Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2012. évi 116-136. számaiból
Magyar Közlöny 2012. évi 116. szám, megjelent: 2012. szeptember 4.
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet: A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
96/2012. (IX. 4.) VM rendelet: A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról


Magyar Közlöny 2012. évi 117. szám, megjelent: 2012. szeptember 7.
250/2012. (IX. 7.) Kormány rendelet: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormány rendelet módosításáról
251/2012. (IX. 7.) Kormány rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
252/2012. (IX. 7.) Kormány rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormány rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormány rendelet módosításáról
1330/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" című nagyprojekt támogatásának növeléséről
1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethető pályázati felhívásoknak előkészítéséről
1332/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KMOP keretében megvalósuló a „Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3102. j. úton" című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1333/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról
1334/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A TÁMOP-3.4.5-12/1 azonosító számú („Tehetséghidak Program" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1335/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2000-2006. közötti időszakban Kohéziós Alapból támogatott fejlesztési projektek az Európai Bizottság által megállapított támogatási korrekcióinak csökkentéséhez szükséges intézkedésekről
1336/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú („Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1337/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0005 azonosító számú [„M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz kivitelezése" című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
1338/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú („Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1339/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 azonosító számú („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1340/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú („Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1341/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1342/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú („Okány község szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1343/2012. (IX. 7.) Kormány határozat: A fővárosi M2 metróvonal szerelvényeinek cseréje című projekt Közlekedés Operatív Programba történő beemelésének lehetőségéről

Magyar Közlöny 2012. évi 118. szám, megjelent: 2012. szeptember 11.
253/2012. (IX. 11.) Kormány rendelet: A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormány rendelet módosításáról
254/2012. (IX. 11.) Kormány rendelet: A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

Magyar Közlöny 2012. évi 119. szám, megjelent: 2012. szeptember 13.
1357/2012. (IX. 13.) Kormány határozat: A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0008 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 6209. j. úton" című) és a KDOP-4.1.1/D-12-2012-0001 azonosító számú („Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében" című) projektek támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2012. évi 120. szám, megjelent: 2012. szeptember 14.
24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
1359/2012. (IX. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú („Kecskemét térségi elérhetőség fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1361/2012. (IX. 14.) Kormány határozat: A megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés feltételeiről, finanszírozásáról
1366/2012. (IX. 14.) Kormány határozat: A Szolnoki Ipari Parkban létrehozásra kerülő citromsav gyár beruházási projekt megvalósításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 121. szám, megjelent: 2012. szeptember 17.
265/2012. (IX. 17.) Kormány rendelet: A nukleáris energiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet: A bio-üzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosításáról
55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet: A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről
1370/2012. (IX. 17.) Kormány határozat: Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2012. évi 122. szám, megjelent: 2012. szeptember 18.
2012. évi CXXXII. Törvény: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról
56/2012. (IX. 18.) NFM rendelet: A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 123. szám, megjelent: 2012. szeptember 20.

1379/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről
1381/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról
1382/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1383/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1384/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1386/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1389/2012. (IX. 20.) Kormány határozat: A startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza kazánprogram megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2012. évi 124. szám, megjelent: 2012. szeptember 21.

12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelet: A független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 125. szám, megjelent: 2012. szeptember 24.
2012. évi CXXXIII. Törvény: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXV. Törvény: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXVI. Törvény: A Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Magyar Közlöny 2012. évi 126. szám, megjelent: 2012. szeptember 25.
18/2012. (IX. 25.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
99/2012. (IX. 25.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Magyar Közlöny 2012. évi 127. szám, megjelent: 2012. szeptember 26.
1402/2012. (IX. 26.) Kormány határozat: A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó forrás átadásáról
120/2012. (IX. 26.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2012. évi 128. szám, megjelent: 2012. szeptember 28.
2012. évi CXXXVIII. Törvény: A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXIX. Törvény: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
275/2012. (IX. 28.) Kormány rendelet: Az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet módosításáról
13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet: A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról
14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet:A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
30/2012. (IX. 28.) NGM rendelet: A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
101/2012. (IX. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról
121/2012. (IX. 28.) ME határozat: Az Államreform Operatív Program - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről

Magyar Közlöny 2012. évi 129. szám, megjelent: 2012. október 1.
102/2012. (X. 1.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Magyar Közlöny 2012. évi 130. szám, megjelent: 2012. október 1.
281/2012. (X. 1.) Kormány rendelet: A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Kormány rendelet módosításáról
1414/2012. (X. 1.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1415/2012. (X. 1.) Kormány határozat: A Magyar Suzuki Zrt., az Alcoa-Köfém Kft., a HANKOOK TIRE Magyarország Kft., a Richter Gedeon Nyrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Magyar Közlöny 2012. évi 131. szám, megjelent: 2012. október 4.
1422/2012. (X. 4.) Kormány határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes kiemelt projektek nevesítéséről
1423/2012. (X. 4.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
1424/2012. (X. 4.) Kormány határozat: A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése" című projektek megvalósítása érdekében a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
1425/2012. (X. 4.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2012. évi 132. szám, megjelent: 2012. október 8.
14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet: A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról
48/2012. (X. 8.) BM rendelet: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 133. szám, megjelent: 2012. október 9.
2012. évi CXLI. Törvény: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról
2012. évi CXLII. Törvény: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
2012. évi CXLIII. Törvény: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2012. évi CXLIV. Törvény: A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
284/2012. (X. 9.) Kormány rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
285/2012. (X. 9.) Kormány rendelet: Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól
1432/2012. (X. 9.) Kormány határozat: A Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről
1433/2012. (X. 9.) Kormány határozat: Az EU Önerő Alap költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 134. szám, megjelent: 2012. október 11.
287/2012. (X. 11.) Kormány rendelet: A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről
289/2012. (X. 11.) Kormány rendelet: A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
51/2012. (X. 11.) BM rendelet: A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról
108/2012. (X. 11.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról
1437/2012. (X. 11.) Kormány határozat: A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Kormány határozat módosításáról
1442/2012. (X. 11.) Kormány határozat: Az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3401. jelű úton" című) és az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3831. jelű és4145. jelű utakon") című projektek támogatásának jóváhagyásáról
1443/2012. (X. 11.) Kormány határozat: A NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7343. j. és 6835. j. utakon" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1444/2012. (X. 11.) Kormány határoza: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1445/2012. (X. 11.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1446/2012. (X. 11.) Kormány határozat: A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1447/2012. (X. 11.) Kormány határozat:
Az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt műszaki tartalmának módosításáról
1448/2012. (X. 11.) Kormány határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

Magyar Közlöny 2012. évi 135. szám, megjelent: 2012. október 15.
290/2012. (X. 15.) Kormány rendelet: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormány rendelet módosításáról
291/2012. (X. 15.) Kormány rendelet: Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Kormány rendelet módosításáról
45/2012. (X. 15.) KIM rendelet: A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
109/2012. (X. 15.) VM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról
110/2012. (X. 15.) VM rendelet: A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 136. szám, megjelent: 2012. október 15.
2012. évi CXLV. Törvény: Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CXLVI. Törvény: A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2012. évi CXLVII. Törvény: A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
2012. évi CXLVIII. Törvény: A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
2012. évi CXLIX. Törvény: A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról