Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 46-67. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 46. szám, megjelent: 2013. március 19.
2013. évi XIII. törvény: Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
2013. évi XIV. törvény: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról


2013. évi XVI. Törvény: A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
1136/2013. (III. 19.) Kormány határozat: A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról

Magyar Közlöny 2013. évi 47. szám, megjelent:2013. március 21.
84/2013. (III. 21.) Kormány rendelet: Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
85/2013. (III. 21.) Kormány rendelet: A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
86/2013. (III. 21.) Kormány rendelet: Az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet: A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
19/2013. (III. 21.) VM rendelet: A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről
1139/2013. (III. 21.) Kormány határozat: Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról
1140/2013. (III. 21.) Kormány határozat: A Huawei Technologies Hungary Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
1143/2013. (III. 21.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól
1146/2013. (III. 21.) Kormány határozat: Az ország energiaellátásának stabilitása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Magyar Közlöny 2013. évi 48. szám, megjelent: 2013. március 22.

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar éssúlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

Magyar Közlöny 2013. évi 49. szám, megjelent: 2013. március 25.
2013. évi XXI. Törvény: Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról
87/2013. (III. 25.) Kormány rendelet: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
3/2013. (III. 25.) KIM rendelet: Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című 25/2006. (V. 18.) IM rendelet és az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 50. szám, megjelent: 2013. március 26.
4/2013. (III. 26.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről
21/2013. (III. 26.) VM rendelet: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról
1154/2013. (III. 26.) Kormány határozat: Az Uniós fejlesztések, a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 51. szám, megjelent: 2013. március 27.
2013. évi XXII. Törvény: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
2013. évi XXIII. törvény: A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről
2013. évi XXIV. Törvény: A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2013. évi XXVI. Törvény: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
10/2013. (III. 27.) NFM rendelet: A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
11/2013. (III. 27.) NFM rendelet: A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 52. szám, megjelent: 2013. március 28.
90/2013. (III. 28.) Kormány rendelet: Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
91/2013. (III. 28.) Kormány rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet módosításáról
7/2013. (III. 28.) BM rendelet: A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet módosításáról
12/2013. (III. 28.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
1156/2013. (III. 28.) Kormány határozat: A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1157/2013. (III. 28.) Kormány határozat: Középtávú logisztikai stratégia megalkotásáról
1162/2013. (III. 28.) Kormány határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról
1163/2013. (III. 28.) Kormány határozat: A GOP-1.2.1-12/B konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról
1164/2013. (III. 28.) Kormány határozat: A NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 azonosító számú („A városközpont értékmegőrző megújítása" című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
1165/2013. (III. 28.) Kormány határozat: A DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1166/2013. (III. 28.) Kormány határozat: A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult maradványa egy részének felhasználásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 53. szám, megjelent: 2013. március 29.
23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám, megjelent: 2013. március 29.
2013. évi XXX. Törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény módosításáról
99/2013. (III. 29.) Kormány rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
100/2013. (III. 29.) Kormány rendelet: A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Kormány rendelet módosításáról
101/2013. (III. 29.) Kormány rendelet: Egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
13/2013. (III. 29.) NGM rendelet: A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, anyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról ésszervizeléséről, valamintapénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról
45/2013. (III. 29.) ME határozat: Magyarország Kormánya és aKínai Népköztársaság Kormánya között amagyarországi „V0" jelzésű, Szárliget és Ceglédbercel között létesítendő, Budapestet elkerülő vasútvonalról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 55.szám, megjelent: 2013. április 1.
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

Magyar Közlöny 2013. évi 56. szám, megjelent: 2013. április 3.
6/2013. (IV. 3.) NMHH rendelet: A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról
13/2013. (IV. 3.) NFM rendelet: A földgázár-szabályozással összefüggésben egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 57. szám, megjelent: 2013. április 4.
2013. évi XXXIV. Törvény: Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
1169/2013. (IV. 4.) Kormány határozat: A Dalkia Energia Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 58. szám, megjelent: 2013. április 5.
104/2013. (IV. 5.) Kormány rendelet: A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
105/2013. (IV. 5.) Kormány rendelet: Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Kormány rendelet módosításáról
106/2013. (IV. 5.) Kormány rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról
14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet: A szakképzési kerettantervekről

Magyar Közlöny 2013. évi 59. szám, megjelent: 2013. április 5.

