Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
Magyar Közlöny 2010. évi 42. szám, megjelent: 2010. március 24.
73/2010. (III. 24.) Kormány rendelet: A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak és bevételeinek 2011-2013. évi tervezett összegéről, valamint a 2011-2013. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátokról
23/2010. (III. 24.) KHEM rendelet: Egyes földgáz árszabályozással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 34. szám, megjelent: 2010. március 11.
2010. évi XXXIII. Törvény: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar- elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 16. szám, megjelent: 2010. február 11.
23/2010. (II. 11.) Kormány rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3/2010. (II. 11.) KvVM rendelet: A Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1991. (XII. 24.) KTM rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 10. szám. Megjelent: 2010. január 28.
8/2010. (I. 28.) Kormány rendelet: A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
4/2010. (I. 28.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 5. szám, megjelent: 2010. január 21.
3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet: A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet módosításáról
8/2010. (I. 21.) NFGM rendelet: A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2010. évi 1. szám, megjelent: 2010. január 8.
2010. évi II. Törvény: A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2009. évi 189. szám, megjelent: 2009. december 22.
2009. évi CXLIX. Törvény: A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról
172/2009. (XII. 22.) FVM rendelet: A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2009. évi 183. szám, megjelent: 2009. december 15.
2009. évi CXXXIX. Törvény: A 2011. évi népszámlálásról
287/2009. (XII. 15.) Kormány rendelet: A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
288/2009. (XII. 15.) Kormány rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
>>>tovább
Magyar Közlöny 2009.évi 177., megjelent: 2009. december 9.
277/2009. (XII. 9.) Kormány rendelet: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet: A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
75/2009. (XII. 9.) KHEM rendelet: A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2009. évi 173. szám, megjelent:2009. december 1.
265/2009. (XII. 1.) Kormány rendelet: A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
266/2009. (XII. 1.) Kormány rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet:. rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2009. évi 169. szám, megjelent: 2009. november 26.
2009. évi CXXI. Törvény: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról
2009. évi CXXII. Törvény: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
>>>tovább
Magyar Közlöny 2009. évi 162. szám, megjelent: 2009. november 18.
253/2009. (XI. 18.) Kormány rendelet: Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet módosításáról
156/2009. (XI. 18.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet módosításáról

>>>tovább
Magyar Közlöny 2009. évi 157. szám, megjelent: 2009. november 10.
2009. évi CVII. Törvény: Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről 2009. évi CVIII. törvény A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
>>>tovább
Magyar Közlöny 2009 évi 155. szám, megjelent: 2009. november 5.
2009. évi CIV. Törvény: Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 152. szám, megjelent: 2009. október 29.
2009. évi C. törvény: Az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2009. évi CI. Törvény: Az 1980. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításának kihirdetéséről
2009. évi CII. Törvény: A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 143. szám, megjelent: 2009. október 8.
220/2009. (X. 8.) Kormány Rendelet: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről
130/2009. (X. 8.) FVM rendelet: A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 149. szám, megjelent: 2009. október 22.
2009. évi XCVII. Törvény: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
2009. évi XCVIII. Törvény: A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról.
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 145. szám, megjelent: 2009. október 14.
132/2009. (X. 14.) FVM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
>>>tovább
2009. évi Magyar Közlöny 138. szám, megjelent: 2009. szeptember 29.
211/2009. (IX. 29.) Kormány Rendelet: Egyes ipari tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2009. évi Magyar Közlöny 139. szám, megjelent: 2009. szeptember 30.
214/2009. (IX. 30.) Kormány Rendelet: A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
>>>tovább
2010 januárjától elég lesz az ügyvéd nyilatkozata arról, hogy cégalapításhoz befizette az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést, nem kell megvárni a kincstár visszajelzését. Ezzel az lehetőséggel tovább gyorsulhat a cégalapítás az IRM miniszteri rendelet tervezete szerint, mely a minisztérium honlapján található. >>>tovább
<< < 1 2 3 4 5 8 > >>