Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
2009. évi Magyar Közlöny 134. szám, megjelent: 2009. szeptember 24.
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
76/2009. (IX. 24.) OGY határozat: A Gazdasági Versenyhivatal 2008. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 129. szám, megjelent: 2009. szeptember 15.
190/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet: A főépítészi tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet: Az építőipari kivitelezési tevékenységről
192/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet: Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
193/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet: Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 126. szám, megjelent: 2009. szeptember 10.
119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet: A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról
120/2009. (IX. 10.) FVM rendelet: A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosításáról
18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet: A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
>>>tovább
Szeptember 1-től a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi hatóságként is felléphet a pénzügyi szervezetek ügyfeleinek széles körét hátrányosan érintő magatartásokkal szemben. Nem áll jogában hallgatni, és akár 2 milliárd forintos bírságot is kiszabhat. Kiemelten köteles figyelni a pénzügyi fogyasztók tájékoztatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz és az érdekvédelemhez fűződő jogainak sérelmét. >>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 124. szám, megjelent: 2009. szeptember 3.
7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet: A statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről
39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet: A felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 119. szám, megjelent: 2009. augusztus 26.
33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet: A csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról
34/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet: A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 116. szám, megjelent: 2009. augusztus 19.
12/2009. (VIII. 19.) HM rendelet: Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról
14/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet: Az egyes környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról
>>>tovább
Bővül az ingyenesen lekérhető cégadatok köre azok adataival, akik felszámolt cégek vezetői voltak, és meghatározott ideig nem tölthetnek be ilyen posztot - olvasható a minisztérium honlapján új rendelet tervezete. A nyáron elfogadott csődtörvény-módosítás - amelynek legtöbb szabálya szeptembertől hatályos - módosította a gazdasági társaságokról szóló törvényt is. Az eredeti szövegben a bűncselekmények elkövetőit, valamint azokat zárta ki a vezető tisztségviselő pozíció gyakorlásából, akiket ettől a bíróság eltiltott. >>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 114. szám, megjelent: 2009. augusztus 14.
105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet: Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról
108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 111. szám, megjelent: 2009. augusztus 5.
37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelet: A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról
11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet: Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízi létesítmények jegyzékéről
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 106. szám, megjelent: 2009. július 28.
91/2009. (VII. 28.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X.18.) FVM rendelet módosításáról
93/2009. (VII. 28.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 101. szám, megjelent: 2009. július 23.
2009. évi LXXXVII. Törvény: Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról
149/2009. (VII. 23.) Kormány Rendelet: A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
150/2009. (VII. 23.) Kormány Rendelet: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. saját vagyonával és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

>>>tovább
2009. évi LXXXV. Törvény: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet: A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 98. szám, megjelent: 2009. július 15.
85/2009. (VII. 15.) FVM rendelet: A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM rendelet módosításáról
45/2009. (VII. 15.) ME határozat: A Magyar Köztársaság területén is áthaladó Nabucco tranzit földgázvezeték rendszeren történõ földgázszállításban való együttműködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 95. szám, megjelent: 2009. július 8.
2009. évi LXXVII. törvény: A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról
2009. évi LXXVIII. törvény: Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelõ adóról
2009. évi Magyar Közlöny 96. szám, megjelent: 2009. július 10.
144/2009. (VII. 10.) Korm. Rendelet: A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) kormányrendelet módosításáról

>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 92. szám, megjelent: 2009. július 3.
2009. évi LXIV. Törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2009. évi LXVII. Törvény: A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról

2009. évi LXVIII. Törvény: A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
>>>tovább
A már elérhető jogszabályok  teljes szövegea cikk után megtalálható.
2009. évi Magyar Közlöny 90. szám, megjelent: 2009. június 30.
138/2009. (VI. 30.) Korm. Rendelet: A bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának elõmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól
139/2009. (VI. 30.) Korm. Rendelet: A földgázellátásról szóló 2008.évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet módosításáról

>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 86. szám, megjelent: 2009. június 24.
2009. évi LV. Törvény: Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
60/2009. (VI. 24.) OGY határozat: Az éghajlatvédelmi kerettörvény elõkészítésérõl
61/2009. (VI. 24.) OGY határozat: A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról
>>>tovább
131/2009. (VI. 19.) Kormányrendelet: A szakértői nyilvántartó szerv kijelöléséről
132/2009. (VI. 19.) Kormányrendelet: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2.konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.prioritás 1.1.1.konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 81. szám Megjelent: 2009. június 16.
2009. évi XLV. Törvény: A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
2009. évi XLVI. Törvény: A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról
2009. évi Magyar Közlöny 82. szám Megjelent: 2009. június 18.
69/2009. (VI. 18.) FVM rendelet: A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról
részletek:www.magyarkozlony.hu
<< < 1 3 4 5 6 7 8 > >>