Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Jogi változások
Jogi változások
A Magyar Közlöny 2013. évi 113-121. számaiból
Magyar Közlöny 2013. évi 113. szám, megjelent: 2013. július 2.
249/2013. (VII. 2.) Kormány rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Kormány rendelet módosításáról
250/2013. (VII. 2.) Kormány rendelet: Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról


1391/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: Magyarországnak az Európai Űrügynökséghez (ESA) való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről
1393/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A Wekerle Terv - a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája végrehajtásának a 2013. évre vonatkozó kormányzati intézkedési tervéről
1394/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez kapcsolódó további intézkedésekről
1395/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1397/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról
1402/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a Magyar Tudományos Akadémia "Q2" beruházás támogatási formájának vissza nem térítendő támogatásra történő megváltoztatásáról
1403/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: Az "M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között" című nagyprojekt műszaki tartalom bővüléséről, és a nagyprojektet jóváhagyó határozat módosítására vonatkozó kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
1404/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú ("Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1405/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú ("Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében"című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról
1406/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú ("Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program stratégiai projekt-előkészítés dokumentáció" című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról
1407/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, ("445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz" című) kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
1408/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú ("Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
1409/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1410/2013. (VII. 2.) Kormány határozat: A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a "Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)"című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
90/2013. (VII. 2.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán Barcs és Terezino Polje között tervezett új gyorsforgalmi összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Magyar Közlöny 2013. évi 114. szám, megjelent: 2013. július 3.
37/2013. (VII. 3.) NFM rendelet: A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása 2013. évi igénybevételének részletes szabályairól

Magyar Közlöny 2013. évi 115. szám, megjelent: 2013. július 4.
2013. évi CXXV. törvény: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
1413/2013. (VII. 4.) Kormány határozat: A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Kormány határozat visszavonásáról
1414/2013. (VII. 4.) Kormány határozat: A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 116. szám, megjelent: 2013. július 5.
2013. évi CXXVIII. törvény: Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXIX. törvény: Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
255/2013. (VII. 5.) Kormány rendelet: A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 117. szám, megjelent: 2013. július 9.
2013. évi CXXX. törvény: Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet: A kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról
13/2013. (VII. 9.) KIM rendelet: A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
14/2013. (VII. 9.) KIM rendelet: Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
15/2013. (VII. 9.) KIM rendelet: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
1416/2013. (VII. 9.) Kormány határozat: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához

Magyar Közlöny 2013. évi 118. szám, megjelent: 2013. július 10.

261/2013. (VII. 10.) Kormány rendelet: A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
262/2013. (VII. 10.) Kormány rendelet: Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Kormány rendelet módosításáról
1421/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről
1422/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: Mohács város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1423/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges intézkedésekről
1424/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
1425/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: A KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1426/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
1429/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: A TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
1430/2013. (VII. 10.) Kormány határozat: A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése" tárgyában a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 3. számú szerződésmódosítása szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 119. szám, megjelent: 2013. július 11.
263/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet: Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény kihirdetéséről
266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
268/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Kormány rendelet módosításáról
1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
1433/2013. (VII. 11.) Kormány határozat: Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetésével kapcsolatos további feladatokról
1434/2013. (VII. 11.) Kormány határozat: A szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati jogszabályok felülvizsgálatáról
1435/2013. (VII. 11.) Kormány határozat: A Nemzeti Olimpiai Központ beruházáshoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Magyar Közlöny 2013. évi 120. szám, megjelent: 2013. július 12.
2013. évi CXXXI. törvény: Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CXXXII. törvény: Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
2013. évi CXXXIV. törvény: Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2013. évi CXXXV. törvény: A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
38/2013. (VII. 12.) NFM rendelet: A radioaktív és a nukleáris anyagok nyilvántartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 121. szám, megjelent: 2013. július 15.

269/2013. (VII. 15.) Kormány rendelet: Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény felmondásáról
271/2013. (VII. 15.) Kormány rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Kormány rendelet módosításáról
272/2013. (VII. 15.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Kormány rendelet módosításáról
273/2013. (VII. 15.) Kormány rendelet: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Kormány rendelet módosításáról
274/2013. (VII. 15.) Kormány rendelet: A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet módosításáról
39/2013. (VII. 15.) NFM rendelet: Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
40/2013. (VII. 15.) NFM rendelet: Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
1441/2013. (VII. 15.) Kormány határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról