Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2014. évi 55-76. számaiból
A Magyar Közlöny 2014. évi 55. szám, megjelent: 2014. április 18.

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet: A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet: A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

1250/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról  1251/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú ["Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)" című] projekt támogatásának növeléséről


Magyar Közlöny 2014. évi 56. szám, megjelent: 2014. április 18.

132/2014. (IV. 18.) Kormány rendelet: A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormány rendelet módosításáról

1254/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

1255/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A KEOP-2.2.2/C azonosító számú, "Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról

1256/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú ["M43 gyorsforgalmi út Szeged-Makó közötti szakasz (3+000-34+600 km szelvények között)" című] kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei fedezetének jóváhagyásáról

1257/2014. (IV. 18.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú ["47. számú főút Csongrád megyei szakasz (173+780-193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése" című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú ["47. számú főút Algyő-Szeged közötti szakasz (210+600-217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése" című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 57. szám, megjelent: 2014. április 22.

135/2014. (IV. 22.) Kormány rendelet: A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet módosításáról

1258/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: Az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére" című projekt a Közlekedés Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések" prioritásból történő finanszírozásáról

1259/2014. (IV. 22.) Kormány határozat : A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati konstrukcióra projektjavaslatot benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó intézmények pályázatairól

1260/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. és 5. prioritásának módosításáról

1261/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról

1262/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek régészeti költségeinek finanszírozásáról

1264/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretében megvalósuló projektek akciótervi nevesítéséről

1265/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

1266/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú („Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

1267/2014. (IV. 22.) Kormány határozat: A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról


Magyar Közlöny 2014. évi 58. szám, megjelent: 2014. április 24.

136/2014. (IV. 24.) Kormány rendelet: Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

47/2014. (IV. 24.) VM rendelet: A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról

1273/2014. (IV. 24.) Kormány határozat: A Siemens Zrt. tanműhely bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásának támogatásáról

1274/2014. (IV. 24.) Kormány határozat : A REHAU-Automotive Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról


Magyar Közlöny 2014. évi 59. szám, megjelent: 2014. április 25.

23/2014. (IV. 25.) NFM rendelet: A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 60. szám, megjelent: 2014. április 29.

36/2014. (IV. 29.) BM rendelet: A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

8/2014. (IV. 29.) HM rendelet: A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

24/2014. (IV. 29.) NFM rendelet: A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet: Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról


Magyar Közlöny: 2014. évi 61. szám, megjelent: 2014. április 30.

139/2014. (IV. 30.) Kormány rendelet: Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

141/2014. (IV. 30.) Kormány rendelet: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet: Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet : A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet: A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet : Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról


Magyar Közlöny: 2014. évi 62. szám, megjelent: 2014. április 30
.

1279/2014. (IV. 30.) Kormány határozat : A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmánya részes államává váláshoz szükséges értesítésről


Magyar Közlöny: 2014. évi 63. szám, megjelent: 2014. május 5.

146/2014. (V. 5.) Kormány rendelet: A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

147/2014. (V. 5.) Kormány rendelet : A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Kormány rendelet módosításáról

21/2014. (V. 5.) NGM rendelet: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

29/2014. (V. 5.) NFM rendelet: Egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1286/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A 2014-2020. évekre szóló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezete jóváhagyásáról és azzal összefüggő egyes kérdésekről

1287/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1301/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról

1302/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A GOP-3.1.2-12-2012-0025 azonosító számú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Sellyei, Siklósi, Bajai, Kadarkúti és a Nagyatádi kistérségekben" című) projekt támogatásának növeléséről

1304/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú („Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep építése" című) projekt támogatásának növeléséről

1305/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

1306/2014. (V. 5.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosító számú („Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág" című) projekt támogatásának növeléséről


Magyar Közlöny: 2014. évi 64. szám, megjelent: 2014. május 5.

150/2014. (V. 5.) Kormány rendelet : A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről


Magyar Közlöny: 2014. évi 69. szám, megjelent: 2014. május 13.

15/2014. (V. 13.) AB határozat: A Kúria Kfv.III.37.765/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 70. szám, megjelent:2014. május 14.

1311/2014. (V. 14.) Kormány határozat: A Pécs város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

1312/2014. (V. 14.) Kormány határozat: A TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

1313/2014. (V. 14.) Kormány határozat: A TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések" című] projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról


Magyar Közlöny 2014. évi 71. szám, megjelent:2014. május 15.

2014. évi XVII. Törvény: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról


Magyar Közlöny 2014. évi 72. szám, megjelent: 2014. május 19.

14/2014. (V. 19.) MNB rendelet: A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról


Magyar Közlöny: 2014. évi 74. szám, megjelent: 2014. május 27.

17/2014. (V. 27.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről


Magyar Közlöny: 2014. évi 75. szám, megjelent: 2014. május 29
.

2014. évi XX. Törvény: Magyarország minisztériumainak felsorolásáról


Magyar Közlöny: 2014. évi 76. szám,megjelent: 2014. május 30.

1326/2014. (V. 30.) Kormány határozat : A KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú, „M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között" című projekt költségnövekményéről

1328/2014. (V. 30.) Kormány határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú („Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem »Ürömi elágazásnál körforgalmú csomópont építése, I. sz. kivitelezési szerződés«" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről