Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno december 24-én?
Ezen a napon született Balatonbozsokon 1916-ban Peregi (szül: Schricker) Sándor kertész, a gyümölcsszüret gépesítési lehetőségeinek magyarországi kidolgozója. Apja, Schricker Sándor az ország egyik legszínvonalasabb faiskoláját teremtette meg Alsótekeresen, melyet hiába próbált szövetkezetesíteni, azt államosították, őt magát internálták. Fia tanulmányait 1935-38 között a Kertészeti Tanintézetben, majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán folytatta, 1943-ban az oxfordi egyetem agrárközgazdasági diplomát szerzett.

Angol, német és holland kísérleti intézetekben és gazdaságokban tanulmányozta a magyar mezőgazdaságban alkalmazható üzemszervezési módszereket. Tudományos tevékenységét a Műszaki Egyetem mezőgazdasági üzemtani tanszékén kezdte. 1947-től a Magyar Agrártudományi Egyetem kertészeti üzemszervezéstani tanszékét vezette.

Peregi meggyőződéses híve volt az üzemszerű gazdálkodásnak, ebben látta a magyar vidék felemelkedését és jövőjét és elméleti munkájával, egyetemi előadásaival, vidéki városokban és kisfalvakban tartott előadásaival sokat tett azért, hogy az ú.n. szocialista átszervezés eredményeként ne kolhoztípusú szövetkezetek alakuljanak ki, hanem olyan társas, szövetkezeti gazdaságok, amelyek magukban hordják a piacgazdaságba vezető átnövés csíráit.

Az 56-os események után eltávolították az Egyetemről, így 1957-től az Állami Gazdaságok Üzemszervezési Kutató Intézetében, ill. jogutódjában, a Mezőgazdasági Üzemszervezési Kutató Intézetben dolgozott 1964. május 21-én bekövetkezett haláláig. Gyakorlati vonatkozásban a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok nagyüzemi gyümölcsösei számára kidolgozta a növényvédelem, a gyümölcsszüret (osztályozás, válogatás) gépesített munkaszervezési módszereit s részt vett ezek üzemi bevezetésében.