Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
2008. évi Magyar Közlöny 167. szám  Megjelent: 2008. november 26.
2008. évi LXXVI. tv.: A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról
154/2008. (XI. 26.) FVM r.: Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
>>>tovább
2008. évi Magyar Közlöny 163. szám  Megjelent: 2008. november 19.

273/2008. (XI. 19.) Korm. r.: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének második ütemérõl

43/2008. (XI. 19.) EüM r.: Egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

1071/2008. (XI. 19.) Korm. h.: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második ütemérõl

>>>tovább
2008. évi  Magyar Közlöny 159. szám  Megjelent: 2008. november 12.
2008. évi LXV. tv.
A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes törvények módosításáról
>>>tovább
2008. évi Magyar Közlöny 157. szám  Megjelent: 2008. november 6.

264/2008. (XI. 6.) Korm. r.
A hõtermelõ berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

266/2008. (XI. 6.) Korm. r.
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

32/2008. (XI. 6.) KHEM r.
A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról

2008. évi Magyar Közlöny 158. szám  Megjelent: 2008. november 7.

2008. évi LXIII. tv.
Az Európa Tanács pénzmosásról, a bûncselekménybõl származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról éselkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005.május16-ánkelt Egyezménye kihirdetésérõl, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl ésmegakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI.törvény módosításáról

144/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletesfeltételeirõl

145/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

146/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az iparialma-termesztés 2008. évi termõegyensúly-helyreállításának csekély összegû (deminimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X.1.)FVM rendelet módosításáról

147/2008. (XI. 7.) FVM r.
A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007.(IX.24.) FVM rendelet módosításáról

148/2008. (XI. 7.) FVM r.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatásokrészletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV.17.)FVMrendelet módosításáról

3/2008. (XI. 7.) TNM r.
A tûzvédelem és a mûszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól szóló 6/2003. (VI.20.) MeHVM rendelet módosításáról

2008. évi Magyar Közlöny 154. szám  Megjelent: 2008. október 30.
2008. évi LIX. tv.: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról

41/2008. (X. 30.) EüM-KvVM e. r. :Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról

>>>tovább
Leghamarabb jövő februárban indulhat a végrehajtás alatt álló ingatlanok elektronikus árverése. A rendszert a Magyar Végrehajtói Kamara www.mbvk.hu működteti majd.

Tízszázalékos árverési előleg kifizetése után bárki szabadon licitálhat majd az interneten, az ország bármely pontján található ingatlanra, éjjel-nappal.

A rendszer lehetővé teszi az árverezők nyilvántartását, a hirdetményeket, a licitnaplókat, melyekről az érdeklődők térítésmentesen tájékozódhatnak majd.

Mivel az árverésre meghirdetett ingatlanok száma évről évre nő, a mostani rendszer hatékonyabb értékesítést tesz majd lehetővé, és biztosítja az ajánlattevők anonimitását is, ugyanakkor a kiszűri azokat, akiknek nincs valóban vételi szándékuk.

Az új végrehajtási törvény január elején léphet életbe, és már februárban indulhat a licit.

Tegnap elfogadta a Parlament az ún. Robin Hood adó kivetését tartalmazó törvényt, mely 8 százalékos különadót jelent 2009-ben és 2010-ben a gáz-, olaj-, hő- és illamosenergia termelő cégek számára. Az adó várhatóan csak a következő két évben lesz érvényben. Túl azon, hogy Angolhonban Robin Hood az egyik leghíresebb számkivetett betyár (szódarabolással - outlaw - törvényen kívüli), egyéb, zsivány ötletek is felmerültek.
>>>tovább
2008. évi Magyar Közlöny 151. szám  Megjelent: 2008. október 22.

139/2008. (X. 22.) FVM r.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

26/2008. (X. 22.) KvVM r.
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl

2008. évi Magyar Közlöny 152. szám  Megjelent: 2008. október 22.

11/2008. (X. 22.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékérõl

2008. évi Magyar Közlöny 153. szám  Megjelent: 2008. október 24.

2008. évi LVII. tv.
A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

A módosítások fő célja a projektek finanszírozásának gördülékenyebbé tétele, a felesleges jogszabályi akadályok felszámolása és a támogatói kötelezettségek rögzítése volt.

A jelentősebb változások az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Az Alappal szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettség csak akkor kizáró ok, ha az a pályázónak/kedvezményezettnek felróható.
  • A kizárási okok tekintetében a felsőoktatási intézmények esetén az Alappal szembeni lejárt fizetési kötelezettséget a pályázatot benyújtó felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége (tanszék) vonatkozásában kell vizsgálni.
  • A támogatási szerződés teljesítése során az időközi és a záró beszámoló elfogadásáról a Hivatal legfeljebb a beszámoló beérkezésétől számított 60 (hiánypótlás esetén 90) napon belül dönt.
  • Előlegrész átutalására csak az előző előlegrész felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása után kerülhet sor. A beszámoló elfogadása a kedvezményezettnek nem felróható okból történő elhúzódása nem akadályozza a következő előlegrész átutalását.
  • Megszűnt az előleggel történő 12 hónapon belüli elszámolási kötelezettség. Az elszámolás a munkaszakaszokhoz igazodik, és nincs akadálya olyan szerződésmódosításnak, mely eredményeként a munkaszakasz a 12 hónapot meghaladja.

