Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Siófok Város Önkormányzata által, a „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott pályamunkájára. A döntés szerint a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus Energia hatékonyság (HU02) programjának forrásából és hazai központi költségvetési előirányzatból összesen 105 819 606 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.
>>>tovább
Kiemelt témáink
Ezen a napon született 1885-ben Selmecbányán Pattantyús-Ábrahám Géza gépészmérnök, egyetemi tanár, Kossuth-díjas, az MTA levelező tagja. Tanulmányait a budapesti műegyetemen 1907-ben végezte. 1912-ben műszaki doktori oklevelet, majd 1921-ben magántanári képesítést nyert. 1907-től a műegyetem tanársegédje, 1912-től adjunktusa, majd 1918-tól a gépelemek és emelőgépek c. tárgyak meghívott előadója, 1926-tól 1956-ig tanár a hidrogépek és szállítóberendezések tanszékén. >>>tovább
Ezen a napon született 1897-ben Budapesten Kondér István erdőmérnök, a kettős szögprizma megkonstruálója. Főiskolai tanulmányait Selmecbányán kezdte, majd 1919-ben Sopronban folytatta, ahol 1923-ban a Bányászati és Erdészeti Főiskolán erdőmérnöki karán szerzett oklevelet. Földmérő pályafutását 1926-ban a pápai földmérési felügyelőségen kezdte. >>>tovább
Ezen a napon született 1904-ben Pólában Horthy István  kormányzó helyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy. Horthy Miklós idősebb fia 1928-ban szerzett gépészmérnök diplomát, majd a Weiss Manfréd gyár repülőmotor osztályán helyezkedett el. A következő évben amerikai útra indult, a Ford gyárban dolgozott, először egyszerű munkásként, később tervezőmérnökként. >>>tovább
Ezen a napon született 1838-ban Rozsnyón Pekár Imre gépészmérnök, feltaláló, malomtechnológus a bécsi politechnikumban tanult, majd Karlsruhéban szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1859-től 1863-ig Angliában és Párizsban dolgozott. Hazatérte után először a debreceni István-malomban hasznosította tapasztalatait, majd önállósította magát. 1876-ban adta be „a lisztnemek megvizsgálására és összehasonlítására" vonatkozó szabadalmát. >>>tovább
Ezen a napon született Budapesten 1907-ben Kovács Károly Pál Budapest, 1989. november 19.) Kossuth-díjas villamosmérnök, gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyarországi elektrotechnika kiemelkedő jelentőségű alakja. Kovács K. Pál a budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet 1929-ben. 1930-tól1946-ig a Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt.-ben dolgozott. >>>tovább
Ezen a napon született 1889-ben Torzsán Fröhlich Pál fizikus, egyetemi tanár, a polarizációs színkép felfedezője. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Mint ötödéves egyetemi hallgató, Eötvös Loránd meghívására részt vett a balatoni és erdélyi geofizikai kutatásokban. Az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, megsebesült és tanulmányait csak hosszabb megszakítás után folytatta. >>>tovább
Ezen a napon született Sopronban 1851-ben Petrik Lajos vegyész, természetjáró, a turizmus magyarországi kialakulásának egyik szereplője. Tanulmányait a grazi műegyetemen végezte, 1874-től 1889-ig ugyanott tanársegéd volt. 1880-ban a budapesti állami felső ipariskolán a kémiai technológia tanára, 1907-től az iskola igazgatója volt. Főleg kerámiai kutatásokkal foglalkozott, a magyarországi porcelánföldekről írt összefoglaló ismertetést. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Detroitban (USA) 1955-ben Galamb József konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell egyik megalkotója. Galamb Makón született 1881. február 3-án. Elemi iskoláit, és a gimnázium első négy osztályát szülővárosában végezte, amelynek költségeit az addigra befutott ügyvédként tevékenykedő bátyja fedezte, mert a családfenntartó édesapa korán meghalt. >>>tovább
Ezen a napon hunyt el Miskolcon 2000-ben dr. Zambó János (Hegykő, 1916. május 2. -bányamérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. Zambó 1926. május 2-án született Hegykőn. Középiskoláit a Sopronban, a Bencés Gimnáziumban végezte 1928-1936 között. 1942-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Karán kitüntetéssel bányamérnöki oklevelet szerzett. >>>tovább
Ezen a napon adták át 1933-ban Lakihegyi Rádióadót. Az egész ország területén jó vételt biztosító rendszer kiépítésére az igény már a húszas évek végén felmerült, és 1933. július 1-jén a MÁVAG szerelői Massányi Károly vezetésével megkezdték a 314 méter magas, Blaw-Knox-rendszerű, szivar alakú torony építését. Elsőként az akkori miniszterelnök, Gömbös Gyula ünnepi beszédét sugározta a Budapest I. műsorán. Ezzel az új 120 kW teljesítményű adóval a magyar rádiózás műszaki tartalmát tekintve a világ élvonalába lépett elő. Maga a torony pedig Európa akkori legmagasabb építménye volt.
Friss híreink
Legújabb hozzászólások