Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Pénzügyeink
Pénzügyeink
Hallgat a PSZÁF, ezzel párhuzamosan buknak a befektetők
A PSZÁF hallgat a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése ügyében. Az e tárgyban hozott határozata következtében rengeteg befektetőnél keletkezett kár - állítja Romasz Árpád ügyvéd. Véleménye szerint a hatóság hallgatása, és az ügyfelek jogi ismereteinek hiánya arra vezet, hogyha letelik a 2008. november 07-től számítva 30 nap+ hat hónap, az jogvesztést eredményez, ha valaki kártérítési pert kívánna kezdeményezni a PSZÁF-fal szemben.

- Vázolná röviden az ügy előzményeit?
- Hét hónappal korábban (2008. november 07.) a PSZÁF határozatot hozott a J-III-200/2008. számon, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése tárgyában. A határozat I. pontja arról rendelkezik, hogy a nyílt végű ingatlan befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását 10 forgalmazási napra felfüggeszti a PSZÁF. A határozat II. pontja arra kötelezte az összes érintett Alapkezelőt, hogy a fenti időtartam alatt köteles kezdeményezni a PSZÁF-nál a Kezelési Szabályzatának módosítását. A határozat III. pontja arra kötelezte az Alapkezelőket, hogy rendkívüli tájékoztatás keretében tegyék közzé, illetve a befektetési jegyek forgalmazóinál tegyék hozzáférhetővé a felfüggesztés tényét.
A határozat a továbbiakban kioktatást tartalmaz arra nézve, hogy közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs a döntés ellen, de "az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Felügyelethez benyújtott keresettel a Fővárosi Bíróságtól kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs."

- Mi történt valójában?
- Az közismert, hogy az USA-ból átgyűrűző hitelezési válság az ingatlan befektetési alap formájában jelent meg hazánkban. Amikor - 2008. késő őszén - ennek jelei mutatkoztak, a PSZÁF meghozta a hivatkozott döntését, majd a Parlament módosította 2008. november 24-i hatályosulással a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.)-t, és ezzel lehetőséget nyújtott arra, hogy az ingatlan befektetési alapok nyílt végűből zárt végűvé alakuljanak. Ezzel a befektetőket döntés elé állították. A 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 247.§.-a kapcsán a PSZÁF arra kötelezte az Alapkezelőket, hogy a 2005. december 31. előtt létrejött Kezelési Szabályzatukat "húzzák utána" a 2005. évi CLXXXVI. tv. 73. §.-ával hozott módosításnak megfelelően. A korábbi keltezésű Kezelési Szabályzatok T+2, illetve T+3 napban szabályozták az ingatlanalap befektetési jegy visszaváltására irányadó értéknapot. A hivatkozott módosítás erre nézve maximum T+90 napot határoz meg.
Amennyiben a befektetők a 90 nap leteltével kiveszik a leértékelt vagyontömegű ingatlan befektetési alapból a pénzük maradékát, úgy a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel, nyilvánvalóan veszteséget szenvednek. A tipikus esetben ilyenkor az alapot létrehozó bank lesz, aki a kivett összeget visszapótolja az ingatlan befektetési alapba. Amennyiben a pénzkivételi lehetőséggel nem élnek a befektetők, úgy a már zárt végű befektetési alapban kénytelenek bent tartani a pénzüket a futamidő lejártáig, és ma senki nincs, aki megmondhatná, hogy a lejáratkor milyen értéket fog képviselni az ingatlanalap vagyontömege, így azt sem, hogy a hozam mihez képest kerül megállapításra. A befektetőt tehát veszteség éri, ami szoros összefüggésbe hozható a PSZÁF hivatkozott határozatával. Ha valaki kártérítési pert akar indítani a PSZÁF ellen, jó, ha tudja, hogy ez csak abban az esetben vezethet eredményre, ha előzőleg a rendes jogorvoslati lehetőséget kimerítette.

- Mit jelent ez?
- Az említett határozattal szemben azon a bizonyos 30 napon belül pert kellett volna kezdeményezni. Ahhoz, hogy keresettel élhessek, így utólag, igazolási kérelemmel kell igazolni, hogy miért nem a 30 nap alatt indítottam meg az eljárást. Van erre megoldás, de csak a címben jelölt időpontig, mivel a KET 66.§. (4) bek. szerint, az elmulasztott határnaptól illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. Egyértelmű, hogy az időmúlás a hatóságnak kedvez, arra az esetre, ha valaki ilyen kártérítési követelésben gondolkodna.

- Van megoldás a veszteség elkerülésére?
- Nem vagyok sem jós, sem közgazda. Nem tudom megmondani, hogy adott futamidejű, zárt végű ingatlan befektetési alap a lejáratakor milyen hozamot fog eredményezni, és ez a befektetett tőkeösszegre is figyelemmel aktívumot jelent-e a befektetőnek, vagy nem. Az viszont biztos, hogy aki a jogszabályváltozásra, valamint a PSZÁF határozatának hatására történt szerződésmódosítások eredményeként úgy döntött, hogy a T+90 napra kivette a befektetését a még nyílt végű befektetési alapból, ezt csak veszteséggel tehette meg a PSZÁF határozatot követően.
Jelenleg egy befektetőről tudok, akinek pere van folyamatban a PSZÁF-fal szemben e határozat kapcsán. Nincs közöm ehhez a perhez. Jó, ha tudja mindenki, hogy annak eredménye viszont nem hathat ki azokra, akik nem peres felek, tehát nem kapcsolódtak be ebbe a perbe. A jelzett határidőig a többi érdekeltnek arra van lehetősége, hogy maga kezdeményezzen pert az érdeke érvényesítésére.