Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno július 26-án?
1989-ben ezen a napon ülésezett a Baranya megyei tanács végrehajtó bizottsága (vb), hogy a szerkezetátalakítás irányáról döntsön. A továbbiakban közzé tesszük az MTI akkori beszámolóját, melyben a testületi nevek kis változtatásával, kísérteties hasonlóságot láthatunk napjaink állapotaival. A hasonlóság nem a véletlen műve...

"A gazdaságtalanná vált mecseki urán- és szénbányászat részleges vagy teljes visszafejlesztése súlyos válsággal fenyegeti Baranya gazdaságát. Számolni kell azzal, hogy a térség - az életkörülmények egészét tekintve - depressziós övezetté válik. A megyei tanács végrehajtó bizottsága szerdai ülésén megvizsgálta az ipar jelenlegi helyzetét, fejlődésének lehetőségeit és korlátait, s állást foglalt egy 3-5 évre szóló komplex fejlesztési program kidolgozása mellett. A programra a lakosság életkörülményének védelme érdekében is szükség van, mivel a bányászat leépítése - várhatóan - óriási méretűvé duzzasztja a munkahelyüket elvesztett emberek számát.

A testület úgy határozott, hogy a megyei tanács álljon a gazdaság-átalakítási folyamat élére, s minden rendelkezésére álló eszközzel segítse, ösztönözze a kibontakozást. Evégett rövidesen szerkezetátalakítási bizottságot hoznak létre. Nem egy újabb tanácsi bizottságról van szó, hanem olyan operatív testület lesz, amely minden érdekeltet magában foglal. Az ipari vállalatok mellett helyet
kapnak benne a gazdasági kamara, a Vállalkozók Szövetsége, a szakszervezet és a Népfront, a MTESZ, a Janus Pannonius Tudományegyetem és a Regionális Kutatások Központjának vezetői is.
Ugyancsak meghívják a testületbe az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal megyei képviselőit.

A szakemberek arról tájékoztatták a végrehajtó bizottságot, hogy megingott a megye gazdasági bázisa, s az ipari termelés szintje 13 százalékkal az 1980-as szint alá süllyedt. A növekedés alapvető
akadályát a termelési- és termékszerkezet megkövesedett volta képezi. A jelenlegi állóalapokon nemcsak ipari szerkezetváltás, de még a termékkorszerűsítés sem képzelhető el. A nem hatékonyan működő tőke kivonását és más tevékenységbe való befektetését ugyanis nagyban korlátozza, hogy a vállalati vagyon 63 százaléka állóeszközökben van lekötve, mégpedig döntő hányadában bányászati
eszközökben. A termelési feltételek megváltoztatása tehát nem mehet végbe külső beavatkozás nélkül.

Baranya természetesen igyekszik önerejéből is segíteni gazdaságának új pályára állítását. A megyei tanács vállalkozási alapot hozott létre az életképes kezdeményezések támogatására. Több új gazdasági szervezet alakult, egyebek között 2 leányvállalat, 4 részvénytársaság és 40 kft. Az innovációs vállalkozások előmozdítása érdekében külön szervezet született. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal támogatásával regionális átképzési központ kezdi meg működését Pécsett. Vizsgálják az úgynevezett különleges gazdasági övezet létesítésének célszerűségét. Alapvető változást mégis a komplex fejlesztési program megvalósítása eredményezhet."


A szerkezet meglehetősen stabil...