Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno május 3-án?
Ezen a napon hunyt el Budapesten Balás Árpád egyetemi tanár, mezőgazdász, író. Balás 1840. szeptember 1-jén született Oravicabányán (Románia). Egyetemi tanulmányait Bécsben, majd a magyaróvári Gazdasági Akadémián végezte mezőgazdasági szakon. Ezután Selmecbányán, Erdészeti Akadémián szerzett erdészeti képesítést.

Ezután uradalmi gazdatiszt lett, majd 1863-tól a magyaróvári tanintézet tanársegéde lett, erdészetet és juhtenyésztést oktatott. 1865-től Keszthelyen növénytermesztést tanított az Akadémián, először tanársegédként, majd tanárként. Az iskola igazgatására 1874-ben kapott megbízást.

1884-ben visszatért Magyaróvárra, a Gazdasági Akadémia Gazdasági Tanintézetének igazgatója lett, még ugyanebben az évben az Akadémia igazgatójává nevezték ki.

1888-ban jelent meg Hensch Árpád közreműködésével az „Általános és különleges mezőgazdasági növénytermelés" című munkája, ebben a belterjes gazdálkodás előnyei mellett foglalt állást.
Vezetése alatt alakult meg a magyaróvári kísérleti intézet növénytermelési, növénykórtani és állatgyógyászati állomása, tanulmányok születtek az oktatás megújítása céljából, melyet a minisztériumnak is elküldtek.

A millennium alkalmából jelent meg összeállítása a mezőgazdasági szakintézményekről, társaival kiválogatta a millenniumi kiállítás anyagából azokat a tárgyakat, amelyek később a Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapját képezték.

1897-ben nyugdíjba vonult. Utána Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeum első igazgatója lett, 1903-ig töltötte be ezt a pozíciót.

Ezen a napon született 1812-ben Holeschauban Bakule Márton kertész. A kecskeméti "okszerű kertészet" meghonosítója; nevéhez fűződik a Kecskeméti Műkert létesítése. 1873. augusztus 15-én hunyt el Kecskeméten.