Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Oktatás-továbbképzés
Oktatás-továbbképzés
Intenzív képzés az energiamegtakarításért
A Német-Magyar Képző Központ szervezésében 2013. június 27-28-án ISO 50001 WORKSHOP intenzív gyakorlati képzés lesz a vállalati energia- és költségmegtakarításért.


A képzés hazánk első energiairányítási rendszerét bevezető vállalatánál, a T-Systems Adatközpontnál, Budapesten, a bevezetést végző szakemberek, tapasztalt auditorok közreműködésével kerül megrendezésre.

A vállalati energiagazdálkodás célja, hogy megszervezze, átláthatóvá és előremutatóvá tegye a létesítmények energiaellátásával összefüggésben jelentkező teendőket, ezáltal pedig csökkentse az üzemeltetés költségeit, és mérsékelje a káros környezeti hatásokat. Az energiagazdálkodás irányításának megszervezése azonban számtalan akadályba ütközhet: az első helyen kell említeni, hogy az energia lát-hatatlan, így a vételezett mennyiségekre, azok hasznosulására és a veszteségekre csak közvetve tudunk következtetni. Ez az oka annak is, hogy a vállalatok gyakran erő felett igyekeznek hatást gyakorolni energiaigények alakulására, de nem ritkán csak részeredményeket tudnak felmutatni.
Ez teljességgel érthető, hiszen az alkalmazni szükséges intézkedések köre rendkívül kiterjedt, a műszaki-, gazdasági-, környezetvédelmi- és menedzsment technikák szinte teljes tárházát felöleli, és ezen erőforrás-ok összességével „házon belül" a legritkább esetben rendelkeznek.

A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a méréstechnikai, folyamatszervezési, szabályozási és dokumentációs hiányosságok akár tíz-húsz százalékos veszteséget is generálhatnak, szembeállítva a jó szervezett energiagazdálkodásra jellemző fajlagos értékekkel. Az MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer bevezetésével ezeket a többletköltségeket, és az ezekkel járó környezeti hatásokat lehet hatékonyan csökkenteni.

A workshop során azok az irányelvek, szempontok, és gyakorlati eljárások kerülnek bemutatásra, amelyek minimális ráfordítással elvezethetnek egy korszerű, folyamatosan fejlődő energiagazdálkodási gyakorlat meghonosításához, és ily módon erősítik a vállalat piaci pozícióját, javítják versenyképességét, és minimalizálják az energiaellátás biztonsági kockázatait.

A kétnapos workshop alkalmával bemutatásra kerülnek:
• a fejlett energiagazdálkodás általános ismérvei
• a transzparencia megvalósításának eszközei
• a veszteségfeltárás módszertana
• a politikák és cselekvési tervek megalkotásának gyakorlata
• a tervezési, szervezési és kommunikációs teendők
• a mérés, ellenőrzés és korrekció eszközei
• a sikeres auditra való felkészülés feladatai
• a házigazda vállalati esettanulmánya

Az elsajátított ismereteket gyakorlatban is próbára tehetik a résztvevők a második nap végén egy irányított „belső audit" lefolytatása segítségével. A kétnapos kurzus végén a résztvevők képesek lesznek vállalatuknál energiairányítási rendszer bevezetésének irányítására, a rendszer működtetésének kézben tartására, az energiagazdálkodás hármas követelményrendszerének (ellátás-biztonság, költséghatékonyság, fenntarthatóság) megfelelő folyamatirányításra, belső auditok lefolytatására és a tanúsító auditra való felkészítésre.
A kurzus vezető előadója, és a párbeszédek facilitátora Köteles Géza, a hazai energetikai veszteségfeltárás és rendszerfejlesztés egyik legtapasztaltabb szakembere. Az elmúlt tizenkét évben mintegy hatvan vállalat veszteségfeltárását és rend-szerfejlesztését irányította. 2007/2008-ban megalkotta az Energy Management & Controlling Standard (emcs) rendszerszabványt, amely a jelenleg érvényben lévő ISO 50001 szabvány előképének tekinthető.
Jelentősebb referenciái: Auchan Magyarország Kft., Chinoin Zrt., Coloplast Kft., Denso Manufacturing Kft., Fémalk Zrt., IKEA Magyarország Kft., Magyar Energia Hivatal, Magyar Posta Zrt., Nestlé Hungária Kft., Nitrogénművek Zrt., Rauch Hungária Kft., SAMSUNG Magyarország Zrt., Sága-Foods Zrt., Strabag Zrt., TESCO Global Áruházak Zrt.

A T-Systems Adatközpont (korábban Dataplex Kft.) az infokommunikációs infrastruktúra-kihelyezés (kolokációs szolgáltatás, vagy ismertebb nevén „szerverpark"), legjelentősebb hazai képviselője. A szerverpark tevékenységeihez elenyésző anyagforgalom, de intenzív energiaforgalom kötődik. A felhasznált energiamennyiség teljes egészében hulladékhőként távozik a környezetbe, miközben a hasznos munka a bérelt területeken működő IT berendezések optimális és zavartalan üzemeltetésére fordul. Kissé leegyszerűsítve: az energiából adat lesz.