108/2013. (IV. 5.) Kormány rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormány rendelet módosításáról
1180/2013. (IV. 5.) Kormány határozat: A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Kormány határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Kormány határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Kormány határozat módosításáról
1181/2013. (IV. 5.) Kormány határozat: A várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről

Magyar Közlöny 2013. évi 60. szám, megjelent: 2013. április 8.
1/2013. (IV. 8.) BM határozat: A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 42. § (4) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Kormány rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépés napjának közzétételéről

Magyar Közlöny 2013. évi 61. szám, megjelent: 2013. április 9.
109/2013. (IV. 9.) Kormány rendelet: Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről
1185/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: Az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park II. ütemének megvalósításához kapcsolódó egyes feladatokról
1187/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és -tisztítása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1188/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007 azonosító számú („Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1189/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosító számú („Karád agglomeráció csatornázása, szennyvíztisztítása") című projekt támogatásának jóváhagyásáról
1190/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 azonosító számú („A somogytúri szennyvízelvezető agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvízcsatornázása") című projekt támogatásának jóváhagyásáról
1191/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Hatékony árvízvédelem Vácon" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1192/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KMOP-2.1.1/A-11-2013-0002 azonosító számú („A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 2102. j úton tárgyú pályázathoz") című projekt támogatásának jóváhagyásáról
1193/2013. (IV. 9.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0027 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota-Veszprém II. szakasz (Hajmáskéri csomópont) 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési és kapcsolódó létesítményeinek tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása" című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 62. szám, megjelent: 2013. április 11.
1194/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében egyes szociális célú, integrált városrehabilitációs témájú kiemelt projektötletek akciótervi nevesítéséről
1195/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról
1198/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2013. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó átmeneti nemzeti támogatás költségvetési forrásáról
1199/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére című 1125/2012. (IV. 25.) Kormány határozat módosításáról
1200/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0010 azonosító számú [„4. sz. főút 209+4200-216+455 km szelvények, Hajdúszoboszló elkerülő - Debrecen elkerülő (M35 autópálya Déli csomópont) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolaterősítése és kiegészítő tervezési feladatok elvégzése" című] kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1201/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével") című projekt támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedési Operatív Programban új kiemelt projektjavaslatként történő akciótervi nevesítéséről
1202/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét-Békéscsaba-nyugat csomópontok között" című) előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
1203/2013. (IV. 11.) Kormány határozat: A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 63. szám, megjelent: 2013. április 12.
112/2013. (IV. 12.) Kormány rendelet: Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény Mellékleteinek kihirdetéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 64. szám, megjelent: 2013. április 15.
14/2013. (IV. 15.) NFM rendelet: A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet módosításáról
1207/2013. (IV. 15.) Kormány határozat: A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről
1208/2013. (IV. 15.) Kormány határozat: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1211/2013. (IV. 15.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 65. szám, megjelent: 2013. április 16.
114/2013. (IV. 16.) Kormány rendelet: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet: A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól
25/2013. (IV. 16.) VM rendelet: Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
1214/2013. (IV. 16.) Kormány határozat: A Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
1215/2013. (IV. 16.) Kormány határozat: A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft., a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a TEVA Magyarország Zrt., a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
54/2013. (IV. 16.) ME határozat: Minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról Magyarország Kormánya, valamint az Albán Köztársaság Kormánya, a Bolgár Köztársaság Kormánya, Bosznia-Hercegovina Kormánya, a Ciprusi Köztársaság Kormánya, a Finn Köztársaság Kormánya, a Holland Királyság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, Koszovó Kormánya, a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya, a Macedón Köztársaság Kormánya, Montenegró Kormánya, a Portugál Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között

Magyar Közlöny 2013. évi 66. szám, megjelent: 2013. április 18.
2013. évi XXXVI. Törvény: A választási eljárásról
2013. évi XLI. Törvény: A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
115/2013. (IV. 18.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 67. szám, megjelent: 2013. április 19.
2013. évi XLII. Törvény: Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről
2013. évi XLVI. Törvény: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
2013. évi XLVII. Törvény: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet: A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről
1218/2013. (IV. 19.) Kormány határozat: A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-09 szerződés Rendszerek és Áramellátás" tárgyában a SIEMENS M4 Budapest Konzorciummal megkötött vállalkozási szerződés 1. és 2. számú szerződésmódosításainak, továbbá a Közös Értelmező Nyilatkozat szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról