Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
Címoldal > Anno
Anno
Mi történt anno június 18-án?
Ezen a napon születt 1837-ben Tordán a magyar erdészet, erdőgazdálkodás, és más erdei tudományok egyik legnagyobb XIX. századi művelője, oktatója és szakírója Fekete Lajos. Mint a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia hallgatója, saját szaktárgyai mellett az akadémia bányászati osztályán ásványtant is tanult, majd 1862-ben Kolozsváron erdészeti államvizsgát tett.

A selmecbányai erdészeti akadémián 1867-ben vezették be a magyar oktatási nyelvet. Az intézkedést követően a német tanárok közül sokan távoztak a katedrákról. Wagner Károly lett az erdészet tanára, aki többek között Fekete Lajost hívta maga mellé oktatónak, így 1867. október 11-én helyettes segédtanári és erdőgyakornoki beosztást kapott. Számos önálló írásmű és tízévi tanári tevékenység után 1878-ban megkapta a rendes tanári kinevezést.

1881-1889 között bejárta a hazai erdőségeket, s számos megfigyelést tett a hazai fafajok elterjedésével kapcsolatban. 1888-ban megszerkesztette a "tolókás magvetőt", amely később széles körben elterjedt, 1891-ben "hernyóenyvezőt" készített, majd a ferdejáratú "nyeles átallót" könnyebben kezelhető alakra szerelte át. 1891-ben került az erdőrendezési tanszék élére. Az 1892-1893-as tanévben aligazgatója volt az akadémiának. 1906-ban nyugdíjba vonult. E hosszú idő alatt 14 szaktárgyat oktatott, amelyek szinte az erdészet összes ágazatát felölelték.

Alapító és választmányi tagja volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, 1876 óta a Természettudományi Társulatnak, 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Főbb művei:
 Erdőértékszámítástan, erdészek, erdőbirtokosok, erdőtisztek ... számára, Selmecbánya, 1874.,
 A Mezőség kopárainak befásítása, Kolozsvár 1876.,
 Az erdővédelem körvonalai, Selmecbánya, 1877.,
 Erdészeti rovartan, Selmecbánya 1878.,
 Az erdőbecsléstan kézikönyve (Sóltz Gyulával), Selmecbánya, 1882.,
 Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén, Selmecbánya 1913., I-II.

Selmecbányán hunyt el 1929. június 29-én.