Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
Magyar Közlöny 2012. évi 90. szám, megjelent: 2012. július 12.
154/2012. (VII. 12.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Kormány rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 77. szám, megjelent: 2012. június 26.
2012. évi LXXVI. Törvény: Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról
119/2012. (VI. 26.) Kormány rendelet: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 65. szám, megjelent: 2012. június 1.
106/2012. (VI. 1.) Kormány rendelet: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormány rendelet módosításáról
108/2012. (VI. 1.) Kormány rendelet: A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek begyűjtését és forgalmazását engedélyező hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 52. szám, megjelent: 2012. május 2.
2012. évi XL. Törvény: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2012. évi XLI. Törvény: A személyszállítási szolgáltatásokról
Magyar Közlöny 2012. évi 53. szám, megjelent: 2012. május 3.
9/2012. (V. 3.) NGM rendelet: Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 35. szám, megjelent: 2012. március 28.
2012. évi XVI. Törvény: A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
48/2012. (III. 28.) Kormány rendelet: A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormány rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 26. szám, megjelent: 2012. március 6.
2012. évi X. törvény: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről
2012. évi XI. törvény: A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 16. szám, megjelent: 2012. február 14.
11/2012. (II. 14.) Kormány rendelet: A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Kormány rendelet módosításáról
12/2012. (II. 14.) Kormány rendelet: A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Kormány rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormány rendelet módosításáról


>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 8. szám, megjelent: 2012. január 24.
2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet: A számhordozás részletes szabályairól
3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet: Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről


>>>tovább
Magyar Közlöny 2012. évi 1. szám, megjelent: 2012. január 3.
1/2012. (I. 3.) MNB rendelet: A kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről
1/2012. (I. 3.) NMHH rendelet: Egyes azonosító-gazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról
1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 149. szám, megjelent: 2011. december 13.
262/2011. (XII. 13.) Kormány rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet módosításáról és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítéséről
43/2011. (XII. 13.) NGM rendelet: A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 140. szám, megjelent: 2011. november 29.
2011. évi CLVI. Törvény: Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
2011. évi CLVII. Törvény: Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről
17/2011. (XI. 29.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről


>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 133. szám, megjelent: 2011. november 15.
235/2011. (XI. 15.) Kormány Rendelet: Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 126. szám, megjelent: 2011. október 25.
2011. évi CXXXVII. törvény: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2011. évi CXXXVIII. törvény: Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 117. szám, megjelent: 2011. október 12.
207/2011. (X. 12.) Kormány rendelet: Az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Kormány rendelet módosításáról
208/2011. (X. 12.) Kormány rendelet: A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 108. szám, megjelent: 2011. szeptember 20.
2011. évi CXIX. törvény: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet: A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 93. szám, megjelent 2011. augusztus 9.
24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet: Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet: A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 79. szám, megjelent: 2011. július 12.
2011. évi XC. törvény: A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvény:ek módosításáról
2011. évi XCI. törvény: Az egyes közlekedési tárgyú törvény:ek módosításáról
2011. évi XCII. törvény: A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény: módosításáról
26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet: A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet: módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 69. szám, megjelent: 2011. június 24.
2011. évi LXVI. Törvény: Az Állami Számvevőszékről
2011. évi LXVIII. Törvény: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
2011. évi LXIX. Törvény: Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról
2011. évi LXX. Törvény: Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról
2011. évi LXXI. Törvény: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 55. szám, megjelent: 2011. május 26.
85/2011. (V. 26.) Kormány rendelet: A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Kormány rendelet módosításáról
25/2011. (V. 26.) NFM rendelet: A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011.évi 41. szám, megjelent: 2011. április 19.
18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet: A vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről
Magyar Közlöny 2011.évi 42. szám, megjelent: 2011. április 22.
29/2011. (IV. 22.) VM rendelet: Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

>>>tovább
<< < 1 2 3 4 5 8 > >>