Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Ezen a napon hunyt el 1872-ben Tordán Kagerbauer Antal, a romantika korának legjelentősebb kolozsvári építésze. Kagerbauer 1814. június 5-én született Abrudbányán. A 19. század elején Kolozsváron Winkler György építőmester tanítványa, később munkatársa volt. Winkler halála után ő fejezte be a Winkler által elkezdett között a Szent György-laktanya építését (1834-1836), illetve a "kétágú református templom" építését. >>>tovább
Ezen a napon született 1912-ben Budapesten Gillemot László gépészmérnök, egyetemi tanár, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus. A modern magyar fémipar és kohászati kutatás egyik kiemelkedő személyisége volt. Másodi Kossuth-díját a titán előállítási technológia kidolgozásáért kapta. Budapesten hunyt el 1977. augusztus 20-án.
Ezen a napon hunyt el 1977-ben Budapesten Bárány Nándor magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja, Kossuth-díjas. Bárány 1899. május 31-én született Kisbéren. 17 éves korában egy pályázaton díjat nyert a színképelemzéssel foglalkozó munkájával. Érettségi után katonai szolgálatra hívták be. A Tanácsköztársaság bukása után éveken át nem vehetett részt egyetemi képzésben, mert a Vörös Hadsereg tagja volt, ezért fizikai munkásként a Székesfővárosi Gázműveknél dolgozott. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Kistétényben (akkoriban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye)1886-ban Korizmics László agrármérnök, agrárpolitikus, az MTA tiszteleti tagja (1858). Korizmics 1816. március 29-én született Aggszentpéteren. Felső iskoláit a pesti műegyetemen Faliczky által előadott mezőgazdaság-tant is hallgatta. 1835-ben a gróf Zichy család adonyi uradalmában mérnöki gyakorlaton vett részt Uhlarik János uradalmi mérnök mellett, majd letette a szigorlatokat, és 1837-ben oklevelet szerzett. >>>tovább
Ezen a napon született 1889-ben Budapesten Muttnyánszky Ádám gépészmérnök, egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1952). Oklevelét a budapesti József Műegyetemen szerezte 1911-ben. Tanulmányainak befejezése után a műegyetem alkalmazott szilárdságtani tanszékén volt tanársegéd, később adjunktus 1920-ig. 1920-tól 1938-ig a Budapest-vidéki Kőszénbánya Rt. pilisvörösvári telepén mérnök, majd üzemvezető főmérnök. 1938-tól a budapesti műszaki egyetemen adjunktus, majd meghívott előadó és tanár. >>>tovább
Ezen a napon született 1909-ben Nyíregyházán Szalay Sándor akadémikus, a magyar fizika egyik nagy iskolateremtő alakja. Az egyetem elvégzése után Szent-Györgyi Albert hívta maga mellé kutatni, majd rövid lipcsei kitérő után Rutherfordot kérte Szalay Sándor, hogy mellette dolgozhasson a Cavendish Laboratóriumban. A tíz pályázó közül Rutherford őt választotta ki a féléves ösztöndíjra. Itt megtanulta a nukleáris technika mellett azt, hogyan kell saját kezűleg műszereket készíteni. >>>tovább
1944-ben ezen a napon jelentette be a magyar szabadalmi hivatalban (bár nem jutott el az engedélyezésig) Jendrassik György a nyomáscserélő elvét. A készülék megvalósítására a háború miatt azonban csak londoni működése során került sor.
A Ganz-gyár fejlesztő kutatója, tervezőmérnöke, főfelügyelője, vezérigazgató-helyettese, végül vezérigazgatója, sokoldalúan képzett, művelt közéleti ember 1898. május 13-án született Budapesten.
>>>tovább
Ezen a napon született 1899-ben Budapesten Bíró László József, a golyóstoll feltalálója. Szabadalmat eszközére 1943-ban Argentínában kapott, ahol a feltalálók napját az ő születésnapján ünneplik. 1985-ben hunyt el. Emlékére az MNB 1000 forintos címletű érmét bocsátott ki.
Ezen a napon hunyt el 1912-ben Orsován (ma Románia) Walland Ernő vízimérnök. Walland 1845. augusztus 10-én született Máriaradnán, s a Vaskapu szabályozásának végleges tervezésében és annak kivitelezésében volt vezető szerepe.
1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) meghirdette a takarítási világnapot, jelszava "Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!". A kezdeményezés Ausztráliából indult el, ahol 1985-tõl szerveznek országos nagytakarítási napot. Praktikus szervezési megfontolásokból a legtöbb országban a tömeges akciókat a szeptember 20-ához legközelebb eső hétvégén hirdetik meg. >>>tovább
Ezen a napon született 1925-ben Budapesten Abai György építészmérnök. 1953-ban szerzett oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1955-től a Fővárosi Tanács munkatársa, 1972-től az építészeti osztályt vezette. Része volt a budapesti főútvonalak egységes kialakításának koncepciójában, a fővárosi közvilágítás korszerűsítésének (neonosítás) és díszkivilágításának előkészítő munkájában, a nagy forgalmú csomópontok (Erzsébet-híd, Déli pályaudvar környéke, Baross tér) városépítészeti kialakításában. Közel félszáz szakcikk szerzője. Budapesten hunyt el 1974. december 25-án.
