Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Ezen a napon született 1889-ben Torzsán Fröhlich Pál fizikus, egyetemi tanár, a polarizációs színkép felfedezője. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Mint ötödéves egyetemi hallgató, Eötvös Loránd meghívására részt vett a balatoni és erdélyi geofizikai kutatásokban. Az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, megsebesült és tanulmányait csak hosszabb megszakítás után folytatta. >>>tovább
Ezen a napon született Sopronban 1851-ben Petrik Lajos vegyész, természetjáró, a turizmus magyarországi kialakulásának egyik szereplője. Tanulmányait a grazi műegyetemen végezte, 1874-től 1889-ig ugyanott tanársegéd volt. 1880-ban a budapesti állami felső ipariskolán a kémiai technológia tanára, 1907-től az iskola igazgatója volt. Főleg kerámiai kutatásokkal foglalkozott, a magyarországi porcelánföldekről írt összefoglaló ismertetést. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Detroitban (USA) 1955-ben Galamb József konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell egyik megalkotója. Galamb Makón született 1881. február 3-án. Elemi iskoláit, és a gimnázium első négy osztályát szülővárosában végezte, amelynek költségeit az addigra befutott ügyvédként tevékenykedő bátyja fedezte, mert a családfenntartó édesapa korán meghalt. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Miskolcon 2000-ben dr. Zambó János (Hegykő, 1916. május 2. -bányamérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. Zambó 1926. május 2-án született Hegykőn. Középiskoláit a Sopronban, a Bencés Gimnáziumban végezte 1928-1936 között. 1942-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Karán kitüntetéssel bányamérnöki oklevelet szerzett. >>>tovább
Ezen a napon adták át 1933-ban Lakihegyi Rádióadót. Az egész ország területén jó vételt biztosító rendszer kiépítésére az igény már a húszas évek végén felmerült, és 1933. július 1-jén a MÁVAG szerelői Massányi Károly vezetésével megkezdték a 314 méter magas, Blaw-Knox-rendszerű, szivar alakú torony építését. Elsőként az akkori miniszterelnök, Gömbös Gyula ünnepi beszédét sugározta a Budapest I. műsorán. Ezzel az új 120 kW teljesítményű adóval a magyar rádiózás műszaki tartalmát tekintve a világ élvonalába lépett elő. Maga a torony pedig Európa akkori legmagasabb építménye volt.
Ezen a napon született 1862-ben Kepa Bogulovickában (Lengyelország) Bartel János gépészmérnök, hazai szerkezeti anyagvizsgálat egyik megalapozója. Krakkóban érettségizett, 1885-ban szerzett mérnöki oklevelet Lembergben (Lvov), és tanársegéd lett ugyanott a mechanika tanszéken. >>>tovább
1900. november 30-án Budapesten megalakult a Magyar Automobil Club, amely a vezetői vizsgákat is szervezte. 1901-ben három kocsinak adtak rendszámot és 49 vezetőnek igazolványt. Magyarországon akkoriban 60 gépkocsi üzemelhetett. 1911-től Királyi Magyar Automobil Club néven működött a szervezet. Fő célkitűzése az autózás népszerűsítése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása volt. Ennek érdekében rendeztek versenyeket, kiállításokat. A közutakon jelzőtáblákat, benzintöltő állomásokat helyeztek el. 1920-tól motorkerékpár szakosztálya is működött. A mai Magyar Autóklub elődjének tekinthető.
Ezen a napon született 1896-ban Körmöcbányán Szele Mihály kohómérnök, egyetemi tanár. Tanulmányait Selmecbányán és Sopronban végezte (1922). Pályáját a Diósgyőri Vasgyárnál kezdte, ahol 1944-ig dolgozott. 1945-ben az ideiglenes kormány iparügyi tanácsosa, utóbb az Iparügyi Minisztérium küldöttje volt. >>>tovább
Ezen a napon indult meg 1887-ben a pesti villamos próbajárata. Európában ez volt az első, városon belüli közúti villamos vasút. A Teréz körúton a Nyugati pályaudvar - Király utca útvonalon járt. Baross Gábor miniszter 1887. október 1-én írta alá az építési engedélyt, és a vállalkozó (Balázs Mór és tsa) nem egész két hónap alatt! készítette el a pályát. A Közúti Villamos Vasúti Társaságit október 22-én jegyezték be a budapesti cégbíróságon.
Ezen a napon született 1889-ben Sárospatakon Finkey József, a bányászat mind elméleti, mind gyakorlati területén sikeres alkotó. Finkey a selmecbányai Akadémián kapott bányamérnöki diplomát. Először a Drenkovai Bányaüzemnél szerzett ipari gyakorlatot, majd tanársegédként, a selmeci intézmény Trianont követő Sopronba telepítése után pedig tanszékvezető egyetemi tanárként dolgozott. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 1948-ban Budapesten Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. június 8. - Budapest, 1948. november 26.) Kossuth-díjas építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. Kozma Kiskorpádon született 1884. június 8-án. 1902 és 1906 között a József Nádor Műegyetemen tanult. 1909 - 1910 között ösztöníjasként Párizsban Henri Matisse mellett tanult festeni. >>>tovább
Ezen a napon született Szolnokon 1894-ben Lányi Béla kémikus, egyetemi tanár, a magyar timföld- és alumínium-gyártás elektrotechnikai kérdéseinek kutatója. A budapesti műegyetem vegyészmérnöki karán elkezdett tanulmányait az I. világháború miatt megszakította, így 1921-ben szerezte meg oklevelét. Tanársegéd volt a műegyetem kísérleti fizika tanszékén, 1925-ben ösztöndíjjal Berlinben a Kaiser Wilhelm Institutban dolgozott. >>>tovább
Ezen a napon születte Kolozsvárott 1890-ben a sokoldalú tervezőmérnök Lechner Egon. Gépészmérnöki diplomájának megszerzése után rövid ideig tanársegédként, majd szabadalmi bíróként működött. Később a Fejes Gépgyár tervezési irodáját vezette, ahol iskolai repülőgépek és MÁV sínautók motorjainak tervezésével foglalkozott. >>>tovább
Ezen a napon született 1790-ben Debrecenben a város építészeti felügyelője, a Kollégium kiváló rajz- és építészettanára, Beregszászi Nagy Pál. A pesti Mérnöki Intézetben szerzett oklevelet, majd Bécsben tanult. Debrecenben több állást is betöltött: hites városi földmérőként, építészeti felügyelőként tevékenykedett és 39 éven át tanított a Kollégiumban, valamint a Rajz Oskolában, ahol kőműves- és ácsmestereket képeztek. >>>tovább
1940-ben a Magyar Bauxitbánya Rt. új, korszerű timföldgyár és alumíniumkohó létesítését határozta el. Az építkezés 1941 tavaszán kezdődött Ajkán, a bauxit lelőhelyek közelében és 1942. november 20-án a hidrátszűrés megindításával megkezdődött a termelés az új létesítményben és még abban az évben 1100 tonna hidrátot szűrtek a körfolyamatban. A kalcináló kemencét december 18-án kezdték felfűteni. A háborús nehézségek miatt a termelés felfutása akadozott, a gyár 1944-ben is csak timföldgyártó kapacitásának 40%-át érte el. >>>tovább
Ezen a napon született Pécsett 1891-ben Németh Endre mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora. Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte (1913). 1918-1922 között a Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű ózdi bányaigazgatóságán üzemi berendezések, épületek, vasutak terveit készítette, továbbá geodéziai és bányamérési munkákat végzett. 1923-ban vízügyi szolgálatba lépett, a Földművelésügyi Minisztérium Országos Halászati Felügyelőségénél dolgozott 1932-ig.
>>>tovább
Ez a nap a nők egyetemi tanulmányainak engedélyezése napja. Egy 1895. november 18-án kiadott királyi rendelet tette lehetővé nők számára a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi képzést és gyakorlatot.
Ez a képzési forma a gyakorlatban akkor vált kivitelezhetővé, amikor december 31-én megjelent az a rendelet, mely szerint a lányok, mint magántanulók a fiúgimnáziumokban magánvizsgát, illetve magánérettségit tehetnek.
>>>tovább
Ezen a napon született Budapesten 1902-ben az egyik legismertebb magyar származású Nobel-díjas tudós, fizikus, a világ első reaktormérnöke, Wigner Jenő. Apja kívánságára vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott a berlini egyetemen. Mivel az 1920-as években Berlinben bontakozott ki a modern fizika, érdeklődése ebbe az irányba fordult és rendszeresen járt Albert Einstein, Max Planck és Max von Laue óráira. >>>tovább
Ezen a napon született 1812-ben Felsődrietómán ( az akkori Trencsén vármegye) Pettkó János bányamérnök, főiskolai tanár, akadémikus. A selmecbányai bányászati akadémián szerzett mérnöki oklevelet 1839-ben, majd Bécsben folytatta tanulmányait. 1843-ban helyettes tanárnak, 1847-ben rendes tanárnak nevezték ki a selmecbányai akadémián a mineralógiai, geológiai és paleontológiai tanszékre. Ő volt az 1843-ban létesített tanszék első tanára. >>>tovább
Ezen a napon született Szilvásváradon 1894-ben Péczely Antal bányamérnök, a bányászati szaknyelv művelője. Tanulmányait Selmecbányán 1912-ben a Bányászati és Erdészeti Főiskolán kezdte meg, de ezt a háború miatt félbeszakította. 1915-ben hosszú időre orosz fogságba került, majd szaktudása alapján a szovjet rendszer Népgazdasági Tanácsába került, mérnökként vett részt az oroszországi új gazdasági irányításban. >>>tovább
<< < 1 2 3 4 5 18 > >>