Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 183-190. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 183. szám, megjelent: 2013. november 6.
384/2013. (XI. 6.) Kormány rendelet: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről


 

66/2013. (XI. 6.) NFM rendelet: A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 184. szám, megjelent: 2013. november 7.

385/2013. (XI. 7.) Kormány rendelet: Az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

386/2013. (XI. 7.) Kormány rendelet: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatkörébe tartozó kármentesítési alprogramok keretében az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok lebonyolításáért felelő szervezet kijelöléséről

388/2013. (XI. 7.) Kormány rendelet: A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

24/2013. (XI. 7.) MNB rendelet: A „Wigner Jenő" ezüst emlékérme kibocsátásáról

47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet: Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1791/2013. (XI. 7.) Kormány határozat: A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) Kormány határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Kormány határozat módosításáról

1796/2013. (XI. 7.) Kormány határozat: Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás-átcsoportosításról

1798/2013. (XI. 7.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1799/2013. (XI. 7.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 185. szám, megjelent: 2013. november 8.

2013. évi CLXXII. Törvény: Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

2013. évi CLXXIV. Törvény: A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

2013. évi CLXXVI. Törvény: Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

1802/2013. (XI. 8.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt többlettámogatási igényének jóváhagyásáról

1803/2013. (XI. 8.) Kormány határozat: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Kormány határozat módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 186. szám, megjelent: 2013. november 12.

1805/2013. (XI. 12.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról

1807/2013. (XI. 12.) Kormány határozat: Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének módosításáról

1808/2013. (XI. 12.) Kormány határozat: A helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról

Magyar Közlöny 2013. évi 187. szám, megjelent: 2013. november 14.

2013. évi CLXXXII. Törvény: A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről

2013. évi CLXXXV. Törvény: A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról

1817/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről

1819/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú („A FALCO Zrt. préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló komplex fejlesztés" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

1820/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció" című] projekt támogatásának növeléséről

1821/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú („Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

1822/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú („Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt" című) egymilliárd forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

1823/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

1824/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

1825/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú („Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1826/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023 azonosító számú [„62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár között - 11,5 t-ás burkolat megerősítéses szakaszok a 0+000-40+465 km szelvények között" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1827/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0029 azonosító számú („21. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése a 17+000-21+520 km szelvények között" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1828/2013. (XI. 14.) Kormány határozat:  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0030 azonosító számú [„55. sz. főút Tataháza-Baja közötti (71+829-98+480 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése" című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

1829/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1830/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0039 azonosító számú („5. sz. főút felújítása a 164+218-165+360 kmsz. között, ill. körforgalmú csomópont építése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

1831/2013. (XI. 14.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Kormány határozat módosításáról

138/2013. (XI. 14.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 188. szám, megjelent: 2013. november 14.

395/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

396/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A 3P Tavaszmező Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

397/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A Belvárosi Kollégiumok Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

398/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A H2Q-ÉPÍTŐ Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

399/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A H-Dent-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

400/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A H-DORM-BUILD Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

401/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A H-Host-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

402/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A H-Tech-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

403/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet
A HUNÉP CAMPUS HOTEL Szálloda, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

404/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A HUNÉP KLK HOTEL Szálloda, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

405/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A HUNÉP MEDIKUS HOSTEL Szálloda, Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

406/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: Az Immorent Oktatási Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

419/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A Strabag Oktatási PPP Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

420/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

421/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A SWIETELSKY Iskolaprojekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

422/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A SZIE Campus Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

423/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A SZOLNOKI CAMPUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

424/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A SZOLNOKI HOSTEL Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

425/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A Tanszálló Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

426/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A Tisza Joule - DÉKO Dél-Dunántúli Kollégium Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

427/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A Veszprémi Diákotthon Befektető, Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

428/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet:A WINGPROJEKT 6 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

429/2013. (XI. 14.) Kormány rendelet: A Zugliget 9 Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 189. szám, megjelent: 2013. november 15.

430/2013. (XI. 15.) Kormány rendelet: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet módosításáról

20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet: A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet: A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet: A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

1832/2013. (XI. 15.) Kormány határozat: Az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről(2013-2038)

1833/2013. (XI. 15.) Kormány határozat: A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 190. szám, megjelent: 2013. november 18.

432/2013. (XI. 18.) Kormány rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Kormány rendelet, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Kormány rendelet módosításáról

433/2013. (XI. 18.) Kormány rendelet: Az építési beruházások közbeszerzései lefolytatásának további gyorsító és egyszerűsítő feltételeiről, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról

51/2013. (XI. 18.) NGM rendelet: A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

1837/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 azonosító számú („Integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási, és elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetése" című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

1838/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

1839/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

1840/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0071 azonosító számú („Kecel Város szennyvízelvezető hálózatának bővítése III. ütem" című) projekt támogatása és támogatása növelésének jóváhagyásáról

1841/2013 (XI. 18.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 azonosító számú („Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

1842/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 azonosító számú („Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

1844/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség kompenzálásáról

1845/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése I. üteme" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

1846/2013. (XI. 18.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0038 azonosító számú („8. sz. főút 131+550-143+350 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése" című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0033 azonosító számú („8. sz. főút 149+500-161+920 kmsz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése" című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0034 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése" című) projektjavaslatok támogatásának