Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Infotár
Infotár
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Elnök: Hunyadi István (+36-70/317-7663, elnok<bejgli>magyarnovenyorvos.hu)
Irodavezető: Szabó-Márton Erzsébet
Központi Iroda címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 140.2/210.
Levelezési cím: 1479 Budapest, Pf.:69.
Honlap: https://magyarnovenyorvos.hu
E-mail: iroda@magyarnovenyorvos.hu
Telefon: 06-30/921-15-60
Ügyfélfogadási idő: H-CS: 10:00-13:00-ig
Hivatali kapu elérhetőség: https://tarhely.gov.hu/levelezes/uzenetek/feltoltes/hivatal
Címzésnél a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara KRID azonosítója: 756134968


Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Magyarország megművelt földterülete és mezőgazdasági termelése az Európai Unió országaihoz képest is jelentős nagyságrendű. A lakosság kötődése a mezőgazdasági termeléshez hagyományai miatt jóval nagyobb részarányú, mint más országokban.

Közel 3000 növényvédő szakember dolgozik az országban a rendszerváltás óta megváltozott körülmények között, igen felelősségteljes munkát végezve. A növényvédelem „veszélyes üzem”, mert a nem körültekintő munkavégzés során igen sok veszély fenyegeti a környezetet, talajt, más kultúrákat. A növényvédelmi törvény, és ezek végrehajtását szabályozó jogszabályok biztonságos védelmet adnak az előbbiek elhárítására, de ehhez igen pontos előkészítésre, végrehajtásra van szükség. Célunk az, hogy munkánk az élelmiszerbiztonság meghatározó elemévé váljon és a mezőgazdasági termelés első lépcsőjében a növényorvos, növényvédő mérnök felelősség teljes, szakmailag megalapozott munkája elismert legyen.

Ezért dolgozik a Kamara, mint szakmai köztestület, hogy a magyar termékek a piac elismert árui legyenek és a garantáltan egészséges termékeket képviseljék.

A Kamara a 2000. évi LXXXIV. törvény alapján jött létre.

Úgy dolgozunk tagjainkkal együtt, hogy hozzájáruljunk a mezőgazdasági termelés szakszerű végzéséhez, miközben az egységes és egyetemes környezet munkánk következtében semmilyen körülmény között tartósan ne sérüljön. Alapvetően ügyelünk a természet sokféleségének fenntartására, gazdagítására, kiszűrve azokat a károsító szervezeteket, melyek igen erősen korlátozzák a gazdaságos termelést, károsítják a környezetet, megbetegítve az embereket, állatokat (pollen, özönnövények, erdei kártevők, gyapjas lepke stb.).

Kamara feladatai:
 • Véleményezi a növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazási engedély, illetve a növényvédelmi szolgáltatói és szaktanácsadói vállalkozói engedély kiadását.
 • Nyilvántartást vezet a növényvédelmi tevékenységet folytatókról.
 • Eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál a munkák jogosultság nélkül, illetve szakszerűtlenül végzők ellen.
 • Szervezi a növényvédő szert használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését.
 • Előrejelzést végezhet, amelyet helyileg hasznosíthat a termelők érdekében.
 • A Kamara tagjairól névjegyzéket vezet és erről szükség szerint statisztikai adatokat szolgáltat.
 • Közreműködik a növényvédelemmel és a növényvédő mérnökök-növényorvosok tevékenységével kapcsolatos jogszabály előkészítésében.
 • Egyeztető eljárást folytat a Kamara tagjai között a szakmai tevékenység gyakorlásával összefüggő esetleges vitás szakmai, illetve etikai kérdésekben.
 • Elősegíti a növényvédelmi-növényorvosi szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását; megszervezi a kötelező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást vezet.
 • Véleményezi a felsőoktatási intézményekkel együttműködve a növényvédő mérnök, növényorvosi képzés, szakképzés, valamint továbbképzés képesítési követelményrendszerét.
 • Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn.
 • Együttműködik az illetékes hatóságokkal a növényvédő mérnöki-növényorvosi tevékenységgel összefüggő ügyekben, környezetszennyezés esetén, tagjain keresztül tevékenyen, aktívan közreműködik a veszély elhárításában.
 • Folyamatosan végzi a szakmai információk gyűjtését és terjesztését, valamint a közhasznú információk továbbítását.
 • Kitüntetés adományozását kezdeményezi.
 • A növényvédelmi szakterületen véleményezi a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakértői működéshez benyújtott kérelmeket és kiállítja a szakértői engedélyeket.
 • Nyilvántartást vezet a növényvédelmi szakértői tevékenységet folytatókról, és névjegyzéküket évente közzéteszi.