Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások

MASZSZ

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a szakszervezeti tagdíjak levonásának megtiltásával és a munkavédelmi törvény lazításával kapcsolatos törvénymódosító tervezeteit.

>>>tovább
paragrafus

Az energiaügyi miniszter 17/2023. (IX. 21.) EM rendelete a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

>>>tovább

A Kormány 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelete a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

>>>tovább
Magyar Közlöny 2014. évi 100. szám, megjelent: 2014. július 22.
27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
Magyar Közlöny 2014. évi 101. szám, megjelent: 2014. július 23.
179/2014. (VII. 23.) Kormány rendelet: Egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányrendeletek módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2014. évi 77. szám, megjelent: 2014. június 3.
18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról
>>>tovább
A Magyar Közlöny 2014. évi 55. szám, megjelent: 2014. április 18.

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet: A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet: A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

1250/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

>>>tovább
A  Magyar Közlöny 2014. évi 33. szám, megjelent: 2014. március 4.

55/2014. (III. 4.) Kormány rendelet: A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

58/2014. (III. 4.) Kormány rendelet: Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Kormány rendelet módosításáról

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

>>>tovább

MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 2. szám, megjelent: 2014. január 10.

2/2014. (I. 10.) VM rendelet: Az állami topográfiai térképi adatbázisról

MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 4. szám, megjelent: 2014. január 17.

5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet: A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

>>>tovább

Magyar Közlöny 2013. évi 191. szám, megjelent: 2013. november 19.

435/2013. (XI. 19.) Kormány rendelet: Egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1847/2013. (XI. 19.) Kormány határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 183. szám, megjelent: 2013. november 6.
384/2013. (XI. 6.) Kormány rendelet: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 171. szám, megjelent: 2013. október 16.
364/2013. (X. 16.) Kormány rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 155. szám, megjelent: 2013. szeptember 24.
18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet: Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról
1668/2013. (IX. 24.) Kormány határozat: A Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 137. szám, megjelent: 2013. augusztus 16.
309/2013. (VIII. 16.) Kormány rendelet: A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról
310/2013. (VIII. 16.) Kormány rendelet: A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 122. szám, megjelent: 2013. július 16.
275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet: Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
1443/2013. (VII. 16.) Kormány határozat : A Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
1447/2013. (VII. 16.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című, az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 113. szám, megjelent: 2013. július 2.
249/2013. (VII. 2.) Kormány rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Kormány rendelet módosításáról
250/2013. (VII. 2.) Kormány rendelet: Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 88. szám, megjelent: 2013. június 4.
177/2013. (VI. 4.) Kormány rendelet: Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet: Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 68. szám, megjelent: 2013. április 23.
118/2013. (IV. 23.) Kormány rendelet: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Kormány rendelet módosításáról
120/2013. (IV. 23.) Kormány rendelet: Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Kormány rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 46. szám, megjelent: 2013. március 19.
2013. évi XIII. törvény: Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
2013. évi XIV. törvény: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 20. szám, megjelent: 2013. február 7.
1047/2013. (II. 7.) Kormány határozat: A kiemelt felsőoktatási intézményekről
Magyar Közlöny 2013. évi 22. szám, megjelent: 203. február 13.
31/2013. (II. 13.) Kormány rendelet: Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
>>>tovább
Magyar Közlöny 2013. évi 10. szám, megjelent: 2013. január 22.
12/2013. (I. 22.) Kormány Rendelet: Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

>>>tovább
<< 1 2 3 4 5 8 > >>