Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Ezen a napon avatta fel 1883-ban Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti (ma Rákóczi u. 5. épületben) a Technológiai Iparmúzeumot, amelynek szakkönyvtárából lett később az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ (OMIKK). A múzeum alapfeladata a gyűjtemények kialakítása mellett egy szakkönyvtár fenntartása, mely az "iparra vonatkozó hazai és külföldi szakmunkákból" állt. >>>tovább
Ezen a napon született Budapesten 1952-ben Gyurkó János mérnök, politikus. 1976-ban diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. Később doktorált. 1976 és 1985 között az Építéstudományi Intézet tudományos munkatársa, 1986-ban az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség műszaki ellenőr lett. 1987-től a Városépítési Tudományos és tervező Intézet műemlékvédelmi osztályán tervezőként dolgozott. >>>tovább
Ezen a napon született 1784-ben (egyes források szerint 1799-ben) Kerekes Ferenc az Arad megyei Erdőhegyen. A debreceni kollégiumban töltött diákévek után pár évig külföldön tanult. Itt érte egykori iskolájának meghívása az 1819-ben létesített kémiai és technológiai tanszékre. Ő tanított felsőfokon először magyarul és adatta ki először (1815) - Fazekas Mihály tudta nélkül - Bécsben a Lúdas Matyit. >>>tovább
Ezen a napon született 1899-ben Budapesten KISS TIBOR építész, egyetemi tanár, számos jelentős budapesti középület tervezője. 1923-ban végezte tanulmányait a budapesti műegyetemen, 1929-ben avatták műszaki doktorrá. 1934-ben állami ösztöndíjjal többhónapos tanulmányutat tett Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban. 1935-ben a budapesti Cukor utcába tervezett bérházat, majd 1940-ben pályanyertes terve alapján Hidasi Lajossal megbízást kapott a pannonhalmi bencés gimnázium épületének megépítésére. >>>tovább
Ezen a napon nyílt meg a nemzetközi légiforgalom kiszolgálására 1937-ben a Budaörsi repülőtér. Ez volt Magyarország első igazán világszínvonalú, a korabeli európai példákkal egyenrangú légikikötője. Napjainkra fokozatosan elveszítette jelentőségét. A forgalom ősszel indult meg a Budapest - Prága útvonalon, majd 1938-ban a Budapest- Arad vonalon indították meg a közlekedést. >>>tovább
Ma ünnepeljük a Nap napját. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet megújuló energiaforrásokra, azon belül elsősorban a napenergia hasznosítására. A Napenergia Társaság európai tagozatának felhívására első ízben 1994-ben rendezte meg A NAP NAPJÁt a Környezetünkért Egyesület, a Magyar Napenergia Társaság és a Főpolgármesteri Hivatal.
Ezen a napon születt 1837-ben Tordán a magyar erdészet, erdőgazdálkodás, és más erdei tudományok egyik legnagyobb XIX. századi művelője, oktatója és szakírója Fekete Lajos. Mint a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia hallgatója, saját szaktárgyai mellett az akadémia bányászati osztályán ásványtant is tanult, majd 1862-ben Kolozsváron erdészeti államvizsgát tett. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el 2000-ben Budapesten Gulyás Zoltán (Budapest, 1930. április 10. - 2000. június 16.) Ybl-díjas magyar építész. Gulyás 1930. április 10-én született Budapesten. Érettségi után beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki karára. 1952-ben szerzett építész diplomát. A Középülettervező Intézetben kezdte pályáját. Részt vett a budai királyi vár rekonstrukciójában és a Miskolci Nehézipari Egyetem tervezésében. >>>tovább
Ezen a napon adták át hivatalosan Magyarország pillanatnyilag legmodernebb motoros járművek versenyére alkalmas pályáját, a Hungaroringet. Noha a legtöbb versenyző forrónak és porosnak tartja, - ami nem csoda, hiszen a környező mogyoródi földek talaja zömmel homokos - mindamellett nehéz, technikás pálya. Forróságát részben a hangulat, részben az augusztusi hőség okozza, hiszen a Forma 1 hazai futamait ekkor tartják. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Budapesten Mechwart András, a magyar ipartörténet egyik legkiemelkedőbb képviselője. Mechwart 1834-ben született a bajorországi Schweinfurtban. Augsburgban szerzett mérnöki diplomát. 1859-ben Ganz Ábrahám Magyarországra hívta, az ő halála után huszonöt éven át vezérigazgatóként irányította a Ganz gyárat. Kiváló műszaki és közgazdasági szakember volt, hatalmas fejlesztési és korszerűsítési tevékenységének eredményeként világvállalattá fejlesztette az üzemet. >>>tovább
Ezen a napon született Pozsonyban 1837-ben Láng László gyáriparos, a magyar gőzgépgyártás fejlesztője. 1868-ban nyitotta meg műhelyét, amelyből kifejlődött a Láng Gépgyár. Hazánkban az elsők között - még Láng László életében - itt kezdték a gőzturbinák és dízelmotorok gyártását. Láng 1914. január 1-én hunyt el Budapesten.