A vállalat vezetése hamar felismerte a fenti üzemviteli sajátosságok mögött meghúzódó gazdasági és környezeti összefüggéseket, ezért 2010. áprilisában bevezette, majd tárgyév októberében sikerrel tanúsíttatta az MSZ EN 16001:2009 szabvány szerint kiépített energiairányítási rendszerét, majd ezt követően, 2012. szeptemberében, megszerezte az újonnan életbelépő ISO 50001-es szabvány szerinti tanúsítást is. A rendszer bevezetését a Globe System Kft. szervezetfejlesztési és energetikai szakértői támogatták.

Kiss Attila, a T-Systems Adatközpontjának senior működéstámogatási menedzsere, és a vállalatnál működtetett irányítási rendszerek felelőse így vall a folyamatról: „Nagy csapattal dolgoztunk, ami általában kockázati tényezőt jelent. Most azonban ezek a kockázatok még hírből sem mutatkoztak meg. Az okok nyilvánvalóak: az energiairányítási rendszer bevezetése nem kényszer volt, hanem jól felfogott érdek, egy új lehetőség. Az energiaközpontú eljárásrend már az első évtől kezdődően számos eredményt hozott: lezajlott az energiagazdálkodás aktuális helyzetének felmérése, és elkészült az egyes alrendszereken fellelhető veszteségek átfogó térképe. Ezek a dokumentumok kiterjedt, és meglehetősen részletes képet nyújtottak az energiagazdálkodás műszaki, gazdasági és szervezeti helyzetéről, azonosították a jelentősebb fogyasztócsoportokat és fogyasztásokat, valamint megnevezték azokat a potenciálokat, amelyek kiaknázása a jövő fejlesztési irányait jelentették. Kidolgozásra kerültek a cselekvési tervek, a feltárt veszteséghelyek kiküszöbölését célzó fejlesztési javaslatok átestek a műszaki-, gazdasági- és környezeti megvalósíthatósági elemzések próbáján, majd egy logikai/időrendi struktúrába szervezve, megindultak a kivitelezések.

Felmerülhet a kérdés, hogy a vázolt fejlesztések feltétlenül megkívánják-e az energiairányítási rend-szer kiépítését? Tapasztalataink azt igazolják, hogy igen. Mivel az energia láthatatlan, elsődleges fontosságú annak mérése, nyomon követése, és a hasznos energiaáramok arányának célirányos növelése. Ez összefogott és összehangolt munkát igényel, amelyet nem helyettesíthetnek ad-hoc intézkedések. A T-Systems Adatközpont példája is meggyőzően bizonyítja, hogy a szervezett, felelős energiagazdálkodás kézzelfogható piaci előnyöket biztosít a szabványalkalmazó számára..."

Termelő vállalathoz kihelyezett nyílt elméleti és gyakorlati képzés, ISO 50001-es rendszer iránt érdeklődő, valamint a rendszer bevezetését tervező vállalatok munkatársainak részére.
Időpont és helyszín
2013. június 27-28. (9.00-18.00) / T-Systems Kft.- 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.
• DUIHK tagoknak 98.000 Ft + áfa/fő
• 2013. június 3-ig történő jelentkezés esetén tagoknak 89.000 Ft + áfa/fő, nem tagoknak: 98.000 Ft + áfa/fő
• Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 89.000 Ft + áfa/fő, nem tagoknak 98.000 Ft + áfa/fő
• A képzés teljes ára: 115.000 Ft + áfa/fő
A díj tartalmazza a tananyagot és minden egyéb, a képzéshez kapcsolódó költséget.
Kedvezményes jelentkezés határideje: 2013. június 13.
Jelentkezési határidő: 2013. június 20.

A képzés a Német-Magyar Képző Központ által kiállított magyar oklevél átadásával zárul.

A résztvevők száma korlátozott, ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapokat minél előbb juttassák el hozzánk faxon, e-mailben vagy postán!
A jelentkezési lap kitöltésével a jelentkező tudomásul veszi a lemondási feltételeket: lemondást a Képző Központ csak írásban fogad el. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, úgy a szolgáltató a részvételi díj teljes összegét kiszámlázza!
Lemondás esetén a következő adminisztrációs költséget számlázzuk ki:

• a képzés első napja előtti 7-14. nap közötti lemondás esetén a teljes díj huszonöt százaléka
• a képzés első napja és a képzés első napja előtti hatodik nap közötti lemondás esetén a díj száz százaléka
• A jelentkezés átruházására természetesen lehetőséget biztosítunk! Az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét nem áll módunkban visszatéríteni. A Képző Központ fenntartja a jogot a jelentkezési határidőig (2013. június 20.) a képzés esetleges lemondására.


További információ és jelentkezés


Kottmayer Krisztina, továbbképzési referens
Telefon: (1) 454-0609
Mobil: (20) 362-8712
E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu