Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno június 12-én?
Ezen a napon született 1850-ben Douaiban (Franciaország) egy magyar eredetű családban Demény György (Georges Demeny) magyar-francia fizikus, a film egyik úttörője. Szülővárosában járt gimnáziumba, ahol kitűnt matematikában, fizikában és mechanikában. Tanulmányait Lille-ben, majd a párizsi Sorbonne-on folytatta. Fiatal éveitől sportszerűen tornázott, de foglalkozott e sportág mozgáselméleti kérdéseivel is.

Párizsban tornászegyesületet alapított. Az itt végzett fiziológiai kísérletei révén ismerkedett meg Jules Marey professzorral. Az 1892-ben Párizsban bejelentett, Marey-val közösen kidolgozott szabadalmát, egy felvevő- és vetítőgépet - amelyet ő nevezett el "phonoskop"-nak - még ez évben a párizsi nemzetközi fényképészeti kiállításon bemutatta. Készülékével sorozatos felvételeket készített egy beszélő ember arc- és szájmozgásáról, majd ezeket le is vetítette. Újabb szabadalmában már megemlíti, hogy a felvett képek fonográffal (beszélőgép) is összeköthetők. Erről az 1892. április 16-i La Nature című párizsi lapban ezt írta: "az arc kifejezését éppúgy fogják megőrizni, mint a fonográf a hangot és hogy a kettőt összekapcsolhassuk, egyesíteni fogják a Phonoscopot a fonográffal".

1893-ban Jules Marey professzorral együtt - a párizsi községi tanács anyagi támogatásával - létrehozták a világ első fiziológiai intézetét, amelynek vezetője Marey lett. Ő szintén foglalkozott a sorozatos vetítések kérdéseivel, Demény ezeket a kutatásokat is tanulmányozta, de ő az "élőképek" elméletét vizsgálta. Az 1893 októberében bejelentett újabb találmánya egy olyan felvevőgép, amelyben a filmszalagot kalapácsos filmforgató szerkezet továbbítja. Ekkor még a film nem volt perforálva, és így az egyes képkockák közötti távolság nem volt egyenlő.

1984-ben kiegészítette gépét, már perforált filmszalagot használt, és egy felcsavaró orsót alkalmazott. Szabadalmai alapján készítette a Gaumont-gyár 1895-ben a "bioscope", majd a "biograph" elnevezésű, 1896-tól pedig a "chronophotograph" nevű mozgófilm felvevő- és vetítőgépeket, amelyek a cég számára világhírnevet szereztek. Ezeket továbbfejlesztve - Demény korábbi elgondolásait megvalósítva - 1902-ben "chronophon gaumont" néven hozták forgalomba az első hangosfilmfelvevő gépet. 1917. december 17-én hunyt el Párizsban.