köznevelési intézményhálózatának fejlesztéséről

1233/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú („Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása" című) projekttel összefüggésben a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

1234/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről

1235/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati konstrukcióra benyújtható, a Belügyminisztériumhoz és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól

1236/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól

1237/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem" című) projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú („A Lepsény-Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény-Szántód-Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója" című) projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. május 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

1238/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2011-0001 azonosító számú [„76. sz. főút 61+700-77+500 km. sz. közötti szakasz 11,5 t-s burkolat megerősítés (Zala és Vas megye)" című] kiemelt projekt támogatásának növeléséről

1239/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú („32. sz. főút Hatvan-Jászfényszaru közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelés megerősítése, kerékpárút, valamint a 9+332 km szelvényben vasúti különszintű átvezetés és ívkorrekció építési munkái" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1240/2014. (IV. 10.) Kormány határozat: A 8. számú főút TEN-T hálózati szakaszainak a Közlekedés Operatív Program „Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása" prioritásából történő finanszírozásáról

35/2014. (IV. 10.) ME határozat: A Magyarország és Románia között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról


Magyar Közlöny 2014. évi 54. szám, megjelent: 2014. április 14.

19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet: A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet: A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról

42/2014. (IV. 14.) VM rendelet: Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

44/2014. (IV. 14.) VM rendelet: Egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról