Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno június 24-én?
Ezen a napon avatta fel 1883-ban Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti (ma Rákóczi u. 5. épületben) a Technológiai Iparmúzeumot, amelynek szakkönyvtárából lett később az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ (OMIKK). A múzeum alapfeladata a gyűjtemények kialakítása mellett egy szakkönyvtár fenntartása, mely az "iparra vonatkozó hazai és külföldi szakmunkákból" állt.

1889-ben új épületbe költözik az állami ipariskolával együtt és a Technológiai Iparmúzeum könyvtárát egyesítik az Állami Közép-Ipartanoda könyvtárával.

1921-ben megkapja a Technológiai Iparmúzeum Könyvtára a budafoki Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet 6000 kötetes könyvtárát, majd a Lőfegyvervizsgáló Próbaállomást is hozzácsatolják és létrejön a m.kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet (Káplány Géza), rövidebben "Technológiai Intézet Könyvtára".

1949-ben a Technológiai Könyvtárat (Központi Technológia Könyvtár, KTK lett a neve) az időközben megalakult Műszaki Dokumentációs Központhoz MüDK) kapcsolták, de az egyesítés csak formai volt. Ettől kezdve KTK elkezdi saját fiókkönyvtári hálózatát kiépíteni.

1952-ben az intézmény elnevezését Országos Műszaki Könyvtárrá változtatják.

1982. január 1-től az OMFB elnökének 102/1981.sz. határozata értelmében az intézmény neve: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) lett.

1994. március 29-én az OMFB elnöke, tárcanélküli miniszter, kiadta az OMIKK statútumát (alapdokumentumát) (www.omikk.bme.hu)

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 3.sz. melléklete az OMIKK-ot országos szakkönyvtárként nevesíti.

1999. október 27-én a gazdasági miniszter kiadta az OMIKK új alapító okiratát.

2000. január 1-től az OMIKK felügyeleti szerve az oktatási miniszter, aki 2000. december 14-én aláírta az OMIKK alapító okiratának módosítását.

2001-ben a BME Könyvtár és Tájékoztatási Központtal fuzionált.