A fent említett módosításokat a folyamatban lévő pályázati programokra, és azok finanszírozására is alkalmazni kell, ezért a szerződésmódosítási kérelmek elbírálására, a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások vizsgálatára és a támogatás folyósítására már az új rendelkezések szerint kerül sor.

>>>tovább
2008. augusztusától megváltozott a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet - írja a Deloitte hírlevele. >>>tovább
A Pénzügyminisztérium által benyújtott 2009-es adótörvény-változásokról szóló jogszabálytervezet módosításainak egyik fő célja a feketegazdaság visszaszorítása, és ezáltal a központi költségvetés bevételeinek növelése. A javaslat értelmében ezzel párhuzamosan jelentősen módosul a társasági adóra, a személyi jövedelemadóra és a járulékokra vonatkozó szabályozás, illetve az uniós kötelezettségnek megfelelően a szénre is kiterjesztik az energiaadót - írja a Deloitte hírlevele. >>>tovább
2008. évi Magyar Közlöny 148. szám.  Megjelent: 2008. október 17.

23/2008. (X. 17.) IRM r.
Az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl és mûködésérõl szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosításáról

25/2008. (X. 17.) KvVM-EüM-FVM e. r.
A légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes  rendelet módosításáról

2008. évi Magyar Közlöny 149. szám.  Megjelent: 2008. október 18.

254/2008. (X. 18.) Korm. r.
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megáll54/2008. (X. 18.) Korm. r.
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról

39/2008. (X. 18.) EüM r.
Egyes, a gyógyszerekkel kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

40/2008. (X. 18.) EüM r.
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006.(III.27.)EüM rendelet módosításáról

135/2008. (X. 18.) FVMr.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu megújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl

136/2008. (X. 18.) FVMr.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

2008. évi Magyar Közlöny 150. szám.  Megjelent: 2008. október 21.

256/2008. (X. 21.) Korm. r.
Az önkéntes tûzoltóság létesítésérõl, mûködésének feltételeirõl és feladatáról

28/2008. (X. 21.) KHEM r.
A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról

211/2008. (X. 21.) KE h.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének kinevezésérõl

Részletek: www.magyarkozlony.hu
2008. évi Magyar Közlöny 143. szám  Megjelent: 2008. október 8.
243/2008. (X. 8.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvételrõl szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl 15850. oldal

23/2008. (X. 8.) HM r.
Az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról 15852. oldal

19/2008. (X. 8.) NFGM r.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzatai kezelésérõl és támogatásainak lebonyolításáról 15863. oldal

6/2008. (X. 8.) ÖM r.
Egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól 15891. oldal

7/2008. (X. 8.) ÖM r.
Az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl 15898. oldal

2008. évi Magyar Közlöny 144. szám  Megjelent: 2008. október 10.

20/2008. (X. 10.) NFGM r.
A Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról 16806. oldal

28/2008. (X. 10.) PM r.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékû követelményeket alkalmazó harmadik országokról 16808. oldal

110/2008. (X. 10.) OGY h.
Az e-Befogadásról, a Magyarországon kialakult informatikai szakadék csökkentése érdekében 16810. oldal

111/2008. (X. 10.) OGY h.
Az "e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért" létrehozásáról 16811. oldal

2008. évi Magyar Közlöny 145. szám  Megjelent: 2008. október 10.


245/2008. (X. 10.) Korm. r.
A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletmódosításáról 16820. oldal

246/2008. (X. 10.) Korm. r.

Egyes, a számviteli törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 16820. oldal

2008. évi Magyar Közlöny 146. szám  Megjelent: 2008. október 14.


248/2008. (X. 14.) Korm. r.
Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról 16829. oldal

5/2008. (X. 14.) MeHVM r.
Egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges elõfizetõi szám meghatározásáról 16839. oldal

22/2008. (X. 14.) IRM r.
A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról 16839. oldal

2008. évi Magyar Közlöny 147. szám  Megjelent: 2008. október 14.

2008. évi LVI. tv.
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítási összeghatár emelését célzó módosításáról 16856. oldal

Részletek. www.magyarkozlony.hu


2008. évi Magyar Közlöny 139. szám  Megjelent: 2008. szeptember 26.

16/2008. (IX. 26.) SZMM r.
A 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl.
98/2008. (IX. 26.) OGY h.
A Nabucco földgázvezeték elõkészítésének és megvalósításának folyamatát segítõ eseti bizottság létrehozásáról

2008. évi Magyar Közlöny 140. szám  Megjelent: 2008. szeptember 29.

239/2008. (IX. 29.) Korm. r.
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletek: www.magyarkozlony.hu

<< < 1 4 5 6 7 8 >>