Ezen a napon született 1850-ben Douaiban (Franciaország) egy magyar eredetű családban Demény György (Georges Demeny) magyar-francia fizikus, a film egyik úttörője. Szülővárosában járt gimnáziumba, ahol kitűnt matematikában, fizikában és mechanikában. Tanulmányait Lille-ben, majd a párizsi Sorbonne-on folytatta. Fiatal éveitől sportszerűen tornázott, de foglalkozott e sportág mozgáselméleti kérdéseivel is. >>>tovább
Ezen a napon született Kassán Sváiczer Gábor bányamérnök. Tanulmányait 1804-től a selmecbányai akadémián, majd külföldi bánya- és kohóvállalatoknál folytatta. Működését Szomolnokon kezdte, majd újból üzembe helyezte a felhagyott aranyidai nemesfémbányákat. Sikeres működése alapján bízták meg a válságos helyzetbe jutott Nagybánya környéki állami bányák, kohók és pénzverő vezetésével. Miután a bányászatot itt is újjáteremtette, 1834-ben a selmecbányai kamaragrófság vezetésével bízták meg. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Budapesten Lechner Ödön magyar műépítész. Lechner 1845. augusztus 27-én született Pesten. Ügyvéd apjának téglagyára is volt. 1865-től a József Ipartanodában Skalnitzky Antal volt a mestere, majd a berlini építészeti akadémián tanult tovább. Itt kedvelte meg a klasszicizmust. 1875-78 közt Franciaországban reneszánsz kastélyok helyreállításán dolgozott. Huszka József hatására a keleti, indiai és perzsa stílusokat is tanulmányozta. >>>tovább
Ezen a napon született 1820-ban a Szepes megyei Nagyszalókon Hunfalvy János geográfus professzor. Késmárkon, Miskolcon (ahol magyarul is megtanult), Eperjesen, Berlinben és Tübingenben tanult. A berlini egyetemen megismerkedett a kor vezető geográfus professzorának, Ritter Károlynak tanításaival, amelynek szellemében - részleteiben továbbfejlesztve azt - maga is egész életén át tevékenykedett. >>>tovább
1992 óta tartjuk a mai napon az Óceánok Világnapját. Bolygónk felszínének több mint 70 %-át a világtenger teszi ki. 1840-től állnak rendelkezésre pontos adatok az időjárással kapcsolatban. Azóta 1998 volt a legmelegebb év, de a tíz legforróbb esztendőt is az elmúlt 15 évben mérték, de megjegyzendő, hogy a mostanában megdőlő rekordok az 1930-as évek közepéről származnak. Abból az időből, mikor a gazdaság, az ipar (üvegházhatást fokozó gázok kibocsátója) mélyponton volt. Kutatók egyre riasztóbb jelenségekkel találkoznak az óceánokat illetően is. Ahogy a Föld melegszik, egyre nagyobb veszélybe kerül a tengerek élővilága, hacsak nem tudjuk megfordítani a káros folyamatokat.
Ezen a napon született Pozsonyban 1862-ben Lénárd Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Lénárd a bécsi, majd a budapesti egyetemen fizikát és kémiát, Heidelbergben és Berlinben ezenkívül matematikát hallgatott. Doktorátusát 1886-ban szerezte meg a Heidelbergi Egyetemen. Eötvös Loránd engedélyével rövid ideig a budapesti egyetemen dolgozott. Ezután Németországban működött. >>>tovább
Ezen a napon született 1862-ben Aknaszlatinán Csermely István kohómérnök. Ő építette Magyarországon az első elektrolitrézműveket (Nagybánya, Besztercebánya) és a korszerű amerikai rendszerű rézkohókat (Balánbánya). Elektrotechnikája és a nagybányai bányakerületről írt monográfiája elismertté tette nevét. Sopronban hunyt el 1928. július 22-én.
1972 óta ezen a napon tartják a nemzetközi környezetvédelmi világnapot. Az „Ember és bioszféra" címet viselő környezetvédelmi világkonferenciát az évben Stockholmban tartotta az ENSZ, a döntés ott született. Minden évben kiválasztanak egy országot, ahol a központi eseményeket rendezik. (2007-ben házigazdája: Norvégia volt, mottója: Olvadó jég - egy forró téma?) A világnap rendezvényeinek céljai: >>>tovább
Ezen a napon születt 1899-ben Kisbéren Bárány Nándor gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja, Kossuth-díjas. Már 17 éves korában díjat nyert színképelemzéssel foglalkozó pályamunkájával. Érettségi után 1917-ben katonai szolgálatra hívták be. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg tagja volt. A Tanácsköztársaság bukása után négy éven keresztül nem folytathatta tanulmányait, a Székesfővárosi Gázműveknél vállalt fizikai munkát. >>>tovább
<< 1 2 3 4 5 9 > >>