Ezen a napon hunyt el 1973-ban Miskolcon egy - máig is sok találgatásra okot adó üzemlátogatás közbeni balesetben dr. Vályi Péter vegyészmérnök, miniszter, miniszterelnök-helyettes. Vályi Péter Szombathelyen született 1919. december 25-én. A budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1942-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Egyetem után a bőriparban, majd a gyógyszeriparban dolgozott. >>>tovább
Időskori végelgyengülésben ezen a napon hunyt el Bécsben 1891-ben Petzvál József Miksa mérnök-matematikus, Petzval Ottó mérnök, neves egyetemi tanár bátyja, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, a Bécsi Tudományos Akadémia tagja, akinek kutatásai az elméleti és gyakorlati fénytan területén jelentősek, találmányai pedig forradalmasították a fényképezést. Szepesbélán született 1807. január 6-án német család gyermekeként született, de mindig magyarnak vallotta magát. >>>tovább
Ezen a napon született 1893-ban Budapesten Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus. Tanulmányait a Lónyai utcai református gimnáziumban végezte, majd a budapesti tudományegyetemen folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az első világháborúban medikusként vett részt, de megsebesült, és hamarosan leszerelték. Ezután külföldön: Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben folytatott tanulmányokat, a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a fizikai-kémia terén. >>>tovább
Ezen a napon született 1737-ben Széken (Erdély) Aranka György író, tudományszervező. Javaslatára és tervei szerint alakult meg az első erdélyi magyar tudós társaság, a Magyar Nyelvmívelő Társaság, amely az anyanyelv művelésén túl a természettudományok népszerűsítésével is foglalkozott. Aranka György 1837. március 11-én hunyt el Marosvásárhelyen. >>>tovább
Ezen a napon adták át 1994-ben a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített Központi Vásárcsarnokot (Nagyvásárcsarnok). A Fővám tér 1-3. alatt található Nagycsarnok Pecz Samu építész, műegyetemi tanár tervei alapján készült el 1897-ben, a szomszédos Közgazdasági Egyetemmel együtt. Építtetése Kamermayer Károlynak, Budapest első polgármesterének nevéhez fűződik. >>>tovább
1931-ben ezen a napon 0 óra 15 perckor hozta működésbe a biatorbágyi viaduktra szerelt robbanó szerkezetét az őrült bécsi kereskedő és gyáros, Matuska Szilveszter. Korábban egy németországi és ausztriai vasúti robbantásnak is ő volt a tettese. A mélybe zuhanó mozdony és az első hat kocsi 22 ember halálát, 17 sebesülését okozta. Az életfogytig tartó büntetésből a háborús zűrzavarban a tettes megszökött. Ma már nincs a viadukton vasúti forgalom.
Ezen a napon zajlott 1988-ban Budapesten az a békés tüntetés - mintegy 70 ezer résztvevővel, - melynek inkább politikai mint szakmai nyomása miatt Németh Miklós miniszterelnök 1989. május 13-án felfüggesztette a bős-nagymarosi vízlépcső munkálatait. A szerződés felbontása után néhány évvel a felek a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordultak a vitás kérdések miatt, az ítélet mind a folyó elterelését, mind a vízlépcső-szerződés felbontását jogtalan cselekménynek minősítette. >>>tovább
Ezen a napon született 1864-ben Élesden Tellyesniczky János mérnök. Oklevelét a budapesti műegyetemen nyerte 1887-ben. Pályáját a földművelésügyi minisztérium vízügyi osztályán kezdte, majd különböző folyammérnöki hivataloknál működött. 1908-tól a Morva-szabályozási kirendeltség vezető főmérnöke. 1919-ben a tiszai ügyosztály élére került. 1924-ben szerepe volt a magyar-román állandó műszaki bizottság megalakításában. >>>tovább
Ezen a napon született 1864-ben Hódoscsépányban Korbély József vízépítő mérnök. 1887-ben a budapesti műegyetemen szerzett mérnöki oklevelet. 1888-ban lépett a Berettyói Ármentesítő Társulat (Ivánfenék-Mezőtúr-Mesterszállás) szolgálatába, 1890-ben szakaszmérnök, 1891-ben a Berettyó-öblözet helyettes osztálymérnöke, 1895-től a Berettyó Vízszabályozó Társulat igazgató főmérnöke előbb Nagyváradon, majd Debrecenben. >>>tovább
<< < 1 3 4 5 6 7 18 > >>