Keresett szó:
Ördöngős
Kis konvertológia
Tudákos
Jelasity nem fut, ő nem gyávaA névhasonlóság ugyan némileg költői, s amennyiben eltekintünk olyan apróságoktól miszerint a horvát bán Jelačić-nak (Petőfi szerint Jellasicsnak) neveztetett...
GFZ Potsdam Earthquake Bulletin - last 20 events
M 5.3, Irian Jaya, Indonesia2012-01-28 19:37:31 -4.13 140.79 74 km M
Pályázati közlemények
Elérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó kiírásoknál az Elszámolhatósági ÚtmutatóElérhető a honlapon a környezetvédelmi és energetikai fejlesztéseket célzó pályázati kiírásoknál az Elszámolhatósági Útmutató című dokumentum, amely minden...
VM
Meghosszabbították a védett természeti területek hulladékmentesítési pályázatának beadási határidejét
Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Pályázatok
Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számáraHatáridő: 2011. január 11.
Energiaálság
Magyar atom

Ez most nem Moldova György örökbecsűje, de ugyancsak kötelező olvasmány. Mondhatnám, miért...

madzag
Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet nibh eu mauris ullamcorper venenatis at id mi. Proin orci neque, tincidunt ac pulvinar...
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Siófok Város Önkormányzata által, a „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott pályamunkájára. A döntés szerint a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus Energia hatékonyság (HU02) programjának forrásából és hazai központi költségvetési előirányzatból összesen 105 819 606 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.
>>>tovább
Kiemelt témáink
Ezen a napon hunyt el Budapesten 1962-ben Buzágh Aladár kémikus, egyetemi tanár, kétszeres Kossuth díjas (1949, 1954) akadémikus. Buzágh Aladár 1895. július 6-án Derencsényben született. Budapesten a Műegyetemen 1918-ban vegyészmérnöki, 1921-ben a tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A II. sz. Kémiai Intézetben 1919-től tanársegéd, majd adjunktus. 1926-tól német egyetemeken tanít, 1946-tól az ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Intézetének igazgatója, az iskola hazai továbbfejlesztője, illetve a fizikai kémia ezen új ágának egyik megteremtője. Főképp a szolok stabilitásának és az elektromos kettősréteg szerkezetének vizsgálatával foglalkozott. Nevéhez fűződik az Ostwald-Buzágh-féle üledékszabály és a szolstabilitás kontinuitás-elméletének megállapítása, továbbá az adhézió mérésére vonatkozó kvantitatív módszer kidolgozása.
Ezen a napon hunyt el szülővárosában, Budapesten 1962-ben Maucha Rezső kémikus, hidrobiológus, limnológus (a tavakkal és folyóvizekkel, különösen ezek élővilágával foglalkozó tudós), Kossuth díjas akadémikus. Maucha Rezső 1884. szeptember 19-én született, 1907-ben az akkori Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomásra (később: Haltenyésztési Kutató Intézet) került, amelynek 1933-ban igazgatója lett. Részt vett a Nemzetközi Limnológiai Társaság munkájában, amelynek 1956-től alelnöke is volt.
>>>tovább
Nevezhetnénk a hidak napjának. Jutott rá egy rombolás 1945-ben, és egy átadás 1946-ban. Az előbbi az Erzsébet híd volt, melyet a reggeli órákban robbantott fel a Pestet kiürítő német haderő. Nem tudni pontosan miért, de a négyből csak a budai hídfő déli lánckamrájában robbant fel a töltet. Az elszakadó déli lánc így nem tartotta tovább az útpálya súlyát, ami dél felé csavarodva rántotta magával a budai oldalon álló pilont a Dunába.
>>>tovább
1868-ban ezen a napon hunyt el Kecskeméten, szülővárosában Gyenes Mihály ügyvéd, városi mérnök, az első kecskeméti közpark megálmodója. Gyenes Mihály 1800. május 28-án született Kecskeméten, és itt hirdették ki ügyvédi oklevelét 1829. szeptember 26-án, a mérnökit 1829. november 2-án a város tanácsülésén. 1831-ben lépett a város szolgálatába. 1831-től 1836-ig aljegyző, 1836-37-ben tanácsnok volt, majd 1838. november 1-től 1848. június 15-ig a város erdőfelügyelője. A Kecskemét közepén éktelenkedő és betegségeket terjesztő ún. Déllő-tót lecsapolta és városi sétatérré alakította 1834-ben. Munkálkodásának eredményeként a Kecskemét környéki homokot főként akác, kanadai jegenye, néhol szil és tölgyfákkal kezdték beültetni.
>>>tovább
2002-ben ezen a napon hunyt el Terplán Zénó gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus Terplán Zénó 1921. május 25-én született Hegyeshalmon. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Osztályán volt egyetemi hallgató 1939-1943 között asszisztensként dolgozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi, majd a BME Szállítóberendezések és Hidrogépek Tanszékén Pattantyús-Ábrahám Géza professzor mellett: 1943 márciusa és novembere között gyakornokként, 1943 decembere és 1945 augusztusa között tanársegédként, 1945 szeptembere és 1949 szeptembere között adjunktusként.
>>>tovább
1887-ben ezen a napon hunyt el Kolozsvárott Herbich Ferenc bányamérnök, geológus. 1822. március 16-án született Pozsonyban. A selmeci bányászati akadémia elvégzése után Bukovinában, majd Erdélyben dolgozott bányamérnökként. 1869-től Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeum földtani-őslénytani tárának őre (vezetője), és közben tanított a kolozsvári egyetemen. Fontos munkát végzett Erdély földjének korszerű geológiai és őslénytani feltárásának területén. Fő művei: „Északkelet Erdély földtani viszonyai" (1871) és „A Székelyföld földtani és őslénytani leírása" (1878).
>>>tovább
1887-ben ezen a napon jött létre az alakuló közgyűlés határozatával a Magyar Pamutipari Rt. Az 1882. július 24-én bejegyzett, majd később tönkrement „Hungarian Cotton Spinning and Weaving Mill of Roger Tatham" céget vették át.
1897-ben ezen a napon hunyt el Bécsben szívelégtelenségben Schwarz Dávid magyar kereskedő, a merev rendszerű, könnyűfémből készült, kormányozható léghajó feltalálója. Schwarz Keszthelyen született 1850. december7-én, azonban élete nagy részét Zágrábban töltötte, ahol fakereskedelemmel foglalkozott. Technika iránti vonzalma szakmájában is megmutatkozott: gépeket szerkesztett fakitermeléshez.
>>>tovább
1945-ben ezen a napon vált bombatámadás áldozatává Molnár Farkas, magyar építész, festő és grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő alkotója.
Molnár (Ferenc) Farkas 1897. június 21-én született Pécsett. Tanulmányait 1915 és 1917 között a Képzőművészeti Főiskola festő szakán folytatta, majd 1917-től a József Nádor Műszaki Egyetemen tanult. Az egyetemen a „Megfagyott muzsikus"[2] című lapot szerkesztette. Baloldali nézetei miatt azonban kizárták az egyetemről.


>>>tovább
1912-ben ezen a napon született Budapesten Dési Frigyes meteorológus, egyetemi tanár. A Budapesti Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet (1934), majd doktorátust (1944). 1937-ben az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézethez került, a légierőknél repülő-meteorológusként dolgozott. Tudományos tevékenysége mellett jelentős szerepe volt a meteorológia népszerűsítésében. 1953-75 között szerkesztette az Időjárás című folyóiratot. >>>tovább
Friss híreink
Legújabb hozzászólások