Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
Magyar Közlöny 2011.évi 34. szám, megjelent: 2011. március 30.
48/2011. (III. 30.) Kormány rendelet: A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
49/2011. (III. 30.) Kormány rendelet: Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról
51/2011. (III. 30.) Kormány rendelet: A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Kormány rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011.évi 27. szám, megjelent: 2011. március 16.
1045/2011. (III. 16.) Kormány határozat: A Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Kormányhatározat módosításáról
1046/2011. (III. 16.) Kormány határozat: "A budapesti Margit híd rehabilitációja és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése" című nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról
1047/2011. (III. 16.) Kormány határozat: Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók bevezetéséről
>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 15. szám, megjelent: 2011. február 22.
11/2011. (II. 22.) Kormány rendelet A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól
12/2011. (II. 22.) Kormány rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011. évi 8. szám, megjelent: 2011. január 26.
3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet: módosításáról
Magyar Közlöny 2011.évi 9.szám, megjelent: 2011. január 28.
4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2011.évi 1. szám, megjelent: 2011. január 7.
1/2011. (I. 7.) PSZÁF rendelet: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről
Magyar Közlöny 2011.évi 2. szám, megjelent: 2011. január 11.
2/2011. (I. 11.) MNB rendelet: A "Jedlik Ányos" emlékérme kibocsátásáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 199. szám, megjelent: 2010. december 28.
340/2010. (XII. 28.) Kormány rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról
341/2010. (XII. 28.) Kormány rendelet: Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal név- és feladatkörének változásával érintett egyéb kormányrendeletek módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2010.évi 194.szám, megjelent: 2010. december 21.
2010. évi CLIV. Törvény: A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról
1298/2010. (XII. 21.) Kormány határozat: Az ÚMFT GOP és ROP forrásokból megvalósuló kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó akcióterv módosításokról, valamint a TÁMOP és TIOP 2007-2008. évi és 2009-2010. évi akcióterveinek módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 184. szám, megjelent: 2010. december 7.
2010. évi CXXXV. Törvény: Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2010. évi CXXXVII. Törvény: A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2010. évi CXXXIX. Törvény: Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

>>>tovább
Az Országgyűlés a hétfő esti szavazáson elfogadta a közlekedési ágazatot érintő változtatásokat. A szocialisták kivételével mindenki igennel szavazott, így nagy többséggel sikerült keresztülvinni a módosításokat. >>>tovább
Magyar Közlöny 173. szám, megjelent: 2010. évi november 16.
2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
Magyar Közlöny 2010. évi 174. szám, megjelent: 2010. november 16.
2010. évi CXIII. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010.évi 165. szám, megjelent: 2010. október 28.
2010. évi XCVI. Törvény: Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról
2010. évi XCVII. Törvény: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 162. szám, megjelent: 2010. október 20.
2010. évi XCIV. Törvény: Az egyes ágazatokat terhelő különadóról
23/2010. (X. 20.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 145. szám, megjelent: 2010. szeptember 14.
1191/2010. (IX. 14.) Kormány határozat: A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekről
1192/2010. (IX. 14.) Kormány határozat: A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 136. szám, megjelent: 2010. augusztus 24.
1177/2010. (VIII. 24.) Kormány határozat: A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
1178/2010. (VIII. 24.) Kormány határozat: Az európai területi együttműködési csoportosulásokkal kapcsolatos feladatokról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 127. szám, megjelent: 2010. augusztus 4.
224/2010. (VIII. 4.) Kormány rendelet: A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
1163/2010. (VIII. 4.) Kormány határozat: Az Új Széchenyi Terv előkészítéséről és az ezzel összefüggő feladatokról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 114. szám, megjelent: 2010. július 6.
Az Alkotmány 2010. július 6-i módosításai
Magyar Közlöny 2010. évi 115. szám, megjelent: 2010. július 7.
5/2010. (VII. 7.) VM rendelet: A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 97. szám, megjelent: 2010. június 8.
190/2010. (VI. 8.) Kormány rendelet: Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 188/2010. (VI. 3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
Magyar Közlöny 2010. évi 98. szám, megjelent: 2010. június 9.
191/2010. (VI. 9.) Kormány rendelet: veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 187/2010. (VI. 2.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 82. szám, megjelent: 2010. május 19.
38/2010. (V. 19.) IRM rendelet: Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról
17/2010. (V. 19.) KvVM rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 63. szám, megjelent: 2010. április 28.
138/2010. (IV. 28.) Kormány rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 50. szám, megjelent: 2010. április 7.
29/2010. (IV. 7.) KHEM rendelet: Az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről
12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet: A területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól
>>>tovább
<< < 1 2 3 4 5 8 > >>