Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2014. évi 77-99. számaiból
Magyar Közlöny 2014. évi 77. szám, megjelent: 2014. június 3.
18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról


19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet: Az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról
20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet:Az ISIN azonosítóról
48/2014. (VI. 3.) ME határozat: A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

Magyar Közlöny 2014. évi 78. szám, megjelent: 2014. június 5.
2014. évi XXI. Törvény:
Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
1331/2014. (VI. 5.) Kormány határozat: Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1333/2014. (VI. 5.) Kormány határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 79. szám, megjelent: 2014. június 6.
152/2014. (VI. 6.) Kormány rendelet:
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
214/2014. (VI. 6.) KE határozat: Miniszterek kinevezéséről
1334/2014. (VI. 6.) Kormány határozat: A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő, 2014 és 2020 közötti egyes ágazati és területi operatív programok elfogadásáról és az Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 80. szám, megjelent: 2014. június 11.
1336/2014. (VI. 11.) Kormány határozat:
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1338/2014. (VI. 11.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1340/2014. (VI. 11.) Kormány határozat: A TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („Neumann Program - Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
1341/2014. (VI. 11.) Kormány határozat: A TIOP-2.2.6 kódszámú konstrukció keretében egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról
1342/2014. (VI. 11.) Kormány határozat: A TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

Magyar Közlöny 2014. évi 81. szám, megjelent: 2014. június 13.
3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet:
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 82. szám, megjelent: 2014. június 17.
2014. évi XXII. Törvény:
A reklámadóról
2014. évi XXIII. törvény: Egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 83. szám, megjelent: 2014. június 18.
153/2014. (VI. 18.) Kormány rendelet:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet módosításáról
1344/2014. (VI. 18.) Kormány határozat: A 2014-2020-as programozási időszak tervezésének koordinációjáért felelős uniós főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint személyének kijelöléséről

Magyar Közlöny 2014. évi 84. szám, megjelent: 2014. június 24.
23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet:
A jegybanki alapkamat mértékéről
1346/2014. (VI. 24.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1348/2014. (VI. 24.) Kormány határozat: A KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú („A Balaton-parti Hotel Füred komplex korszerűsítése és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
1349/2014. (VI. 24.) Kormány határozat: Az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 85. szám, megjelent: 2014. június 25.
258/2014. (VI. 25.) KE határozat
: Bírói felmentésről
259/2014. (VI. 25.) KE határozat: Bírói kinevezésről

Magyar Közlöny 2014. évi 86. szám, megjelent: 2014. június 26.
4/2014. (VI. 26.) MEKH rendelet:
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet módosításáról
1351/2014. (VI. 26.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1352/2014. (VI. 26.) Kormány határozat: A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán többletkötelezettség vállalásáról
1353/2014. (VI. 26.) Kormány határozat: A Végrehajtás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1355/2014. (VI. 26.) Kormány határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)" című] és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (országos főúthálózaton)" című] kiemelt projektek támogatásának növeléséről
1357/2014. (VI. 26.) Kormány határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról, valamint a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című) konstrukció keretének megemeléséről

Magyar Közlöny 2014. évi 87. szám, megjelent: 2014. június 27.
24/2014. (VI. 27.) MNB rendelet:
A hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről
30/2014. (VI. 27.) NFM rendelet: A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
31/2014. (VI. 27.) NFM rendelet: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 88. szám, megjelent: 2014. június 30.
155/2014. (VI. 30.) Kormány rendelet:
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
156/2014. (VI. 30.) Kormány rendelet: Az egyes energetikai és atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
157/2014. (VI. 30.) Kormány rendelet: A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló171/2011. (VIII. 24.) Kormány rendelet módosításáról
158/2014. (VI. 30.) Kormány rendelet: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Kormány rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 89. szám, megjelent: 2014. június 30.
160/2014. (VI. 30.) Kormány rendelet:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet módosításáról
161/2014. (VI. 30.) Kormány rendelet: A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet: A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről
1358/2014. (VI. 30.) Kormány határozat: A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1359/2014. (VI. 30.) Kormány határozat: Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1361/2014. (VI. 30.) Kormány határozat: A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
1362/2014. (VI. 30.) Kormány határozat: A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről
1364/2014. (VI. 30.) Kormány határozat: A nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása és helyreállítása érdekében szükséges feladatokról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2014. évi 90. szám
Köm.5011/2014/3. számú határozat:
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

Magyar Közlöny 2014. évi 91. szám
2014. évi XXIV. Törvény:
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Magyar Közlöny 2014. évi 95. szám, megjelent: 2014. július 15.
33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet:
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 96. szám, megjelent: 2014. július 16.
2014. évi XXXVI. Törvény:
Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról
38/2014. (VII. 16.) BM rendelet: Az egyes anyakönyvezéssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 97. szám, megjelent: 2014. július 17.
165/2014. (VII. 17.) Kormány rendelet:
A fejlesztési adókedvezményről
1384/2014. (VII. 17.) Kormány határozat: Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésről
1387/2014. (VII. 17.) Kormány határozat: A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1388/2014. (VII. 17.) Kormány határozat: A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út I. ütem megvalósításához szükséges költségvetési többletforrás biztosításáról
1389/2014. (VII. 17.) Kormány határozat: A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete második generációs poláris műholdas programja elindításának támogatásáról és a program fedezetének biztosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 98. szám, megjelent: 2014. július 18.
2014. évi XXXVII. Törvény:
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
171/2014. (VII. 18.) Kormány rendelet: A közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
172/2014. (VII. 18.) Kormány rendelet: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
173/2014. (VII. 18.) Kormány rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormány rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Kormány rendelet módosításáról
1391/2014. (VII. 18.) Kormány határozat : A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes működtetéséhez kapcsolódó intézkedésekről
1393/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1394/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 26.) Kormány határozat módosításáról
1396/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
1397/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló„INTERREG EUROPE" interregionális együttműködési program elfogadásáról
1398/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú („Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével" című) projekttel összefüggésben a KAPOSVOLÁN Autóbusz közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú („Nyugattól-keletiga nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése" című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Magyar Közlöny 2014. évi 99. szám, megjelent: 2014. július 18.
176/2014. (VII. 18.) Kormány rendelet:
A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30. ) Kormány rendelet módosításáról
177/2014. (VII. 18.) Kormány rendelet: A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
178/2014. (VII. 18.) Kormány rendelet: Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormány rendelet módosításáról
1401/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról
1402/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról
1403/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: A FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
1404/2014. (VII. 18.) Kormány határozat: Az Agrana Csoport magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről