Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2014. 100-114. számaiból
Magyar Közlöny 2014. évi 100. szám, megjelent: 2014. július 22.
27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
Magyar Közlöny 2014. évi 101. szám, megjelent: 2014. július 23.
179/2014. (VII. 23.) Kormány rendelet: Egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányrendeletek módosításáról


1409/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1358/2014. (VI. 30.) Kormány határozat módosításáról
1410/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1336/2014. (VI. 11.) Kormány határozat módosításáról
1411/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évi felhasználási tervének jóváhagyásáról
1412/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: Egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányhatározatok módosításáról
1413/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Kormány határozat módosításáról
1414/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program módosításáról
1415/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről
1416/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú („Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt" című) projekt támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról
1417/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról
1418/2014. (VII. 23.) Kormány határozat: A TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001 azonosító számú („Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére" című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 103. szám, megjelent: 2014. július 25.
186/2014. (VII. 25.) Kormány rendelet:
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Kormány rendelet módosításáról
187/2014. (VII. 25.) Kormány rendelet: A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
189/2014. (VII. 25.) Kormány rendelet: A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
10/2014. (VII. 25.) HM rendelet: A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről
1420/2014. (VII. 25.) Kormány határozat: A 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról
95/2014. (VII. 25.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó,a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2014. évi 104. szám, megjelent: 2014. július 28.
1422/2014. (VII. 28.) Kormány határozat:
Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program humánerőforrásának folyamatos biztosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2014. évi 105. szám, megjelent: 2014. július 30.
190/2014. (VII. 30.) Kormány rendelet:
A Magyar Államnak az MKB Bank Zrt.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Magyar Közlöny 2014. évi 106. szám, megjelent: 2014. július 31.
191/2014. (VII. 31.) Kormány rendelet:
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól
192/2014. (VII. 31.) Kormány rendelet: Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről
194/2014. (VII. 31.) Kormány rendelet: Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
195/2014. (VII. 31.) Kormány rendelet: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Kormány rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 107. szám, megjelent: 2014. július 31.
24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet:
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
1429/2014. (VII. 31.) Kormány határozat : A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet kijelölése érdekében szükséges intézkedésről
1431/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: Az európai uniós fejlesztési programokkal - különös tekintettel a kifizetésekkel, a nagyprojektekkel, a Partnerségi Megállapodással és a 2014-2020 programozási időszak eljárásrendjével - összefüggő intézkedésekről
1434/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1435/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról
1442/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" címrendi besorolásának megváltoztatásáról
1444/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A Bridgestone Tatabánya Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
1445/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
1446/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: Az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének támogatásáról
1447/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: Az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú ("Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről
1448/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: Az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú ("Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
1449/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú ("Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről
1450/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú ("Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon" című) projekt támogatásának növeléséről
1451/2014. (VII. 31.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, "Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem" című projekt támogatásának növeléséről

Magyar Közlöny 2014. évi 108. szám, megjelent: 2014. augusztus 1.
197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet:
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
1452/2014. (VIII. 1.) Kormány határozat: Az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
1453/2014. (VIII. 1.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú ("Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt finanszírozásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 109. szám, megjelent: 2014. augusztus 5.
40/2014. (VIII. 5.) BM rendelet:
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
41/2014. (VIII. 5.) BM rendelet: A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 110. szám, megjelent: 2014. augusztus 14.
200/2014. (VIII. 14.) Kormány rendelet:
A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
202/2014. (VIII. 14.) Kormány rendelet: A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
203/2014. (VIII. 14.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Kormány rendelet módosításáról
13/2014. (VIII. 14.) HM rendelet: A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
1455/2014. (VIII. 14.) Kormány határozat: A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó döntésekről

Magyar Közlöny 2014. évi 111. szám, megjelent: 2014. augusztus 15.
206/2014. (VIII. 15.) Kormány rendelet:
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Kormány rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Kormány rendelet módosításáról
207/2014. (VIII. 15.) Kormány rendelet:A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Kormány rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet módosításáról
208/2014. (VIII. 15.) Kormány rendelet: A MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelet: A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről
1463/2014. (VIII. 15.) Kormány határozat: Az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a forrásterületek azonosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1465/2014. (VIII. 15.) Kormány határozat: A holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről
1466/2014. (VIII. 15.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Magyar Közlöny 2014. évi 112. szám, megjelent: 2014.augusztus 15.
5/2014. (VIII. 16.) MEKH rendelet:
A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 113. szám, megjelent: 2014. augusztus 19.
42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet:
A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről
36/2014. (VIII. 19.) NFM rendelet: Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
1468/2014. (VIII. 19.) Kormány határozat: A fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges további feladatokról

Magyar Közlöny 2014. évi 114. szám, megjelent: 2014. augusztus 21.
1469/2014. (VIII. 21.) Kormány határozat:
A Népművészet Mestere díj 2014. évi adományozásáról